Prezentacje dla szkoły podstawowej

Prezentacje dla szkoły podstawowej

Klasa 4

Klasa 4. Czas w historii

Klasa 4. Co to jest patriotyzm?

Klasa 4. Regiony w Polsce

Klasa 4. Król Kazimierz Wielki

Klasa 4. Bitwa pod Wiedniem

Klasa 4. Alek, Rudy i Zośka

Klasa 4. Żołnierze niezłomni

Klasa 4. Jan Paweł II – papież-Polak

Klasa 5

Klasa 5. Od republiki do cesarstwa

Klasa 5. Świat islamu

Klasa 5. Rewolucja neolityczna

Klasa 5. Polska Bolesława Krzywoustego

Klasa 5. Upadek i odbudowa państwa Piastów

Klasa 5. Konflikt z Krzyżakami

Klasa 5. Unia Polski z Litwą

Klasa 5. Zjednoczenie Polski

Klasa 5. Od rycerstwa do szlachty

Klasa 6

Klasa 6. Reforma Kościoła Katolickiego

Klasa 6. Powstanie Chmielnickiego

Klasa 6. Absolutyzm we Francji

Klasa 6. Legiony Polskie we Włoszech

Klasa 6. II rozbiór Polski

Klasa 6. Podboje Napoleona

Klasa 6. Księstwo Warszawskie

Klasa 7

Klasa 7. Pierwsze polskie partie polityczne

Klasa 7. Włochy Mussoliniego

Klasa 7. Gospodarka II Rzeczpospolitej

Klasa 7. Marsz ku wojnie

Klasa 8

Klasa 8. Dekolonizacja po II wojnie światowej

Klasa 8. Solidarność

Klasa 8. Jesień Narodów

Klasa 8. Rozpad ZSRR

Klasa 8. Integracja Europejska

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.