Oferta Język polski Liceum i technikum

Podręcznik

zakres podstawowy
i rozszerzony

nr w wykazie MEN: 1022/1/2019

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Pierwsza część podręcznika z serii Sztuka wyrazu obejmuje dwie wielkie epoki literackie – starożytność i średniowiecze. Druga – renesans, barok i oświecenie. Trzecia – romantyzm, a kolejna – pozytywizm. 

Tym, co wyróżnia wszystkie podręczniki GWO do języka polskiego, jest doskonały dobór tekstów literackich oraz jak najmniejsza ingerencja w ich spoistość. Gdy jest to możliwe, zamieszczamy teksty w całości. Gdy jest to utrudnione ze względu na rozmiary (w wypadku dzieł reprezentatywnych dla romantyzmu czy pozytywizmu), fragmenty dobieramy tak, by rzucić światło na całość – problematykę oraz styl utworu. 

Ogromną wagę przykładamy do wprowadzanych nawiązań. Autorzy zadbali o to, żeby były one nieszablonowe, działały na wyobraźnię uczniów, ale też uczyły myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia rzeczywistości, w której żyjemy. Stawiamy m.in. na teksty filozoficzne z epoki, ale również współczesne. W ten sposób dajemy uczniom możliwość ćwiczenia kompetencji, które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i staną się ich wyposażeniem kulturowym po zakończeniu edukacji.

Ważną częścią serii są wprowadzenia do epok, wydzielone lekcje z nauki o języku oraz podsumowania wiadomości.

Podręcznik

zakres rozszerzony

nr w wykazie MEN: 1022/2/2019

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Pierwsza część podręcznika z serii Sztuka wyrazu obejmuje dwie wielkie epoki literackie – starożytność i średniowiecze. Druga – renesans, barok i oświecenie. Trzecia – romantyzm, a kolejna – pozytywizm.

Tym, co wyróżnia wszystkie podręczniki GWO do języka polskiego, jest doskonały dobór tekstów literackich oraz jak najmniejsza ingerencja w ich spoistość. Gdy jest to możliwe, zamieszczamy teksty w całości. Gdy jest to utrudnione ze względu na rozmiary (w wypadku dzieł reprezentatywnych dla romantyzmu czy pozytywizmu), fragmenty dobieramy tak, by rzucić światło na całość – problematykę oraz styl utworu.

Ogromną wagę przykładamy do wprowadzanych nawiązań. Autorzy zadbali o to, żeby były one nieszablonowe, działały na wyobraźnię uczniów, ale też uczyły myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia rzeczywistości, w której żyjemy. Stawiamy m.in. na teksty filozoficzne z epoki, ale również współczesne. W ten sposób dajemy uczniom możliwość ćwiczenia kompetencji, które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i staną się ich wyposażeniem kulturowym po zakończeniu edukacji.

Ważną częścią serii są wprowadzenia do epok, wydzielone lekcje z nauki o języku oraz podsumowania wiadomości.

Multipodręczniki premium

Wszystkie nasze podręczniki wyposażone są w wersję cyfrową, czyli multipodręcznik. Wersja uczniowska multipodręcznika to wygodne narzędzie do pracy dla młodych ludzi, którzy chętnie sięgają po wiedzę dostępną online.
 

Podręcznik w wersji dla nauczyciela

Ramowy rozkład materiału

W ofercie dodatkowej mamy wiele publikacji ułatwiających pracę nauczycielowi i naukę uczniom. Korzystanie z naszych pomocy skraca czas przygotowania zajęć i daje możliwość realizacji materiału za pomocą nowoczesnych narzędzi. Nasze materiały dodatkowe pomagają w niestandardowy sposób zainteresować uczniów literaturą, uporządkować ich wiedzę, a także przygotować do matury.

