Materiały dla liceum i technikum

Biblia – księga ksiąg
W świecie znaków, s. 11 – plik pdf
W zależności od intencji, s. 14 – plik pdf
Czytanie ze zrozumieniem, s. 24–25 – plik pdf
Świadomość dobra i zła. Księga Rodzaju, s. 28 – plik pdf
O niezawinionym cierpieniu. Księga Hioba, s. 33 – plik pdf
Człowiek wobec marności. Księga Koheleta, s. 41 – plik pdf
Człowiek wobec Boga w psalmach, s. 52 – plik pdf
Film jako tekst kultury, s. 65 – plik pdf

Antyk grecko-rzymski
Czytanie ze zrozumieniem, s. 78–79 – plik pdf
Klasyczny ideał piękna, s. 81 – plik pdf
Drogi greckiej filozofii, s. 82–83, 89 – plik pdf
Co wpływa na dobrą organizację państwa, s. 92 – plik pdf
Czy warto być buntownikiem, s. 105–106,108 – plik pdf
Los jest jego własnością, s. 112–113 – plik pdf
I swoim śpiewem oczarował wszystkich, s. 117, 119, 120 – plik pdf
Narcyz, s. 122, 123 – plik pdf
Przyczyny wojny trojańskiej, s. 128 – plik pdf
Homer Odyseja, s. 147 – plik pdf
Tymczasem na Itace, s. 148 – plik pdf
Początki teatru, s. 152 – plik pdf
O nieuchronności fatum, s. 161 – plik pdf
Między rozsądkiem a miłością, s. 164 – plik pdf
Nieposłuszeństwo obywatelskie Antygony, s. 165 – plik pdf
Jakim władcą jest Kreon, s. 171 – plik pdf
Sofokles Król Edyp, s. 183 – plik pdf
Nieznośna lekkość bytu, s. 189 – plik pdf
Arystofanes Chmury, s. 197 – plik pdf
Powstanie imperium, s. 200 – plik pdf
Wergiliusz Eneida, s. 204 – plik pdf
Jaką wiedzę o świecie kryją frazeologizmy, s. 216 – plik pdf

Średniowiecze
Czytanie ze zrozumieniem, s. 232 – plik pdf
I oto nadejdzie…, s. 236–237 – plik pdf
Rozważania średniowiecznych filozofów, s. 238 – plik pdf
Katedra jako obraz…, s. 244 – plik pdf
Ile twarzy ma śmierć, s. 249–251 – plik pdf
Labirynty wiedzy, prof. Zbigniew Mikołejko, Taniec śmierci – film
Wizerunek średniowiecznego rycerza, s. 254 – plik pdf
Rycerz doskonały, s. 255, 258 – plik pdf
Racje serca…, s. 262 – plik pdf
Kto pisze historię, s. 272 – plik pdf
Droga do świętości, s. 284–285 – plik pdf
Dobra i zła śmierć…, s. 289 – plik pdf
Sztuka dobrego umierania, s. 291 – plik pdf
Radosna i pokorna wiara, s. 292 – plik pdf
Na początku była…, s. 299, 301 – plik pdf
Skarga matki…, s. 304-306 – plik pdf
Językowe tajemnice…, s. 312 – plik pdf
Podróż w zaświaty…, s. 319 – plik pdf
Iam grzesznik…, s. 321, 323 – plik pdf

Renesans
Czytanie ze zrozumieniem, s. 23 – plik pdf
Renesansowa wizja, s. 24 – plik pdf
Renesansowa koncepcja, s. 28 – plik pdf
Literatura błazeńska, s. 40, 43 – plik pdf
Galeria renesansowego portretu, s. 44, 45 – plik pdf
Sonety do Laury, s. 47, 49 – plik pdf
Jan Kochanowski, s. 56 – plik pdf
Jana Kochanowskiego recepty, s. 59, 62 – plik pdf
Człowiek wobec Boga, s. 63, 64 – plik pdf
Wartość poetyckiej sławy, s. 69 – plik pdf
Renesansowa wieś, s. 80, 81, 84–85 – plik pdf
Rozpacz, zwątpienie, s. 90, 92, 99 – plik pdf
Renesansowa troska o ojczyznę, s. 102 – plik pdf
Zapomniany bestseller, s. 118, 121 – plik pdf
Teatr elżbietański, s. 123 – plik pdf
Dramat szekspirowski, s. 125 – plik pdf
Romeo i Julia, s. 127, 130, 131, 133 – plik pdf
Makbet, s. 137, 141 – plik pdf
Makbet, s. 144 – plik pdf
Hamlet, s. 148, 151 – plik pdf

