Historia. Scenariusze zdalnych lekcji

Historia. Scenariusze zdalnych lekcji

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe scenariusze lekcji do pracy zdalnej z uczniami.

Do każdego tematu przygotowaliśmy plik ze scenariuszem, załączniki, na których pracują uczniowie,
oraz plik z linkami (jeśli są konieczne), a także plik „Zadania zintegrowane”, przeznaczony do samodzielnej pracy uczniów (zawiera zestaw pytań i poleceń) dla tych z Państwa, którzy nie mogą przeprowadzić lekcji zdalnej na żywo.

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – zadania do filmu – plik docx
Załącznik 2 – konkurs na temat opowiadań – plik docx
Załącznik 3 – karta pracy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tabela – plik docx
Załącznik 2 – pytania do opowiadania – plik docx
Załącznik 3 – karta pracy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – pytania do opowiadania – plik docx
Załącznik 2 – tabela – plik docx
Załącznik 3 – karta pracy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – pytania do słuchowiska – plik docx
Załącznik 2 – ilustracje – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – pytania do słuchowiska – plik docx
Załącznik 2 – tabela – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – daty – plik docx
Załącznik 2 – mapa – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – mapa mentalna i zadania – plik docx
Załącznik 2 – daty – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1.1 – instrukcje – plik docx
Załącznik 1.2 – zadania – plik docx
Załącznik 2 – tabela i daty – plik docx
Załącznik 3 – plik z tekstami źródłowymi – plik docx
Załącznik 4 – ćwiczenia powtórzeniowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – plik z datami – plik docx
Załącznik 2 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 3 – mapa i zadanie – plik docx
Załącznik 4 – mapa i zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – plik z datami i zadaniami – plik docx
Załącznik 2 – mapa – plik docx
Załącznik 3 – mapa i tekst źródłowy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – plik z zadaniami – plik docx
Załącznik 2 – mapy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – zadania – plik docx
Załącznik 2 – daty i mapa – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – daty i tabela – plik docx
Załącznik 2 – tabela – plik docx
Załącznik 3 – tekst źródłowy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1a – zadanie – plik docx
Załącznik 1b – zadanie – plik docx
Załącznik 1c – zadanie – plik docx
Załącznik 2 – krzyżówka – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1.1. – instrukcja, mapa i zadania – plik docx
Załącznik 1.2. – instrukcja, teksty źródłowe i zadania – plik docx
Załącznik 1.3. – instrukcja, słuchowisko i zadania – plik docx
Załącznik 1.4. – instrukcja, tabela i zadania – plik docx
Załącznik 1.5. – instrukcja, ilustracje i zadania – plik docx
Załącznik 2 – notatka – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – karykatura – plik docx
Załącznik 2 – ilustracja – plik docx
Załącznik 3.1. – instrukcja i tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 3.2. – instrukcja – plik docx
Załącznik 3.3. – instrukcja – plik docx
Załącznik 3.4. – instrukcja i tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 4 – ćwiczenia powtórzeniowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 2 – instrukcja i zadania dla grupy – plik docx
Załącznik 3 – instrukcja i zadania dla grupy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – zadania do filmu – plik docx
Załącznik 2 – tekst źródłowy i zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – zadania – plik docx
Załącznik 2 – mapa i tabela – plik docx
Załącznik 3 – zadania, mapa i tabela – plik docx
Załącznik 4 – zadanie domowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – zadania – plik docx
Załącznik 2 – tabela – plik docx
Załącznik 3 – zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – daty – plik docx
Załącznik 2 – daty i mapa – plik docx
Załącznik 3 – teksty źródłowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – karykatura i pytania – plik docx
Załącznik 2.1. – instrukcja dla grupy 1 – plik docx
Załącznik 2.2. – instrukcja dla grupy 2 – plik docx
Załącznik 2.3. – instrukcja dla grupy 3 – plik docx
Załącznik 2.4. – instrukcja dla grupy 4 – plik docx
Załącznik 2.5. – instrukcja dla grupy 5 – plik docx
Załącznik 2.6. – zadania – plik docx
Załącznik 3 – mapy i polecenia – plik docx
Załącznik 4 – ćwiczenia powtórzeniowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 2 – pytania – plik docx
Załącznik 3 – mapa i polecenia – plik docx
Załącznik 4 – lista wydarzeń – plik docx
Załącznik 5 – ćwiczenia powtórzeniowe – plik docx

Świat po I wojnie światowej – Scenariusz lekcji (1) – plik docx
Świat po I wojnie światowej – Scenariusz lekcji (2) – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane (1) – plik docx
Zadania zintegrowane (2) – plik docx
Załącznik 1 – mapy – plik docx
Załącznik 2 – instrukcja – plik docx
Załącznik 3 – tabela – plik docx
Załącznik 4 – zadania – plik docx
Załącznik 5 – ilustracja – plik docx
Załącznik 6 – ilustracje – plik docx
Załącznik 7 – tabela porównawcza – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 2 – tekst źródłowy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – mapy i zadania – plik docx
Załącznik 2 – tabela – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – daty – plik docx
Załącznik 2 – mapa – plik docx
Załącznik 3 – zadania do filmu – plik docx
Załącznik 4 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 5 – tabela – plik docx
Załącznik 6 – tabela – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1a – zadania – plik docx
Załącznik 1b – zadania – plik docx
Załącznik 1c – zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tabela – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1.1 – polecenia dla grupy 1 – plik docx
Załącznik 1.2 – polecenia dla grupy 2 – plik docx
Załącznik 1.2 – polecenia dla grupy 3 – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – oś czasu i tabele – plik docx
Załącznik 2 – ilustracje – plik docx
Załącznik 3 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 4 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 5 – ćwiczenia powtórzeniowe – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – mapy – plik docx
Załącznik 2 – zadanie – plik docx
Załącznik 3 – mapy – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tekst źródłowy – plik docx
Załącznik 2 – daty – plik docx
Załącznik 3 – mapa i tabela – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – daty – plik docx
Załącznik 2 – instrukcje i zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – tabela – plik docx
Załącznik 2 – zadania – plik docx

Scenariusz lekcji – plik docx
Linki – plik docx
Zadania zintegrowane – plik docx
Załącznik 1 – data – plik docx
Załącznik 2 – daty i zadania – plik docx

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.