Bezpłatna obudowa dydaktyczna – praktyczna pomoc
Podręcznik w wersji dla nauczyciela

Podręcznik w wersji dla nauczyciela pozwala na szybkie zaplanowanie lekcji i wygodne jej prowadzenie. Zawiera między innymi tematy lekcji, komentarze do ćwiczeń, dodatkowe zadania oraz uwagi do realizacji lekcji.

więcej >

Scenariusze do lektur

Lektury z nowego kanonu opracowaliśmy w formie scenariuszy lekcji. Przywiązujemy dużą wagę do tego elementu kształcenia – dobra znajomość lektur może być dla uczniów bardzo istotna podczas nowej matury.

więcej >

Sprawdziany do lektur

Oferujemy nauczycielom przydatne narzędzie, dzięki któremu mogą skontrolować wiedzę dotyczącą danej lektury. Sprawdzianom towarzyszą klucze odpowiedzi wraz ze schematem punktowania.

więcej >

Sprawdziany do epok

Poloniści mają do dyspozycji sprawdziany do każdej z omawianych epok. W łatwy sposób mogą zweryfikować wiedzę uczniów. Dodatkowo na naszej stronie internetowej zamieszczamy klucze do sprawdzianów wraz ze schematem punktowania.

więcej >

Karty pracy

Dla polonistów przygotowaliśmy też dodatkowe materiały do pracy z młodzieżą. Karty pracy do każdego działu zawierają zadania syntetyzujące wiedzę, polecenia oraz ćwiczenia. Podzieliliśmy je na karty pracy do: matury, wierszy, epok, form wypowiedzi, lektur, dzieł filmowych.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

W ramach projektu LEPSZA SZKOŁA przygotowujemy materiały do badania kompetencji uczniów. Dla licealistów rozpoczynających naukę mamy Test na wejście, dla uczniów ostatniej klasy – Próbną maturę z języka polskiego.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Pomosty

Seria filmów edukacyjnych, w których porównujemy konkretne dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba oraz architektura) charakterystyczne dla minionej i następującej epoki. Oprócz różnic omawiamy też podobieństwa, kontynuacje i twórcze rozwinięcia dawniejszych technik oraz pomysłów. 

więcej >

Gra internetowa Toposy online

Atrakcyjna i łatwa w obsłudze gra internetowa ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania i śledzenia motywów obecnych w różnych tekstach kultury. Uczeń dobiera teksty kultury do motywów literackich lub odwrotnie.

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Materiały dodatkowe – dostępne na ksiegarnia.gwo.pl
Toposy w kulturze

Gra ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania i śledzenia motywów obecnych w różnych tekstach kultury. Uczeń dobiera teksty kultury do motywów literackich lub odwrotnie. Spędza czas kreatywnie, przy okazji robiąc powtórkę z lektur. W zestawie znajduje się 250 kart: 50 motywów, 50 obrazów, 100 tytułów utworów literackich, 25 tytułów piosenek i 25 tytułów filmów.

więcej >

Labirynty wiedzy

Prezentujemy ciekawe i inspirujące filmowe wykłady popularnonaukowe, między innymi o literaturze, kulturze, historii i psychologii. Wśród prelegentów są m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, Jacek Dehnel, dr Łukasz Lamża, prof. Tomasz Szarek i dr Hubert Bilewicz.

więcej >

Dialog filmu z literaturą

Książka zawiera oryginalne pomysły na połączenie nauczania języka polskiego z przekazywaniem wiedzy na temat filmu. Oddajemy w ręce nauczycieli gotowe scenariusze lekcji, w których porównuje się teksty literackie z wybitnymi dziełami filmowymi, propozycje tematów wypracowań oraz propozycje zagadnień do przeprowadzenia próbnej matury.

więcej >

Podręcznik

zakres podstawowy
i rozszerzony

nr w wykazie MEN: 1022/3/2020

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Trzecia część podręcznika z serii Sztuka wyrazu obejmuje jeden okres historycznoliteracki – romantyzm. Czwarta –pozytywizm.

Tym, co wyróżnia wszystkie podręczniki GWO do języka polskiego, jest doskonały dobór tekstów literackich oraz jak najmniejsza ingerencja w ich spoistość. Gdy jest to możliwe, zamieszczamy teksty w całości. Gdy jest to utrudnione ze względu na rozmiary (w wypadku dzieł reprezentatywnych dla romantyzmu czy pozytywizmu), fragmenty dobieramy tak, by rzucić światło na całość – problematykę oraz styl utworu.

