Projektor Humanisty

Projektor Humanisty

GWO

Historia, kultura i sztuka, czyli zbiór filmów-inspiracji dla polonisty i historyka. Nasze produkcje oddają ducha i kulturowe tło epok oraz wydarzeń, co pozwala uczniom lepiej je  zrozumieć. Prezentujemy filmy historyczne o wydarzeniach stanowiących tło w dziełach literackich oraz filmy o dziełach sztuki przedstawiających ważne momenty z dziejów.

Seanse przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Udostępnione materiały są częścią projektów GWO: Historia na ekranie, Klucze do obrazów, Infografiki oraz Prezentacje.

Zapraszamy na projekcję!

Historia na ekranie

Starożytna Grecja, osiągnięcia

Starożytny Rzym, osiągnięcia

Wielkie odkrycia geograficzne

Renesans w Europie

Renesans w Polsce

Potop szwedzki

Konstytucja 3 maja

Rozbiory Polski

Powstanie listopadowe

Wielka Emigracja

Odzyskanie niepodległości

Sztuka romańska i gotycka
(liceum i technikum)

Odrodzenie i humanizm. Część 1
(liceum i technikum)

Odrodzenie i humanizm. Część 2
(liceum i technikum)

Reformacja
(liceum i technikum)

Konstytucja 3 maja
(liceum i technikum)

Demokracja szlachecka
(liceum i technikum)

Rewolucja francuska
(liceum i technikum)

Klucze do obrazów

Apollodoros z Damaszku, Kolumna Trajana

anonim, Drzwi Gnieźnieńskie

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem

Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud
na barykady

Dietrich Monten, Finis Poloniae 1831

Jan Matejko, Rejtan

Horace Vernet, Polski Prometeusz

Infografiki

Kultura starożytnego Rzymu

Drzwi Gnieźnieńskie

Renesans w Polsce

Bitwy powstania listopadowego

Prezentacje

Klasa 4. Alek, Rudy i Zośka

Klasa 6. II rozbiór Polski

Inspiracje i propozycje

Nie korzystasz z serii GWO? Sprawdź nas!

logo_serie_mn
logo_serie_szw
Ślady czasu

Copyright © by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – 2023

 Ta strona używa plików cookies.  Dowiedz się więcej. 

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.