Barok
Czytanie ze zrozumieniem, s. 172 – plik pdf
Lekcja anatomii, s. 174, 175, 176 – plik pdf
Między rozumem a wiarą, s. 181 – plik pdf
Barokowa poezja, s. 182, 183, 185, 188 – plik pdf
Poezja barokowego konceptu, s. 199 – plik pdf
Obraz sarmackiej Polski, s. 211 – plik pdf
Obywatelska odpowiedzialność, s. 218, 219, 221 – plik pdf
Malarskie inspiracje, s. 224 – plik pdf

Oświecenie
Czytanie ze zrozumieniem, s. 238, 239 – plik pdf
Jak napisać notatkę, s. 240, 241 – plik pdf
Model systemu słonecznego, s. 243 – plik pdf
Balon Adama Naruszewicza, s. 252 – plik pdf
Molier Skąpiec, s. 253, 254, 255, 257 – plik pdf
Świat poprawiać, s. 264, 269 – plik pdf
I śmiech, s. 273, 277 – plik pdf
Liryka patriotyczna okresu oświecenia, s. 283 – plik pdf
Elegancja i wdzięk, s. 298 – plik pdf
Sentymentalizm, s. 304, 307 – plik pdf
W poszukiwaniu świata idealnego, s. 313 – plik pdfNa bieżąco uzupełniamy tę stronę o nowe materiały.


Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Rozdział 1. Starożytność

Biblia – księga ksiąg
Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdf

Antyk grecko-rzymski
Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdfRozdział 2. Średniowiecze

Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdfRozdział 3. Renesans

Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdfRozdział 4. Barok

Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdfRozdział 5. Oświecenie

Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdf

Dział 1. Starożytność

Biblia – księga ksiąg
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Czym jest Biblia?) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (frazeologia) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (List do Koryntian) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (Hiob) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (Problem czasu w Biblii) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 7 (serial biblijny) – plik pdf | plik doc


Antyk
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (Teatr grecki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Marek Aureliusz, Rozmyślania) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (Safona) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Iliada) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (różne ćwiczenia) – plik pdf | plik doc


Dział 2. Średniowiecze
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (termin) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (C.S. Lewis, Sytuacja średniowiecza) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Bogurodzica) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (danse macabre) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (bohaterowie) – plik pdf | plik doc


Dział 3. Renesans
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Mowa o godności człowieka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (wieś) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (patriotyzm Polaków) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (osiągnięcia) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc


Dział 4. Barok
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Pascal) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (vanitas) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Z. Morsztyn, Rozkosz) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (Pasek) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (kultura sarmacka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 7 (Szymborska) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 8 (J.A. Morsztyn, Do Jagi wszytko) – plik pdf | plik doc


Dział 5. Oświecenie
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (teoria) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Krasicki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (Wolter) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Rousseau) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (obrazy) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Potęga mitu
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Umberto Eco Imię Róży
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Wisława Szymborska W rzece Heraklita/ Halina Poświatowska koniugacja
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Recenzja
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Rozprawka
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Streszczenie
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Definicja
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Notatka encyklopedyczna
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Konstandinos Kawafis, Itaka
Opracowanie: Anna Janina Kloza
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Horacy, Do Leukonoe
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Wisława Szymborska, Miniatura średniowieczna
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Miron Białoszewski, Stara pieśń na Binnarową
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi – plik pdf
Romantyzm
Czytanie ze zrozumieniem, s. 22–23 – plik pdf
Style językowe, s. 26, 28 – plik pdf
Spektakl natury, s. 31, 32 – plik pdf
Filozofia przełomu XVIII i XIX w., s. 36 – plik pdf
Prekursorzy romantyzmu, s. 39, 41 – plik pdf
Pejzaż romantyczny, s. 49 – plik pdf
Werter, s. 51 – plik pdf
Cierpienia młodego Wertera, s. 59 – plik pdf
Giaur, s. 63, 65 – plik pdf
Dramat romantyczny, s. 72 – plik pdf
Faust, s. 75, 77, 78, 79 – plik pdf
Romantyczny duet, s. 90 – plik pdf
Spór romantyków z klasykami, s. 92 – plik pdf
Referat, s. 135 – plik pdf
Konrad Wallenrod, s. 150, 152, 160, 161 – plik pdf
Jack Strong, s. 162 – plik pdf
Dziady cz. III, s. 167 – plik pdf
Dziady cz. III.NAWIĄZANIE, s. 179 – plik pdf
Lawa, s. 202 – plik pdf
Juliusz Słowacki, s. 208 – plik pdf
Kordian, s. 218–219 – plik pdf
Samotność artysty, s. 243 – plik pdf
Interpretacja porównawcza, s. 245, 252, 253 – plik pdf
Poeta i świat, s. 281 – plik pdf
Nie-Boska komedia, s. 283 – plik pdf
Zapiski z wygnania, s. 297 – plik pdf
Norwid, s. 300, 301 – plik pdf
Nawiązanie. W salonie towarzyskim, czyli…, s. 316 – plik pdf
Norwid o sztuce, s. 328 – plik pdf