Ogromną wagę przykładamy do wprowadzanych nawiązań. Autorzy zadbali o to, żeby były one nieszablonowe, działały na wyobraźnię uczniów, ale też uczyły myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia rzeczywistości, w  której żyjemy. Stawiamy m.in. na teksty filozoficzne z epoki, ale również współczesne. W ten sposób dajemy uczniom możliwość ćwiczenia kompetencji, które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i staną się ich wyposażeniem kulturowym po zakończeniu edukacji.

Ważną częścią serii są wprowadzenia do epok, wydzielone lekcje z nauki o języku oraz podsumowania wiadomości.

Podręcznik

zakres podstawowy
i rozszerzony

nr w wykazie MEN: 1022/4/2020

Nowość

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Pierwsza część podręcznika z serii Sztuka wyrazu obejmuje dwie wielkie epoki literackie – starożytność i średniowiecze. Druga – renesans, barok i oświecenie. Trzecia – romantyzm, a kolejna – pozytywizm. 

Tym, co wyróżnia wszystkie podręczniki GWO do języka polskiego, jest doskonały dobór tekstów literackich oraz jak najmniejsza ingerencja w ich spoistość. Gdy jest to możliwe, zamieszczamy teksty w całości. Gdy jest to utrudnione ze względu na rozmiary (w wypadku dzieł reprezentatywnych dla romantyzmu czy pozytywizmu), fragmenty dobieramy tak, by rzucić światło na całość – problematykę oraz styl utworu. 

Ogromną wagę przykładamy do wprowadzanych nawiązań. Autorzy zadbali o to, żeby były one nieszablonowe, działały na wyobraźnię uczniów, ale też uczyły myślenia, wyciągania wniosków i rozumienia rzeczywistości, w której żyjemy. Stawiamy m.in. na teksty filozoficzne z epoki, ale również współczesne. W ten sposób dajemy uczniom możliwość ćwiczenia kompetencji, które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i staną się ich wyposażeniem kulturowym po zakończeniu edukacji.

Ważną częścią serii są wprowadzenia do epok, wydzielone lekcje z nauki o języku oraz podsumowania wiadomości.

Multipodręczniki premium

Wszystkie nasze podręczniki wyposażone są w wersję cyfrową, czyli multipodręcznik. Wersja uczniowska multipodręcznika to wygodne narzędzie do pracy dla młodych ludzi, którzy chętnie sięgają po wiedzę dostępną online.
 

W ofercie dodatkowej mamy wiele publikacji ułatwiających pracę nauczycielowi i naukę uczniom. Korzystanie z naszych pomocy skraca czas przygotowania zajęć i daje możliwość realizacji materiału za pomocą nowoczesnych narzędzi. Nasze materiały dodatkowe pomagają w niestandardowy sposób zainteresować uczniów literaturą, uporządkować ich wiedzę, a także przygotować do matury.

Bezpłatna obudowa dydaktyczna – praktyczna pomoc
Podręcznik w wersji dla nauczyciela

Podręcznik w wersji dla nauczyciela pozwala na szybkie zaplanowanie lekcji i wygodne jej prowadzenie. Zawiera między innymi tematy lekcji, komentarze do ćwiczeń, dodatkowe zadania oraz uwagi do realizacji lekcji.

W przygotowaniu

Scenariusze do lektur

Lektury z nowego kanonu opracowaliśmy w formie scenariuszy lekcji. Przywiązujemy dużą wagę do tego elementu kształcenia – dobra znajomość lektur może być dla uczniów bardzo istotna podczas nowej matury.

W przygotowaniu

Sprawdziany do lektur

Oferujemy nauczycielom przydatne narzędzie, dzięki któremu mogą skontrolować wiedzę dotyczącą danej lektury. Sprawdzianom towarzyszą klucze odpowiedzi wraz ze schematem punktowania.

W przygotowaniu

Sprawdziany do epok

Poloniści mają do dyspozycji sprawdziany do każdej z omawianych epok. W łatwy sposób mogą zweryfikować wiedzę uczniów. Dodatkowo na naszej stronie internetowej zamieszczamy klucze do sprawdzianów wraz ze schematem punktowania.

