Podstawy, programy, rozkłady

Szkoła podstawowa
 • obowiązująca podstawa programowa dla klas 4–8 – plik pdf
Liceum i technikum
 • obowiązująca podstawa programowa dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum – plik pdf
 • nowa podstawa programowa dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum – plik pdf

Obowiązujące zasady zatwierdzania programów nauczania

Według obowiązujących od lutego 2017 r. zasad (opisuje je art. 22a Ustawy o systemie oświaty):
 • nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny,
 • dyrektor przedszkola lub szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.
W praktyce szkolnej opinia rady pedagogicznej może być opinią zespołu przedmiotowego. Ważne jest, aby potwierdzała dwa fakty, bez których dyrektor szkoły nie będzie mógł zatwierdzić programu nauczania:
 1. czy dany program realizuje obowiązującą podstawę programową,
 2. czy dany program jest dostosowany do poziomu i możliwości uczniów danej szkoły.
Warto wspomnieć, że nie obowiązują już zasady mówiące, iż dyrektor szkoły może się zwrócić o opinię dotyczącą programu nauczania do:
 • nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
 • konsultanta lub doradcy metodycznego,
 • zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
GWO nie upublicznia opinii zewnętrznych podmiotów na temat naszych nowych programów nauczania. Zatwierdzenie programu nauczania na podstawie opinii innej niż rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego bądź nauczyciela z danej szkoły może bowiem narazić dyrektora szkoły na zarzut łamania procedury zapisanej w Ustawie o systemie oświaty.
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej
(program zbieżny z podstawą programową z roku 2017 r.)
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
Program nauczania – plik pdf | plik doc
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w liceum i technikum
(program zbieżny z podstawą programową z roku 2018 r.)
M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech
Program nauczania – plik pdf | plik doc
Liceum i technikum dla 1, 2 i 3 klasy
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w liceum i technikum
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)
M. Karpiński, J. Lech, M.Braun
Program nauczania – plik pdf | plik doc

Technikum dla 4 klasy
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w liceum i technikum
(program zbieżny z wymaganiami podstawy programowej z matematyki zaakceptowanej w VIII 2007 r.)
M. Braun, M. Karpiński, J. Lech
DKW-4015-37/01
Program nauczania – plik pdf | plik doc
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie www.gwo.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu Matematyka z plusem do danego etapu nauczania.

 • Opinia o programie nauczania matematyki w szkole podstawowej – oprac. Bożena Promianowska – plik pdf | plik doc
 • Opinia o programie nauczania matematyki w szkole podstawowej – oprac. Jadwiga Jerzyńska – plik pdf | plik doc
 • Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Halina Zając – plik pdf | plik doc
 • Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Jadwiga Jerzyńska – plik pdf | plik doc
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MEN nie wymaga już od Wydawców składania do akceptacji programów nauczania. Program nauczania do danego przedmiotu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły – na wniosek nauczyciela (nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730 i weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r. – plik pdf
 • Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły – plik pdf
 • Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia – plik pdf

Szkoła podstawowa

rozkład materiału – plik pdf
rozkład materiału do 4 klasy a wymagania z podstawy programowej – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – plik pdf | plik doc
wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 (autorstwa Pani Jadwigi Banasik) – plik pdf | plik doc
rozkład materiału – plik pdf | plik doc
rozkład materiału do 5 klasy a wymagania z podstawy – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – plik pdf | plik doc
wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 (autorstwa Pani Jadwigi Banasik) – plik pdf | plik doc
rozkład materiału – plik pdf
rozkład materiału do 6 klasy a wymagania z podstawy – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – plik pdf | plik doc
wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 (autorstwa Pani Katarzyny Siewniak) – plik doc
rozkład materiału – plik pdf
rozkład materiału do 7 klasy a wymagania z podstawy – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – plik pdf | plik doc
rozkład materiału – plik pdf | plik doc
rozkład materiału do 8 klasy a wymagania z podstawy – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – plik pdf | plik doc
wymagania na poszczególne oceny w klasie 8 (autorstwa Pani Beaty Mitki) – plik doc

Liceum i technikum

rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
plan realizacji materiału – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału wraz z planem realizacji – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres podstawowy – plik pdf | plik doc
rozkład materiału a wymagania podstawy programowej – zakres rozszerzony – plik pdf | plik doc
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.