Pozytywizm
Pozytywizm. O epoce, s. 20 – plik pdf
Literatura polska okresu realizmu i pozytywizmu, s. 21-22 – plik pdf
Uchwycić rzeczywistość w sztuce, s. 23 – plik pdf
Uchwycić rzeczywistość w sztuce, s. 24 – plik pdf
Uchwycić rzeczywistość w sztuce, s. 25 – plik pdf
Pewność, rozwój, użyteczność, s. 26 – plik pdf
Utylitaryzm, s. 35 – plik pdf
O Żydach i kwestii żydowskiej, s. 38 – plik pdf
O Żydach i kwestii żydowskiej, s. 39 – plik pdf


Na bieżąco uzupełniamy tę stronę o nowe materiały.
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
opracowanie: Artur Pruszyński
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Adam Mickiewicz, Dziady, część IV
opracowanie: Aniela Licznerska
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Henryk Sienkiewicz, Potop
opracowanie: Joanna Rześniowiecka
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Edgar Allan Poe, Zagłada domu Usherów
opracowanie: Artur Pruszyński
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Adam Mickiewicz, Dziady, część III
opracowanie: Artur Pruszyński
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Juliusz Słowacki, Kordian
opracowanie: Artur Pruszyński
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
opracowanie: Aniela Licznerska
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
opracowanie: Artur Pruszyński
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
opracowanie: Aniela Licznerska
Sprawdzian 1 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 1 – plik pdf
Sprawdzian 2 – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu 2 – plik pdf

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Test A – plik pdf | plik doc
Test B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf

Henryk Sienkiewicz, Potop
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Sprawdzian A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Test A – plik pdf | plik doc
Test B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf

Juliusz Słowacki, Kordian
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Test A – plik pdf | plik doc
Test B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf

Adam Mickiewicz, Dziady III
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Test A – plik pdf | plik doc
Test B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Test A – plik pdf | plik doc
Test B – plik pdf | plik doc
Klucz odpowiedzi – plik pdf
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Romantyzm

Sprawdzian wersja A – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja A – plik pdf
Sprawdzian wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz do sprawdzianu wersja B – plik pdf


Pozytywizm – w przygotowaniu

Romantyzm
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (teoria) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (tekst M. Strzyżewskiego) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (obrazy_1) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (natura) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (Norwid, W Weronie) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (miłość) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 7 (obrazy_2) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 8 (Mickiewicz, Do M.) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 9 (ewolucja bohaterów) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 10 (Konrad i Kordian) – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do kart pracy (romantyzm) – plik pdf 

Pozytywizm
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (teoria) –  plik pdf |  plik doc
Karta pracy 2 (idee) – plik pdf |  plik doc
Karta pracy 3 (powieść) – plik pdf |  plik doc
Karta pracy 4 (J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm) – plik pdf |  plik doc
Karta pracy 5 (R. Koziołek, Szary geniusz) – plik pdf |  plik doc
Karta pracy 6 (obrazy) – plik pdf |  plik doc
Karta pracy 7 (powstanie styczniowe) – plik pdf |  plik doc
Odpowiedzi do kart pracy (pozytywizm) – plik pdf

Felieton
Opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Formy użytkowe: opinia, zażalenie, protokół
Opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Referat
Opracowanie: Albert Duzinkiewicz
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

E. Bryll, Lekcja polskiego – Słowacki
Opracowanie: Anna Adamiec
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi – plik pdf

J. Przyboś, Powrót z Nowogródka
Opracowanie: Anna Adamiec
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi – plik pdf

Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu
Opracowanie: Anna Adamiec
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi – plik pdf

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.