W przygotowaniu

Karty pracy

Dla polonistów przygotowaliśmy też dodatkowe materiały do pracy z młodzieżą. Karty pracy do każdego działu zawierają zadania syntetyzujące wiedzę, polecenia oraz ćwiczenia. Podzieliliśmy je na karty pracy do: matury, wierszy, epok, form wypowiedzi, lektur, dzieł filmowych.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

W ramach projektu LEPSZA SZKOŁA przygotowujemy materiały do badania kompetencji uczniów. Dla licealistów rozpoczynających naukę mamy Test na wejście, dla uczniów ostatniej klasy – Próbną maturę z języka polskiego.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Pomosty

Seria filmów edukacyjnych, w których porównujemy konkretne dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba oraz architektura) charakterystyczne dla minionej i następującej epoki. Oprócz różnic omawiamy też podobieństwa, kontynuacje i twórcze rozwinięcia dawniejszych technik oraz pomysłów. 

więcej >

Gra internetowa Toposy online

Atrakcyjna i łatwa w obsłudze gra internetowa ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania i śledzenia motywów obecnych w różnych tekstach kultury. Uczeń dobiera teksty kultury do motywów literackich lub odwrotnie.

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Materiały dodatkowe – dostępne na ksiegarnia.gwo.pl
Toposy w kulturze

Gra ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania i śledzenia motywów obecnych w różnych tekstach kultury. Uczeń dobiera teksty kultury do motywów literackich lub odwrotnie. Spędza czas kreatywnie, przy okazji robiąc powtórkę z lektur. W zestawie znajduje się 250 kart: 50 motywów, 50 obrazów, 100 tytułów utworów literackich, 25 tytułów piosenek i 25 tytułów filmów.

więcej >

Labirynty wiedzy

Prezentujemy ciekawe i inspirujące filmowe wykłady popularnonaukowe, między innymi o literaturze, kulturze, historii i psychologii. Wśród prelegentów są m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, Jacek Dehnel, dr Łukasz Lamża, prof. Tomasz Szarek i dr Hubert Bilewicz.

więcej >

Dialog filmu z literaturą

Książka zawiera oryginalne pomysły na połączenie nauczania języka polskiego z przekazywaniem wiedzy na temat filmu. Oddajemy w ręce nauczycieli gotowe scenariusze lekcji, w których porównuje się teksty literackie z wybitnymi dziełami filmowymi, propozycje tematów wypracowań oraz propozycje zagadnień do przeprowadzenia próbnej matury.

więcej >

 

Sztuka wyrazu

Zainteresować, ułatwić, nauczyć

W naszej serii podręczników do języka polskiego przygotowywanych do nowego liceum i technikum chcemy osiągnąć dwa najważniejsze cele:

  • wyposażyć uczniów w wiedzę z zakresu literatury, języka i kultury, która będzie dla nich swego rodzaju ekwipunkiem kulturowym,
  • pomóc im przygotować się do matury.

Zależy nam na tym, by uczniowie korzystający z naszych podręczników mogli śmiało, bez kompleksów i kompetentnie zacząć kolejny etap swojego życia. Pomoże im w tym świadomość, że funkcjonują w świecie, którego bogactwem jest znany im i zrozumiały dorobek kulturowo-literacki. Dzięki temu będą też mogli w miarę potrzeb i chęci uzupełniać oraz rozwijać swoje kompetencje uczestników świata kultury.

Seria Sztuka wyrazu będzie się składać z 7 tomów. Każdy tom będzie zawierał wyraźnie oznaczone treści z zakresów podstawowego i rozszerzonego.

Klasa 1

Tom 1. Starożytność, średniowiecze
Tom 2. Renesans, barok, oświecenie

Klasa 2

Tom 3. Romantyzm
Tom 4. Pozytywizm

Klasa 3

Tom 5. Młoda Polska
Tom 6. Dwudziestolecie międzywojenne, czas wojny

Klasa 4

Tom 7. Literatura po 1945 roku

Klasa 5 (technikum)

Tom 7. Literatura po 1945 roku

Przewodnik po serii Sztuka wyrazu

W prezentowanym przewodniku znajdują się najważniejsze informacje o atutach naszych podręczników dla liceum i technikum, a także wiadomości o materiałach dodatkowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą serią.

Chcesz być informowany o ofercie GWO?

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.