Historia Dokumenty oswiatowe

Szkoła podstawowa

Klasa 4
rozkład materiału i plan wynikowy – plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja – plik pdf | plik doc

Klasa 5
rozkład materiału i plan wynikowy – plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja – plik pdf | plik doc

Klasa 6 (nowa podstawa programowa)
rozkład materiału i plan wynikowy – plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja – plik pdf | plik doc

Klasa 7
rozkład materiału i plan wynikowy – plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja – plik pdf | plik doc

Klasa 8
rozkład materiału i plan wynikowy – plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja – plik pdf | plik doc


Liceum i technikum (NOWA PODSTAWA)

Klasy 1–4
rozkład materiału do klas 1–4 liceum do serii podręczników Ślady czasuplik pdf | plik xlsc

plan wynikowy i cele kształcenia, zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
kryteria oceniania, zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

plan wynikowy i cele kształcenia, zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
kryteria oceniania, zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Szkoła podstawowa

Klasa 4
NOWA podstawa programowa z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) – plik pdf

Klasa 5
NOWA podstawa programowa z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) – plik pdf

Klasa 6
podstawa programowa z 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.) – plik pdf

Klasa 7
NOWA podstawa programowa z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) – plik pdf

Klasa 8
NOWA podstawa programowa z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) – plik pdf


Gimnazjum

Klasa 3
podstawa programowa z 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.) – plik pdf

Liceum i technikum

NOWA podstawa programowa z 30 stycznia 2018 r. – plik pdf

 


Obowiązujące zasady zatwierdzania programów nauczania

Według obowiązujących od lutego 2017 r. zasad (opisuje je art. 22a Ustawy o systemie oświaty):

 • nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego
  lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny,
 • dyrektor przedszkola lub szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym przedszkolu
  lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.

W praktyce szkolnej opinia rady pedagogicznej może być opinią zespołu przedmiotowego.
Ważne jest, aby potwierdzała dwa fakty, bez których dyrektor szkoły nie będzie mógł zatwierdzić programu nauczania:

 1. czy dany program realizuje obowiązującą podstawę programową,
 2. czy dany program jest dostosowany do poziomu i możliwości uczniów danej szkoły.

Warto wspomnieć, że nie obowiązują już zasady mówiące,
iż dyrektor szkoły może się zwrócić o opinię dotyczącą programu nauczania do:

 • nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje
  wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
 • konsultanta lub doradcy metodycznego,
 • zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego,
  o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Nowa szkoła podstawowa

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

Robert Tocha

Program nauczania – plik doc | plik pdf
Opinia o programie – plik pdf

Nowe liceum i technikum

Ślady czasu. Program nauczania historii dla liceum ogólnokształcącego – zakres podstawowy
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz.U. z 2018 r. poz. 467.)
Dorota Jasik, Wanda Królikowska

Program nauczania – plik pdf

Ślady czasu. Program nauczania historii dla liceum ogólnokształcącego – zakres rozszerzony
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz.U. z 2018 r. poz. 467.)
Dorota Jasik, Wanda Królikowska

Program nauczania – plik pdf

Ślady czasu. Program nauczania historii dla technikum – zakres podstawowy
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz.U. z 2018 r. poz. 467.)
Dorota Jasik, Wanda Królikowska

Program nauczania – plik pdf


Analiza SWOT – plik doc | plik pdf
Burza mózgów – plik doc | plik pdf
Chodzące kategorie – plik doc | plik pdf
Debata za i przeciw – plik doc | plik pdf
Drama – plik doc | plik pdf
Drzewo decyzyjne – plik doc | plik pdf
Dyskusja – plik doc | plik pdf
Fabuła z kubka – plik doc | plik pdf
Gry dydaktyczne – plik doc | plik pdf
JIGSAW – plik doc | plik pdf
Kula śniegowa – plik doc | plik pdf
Mapa mentalna – plik doc | plik pdf
Metaplan – plik doc | plik pdf
Obcy przybysz – plik doc | plik pdf
Poker kryterialny – plik doc | plik pdf
Portfolio – plik doc | plik pdf
Praca pod kierunkiem – plik doc | plik pdf
Projekt – plik doc | plik pdf
Ranking diamentowy – plik doc | plik pdf
Symulacja – plik doc | plik pdf
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.