Poznaj naszą serię – Ślady czasu

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 1102/1/2020

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Dobry podręcznik musi spełniać wiele funkcji przypisywanych mu zgodnie z tradycją dydaktyczną. Najważniejsze z nich to: informacyjna, samokształceniowa, motywacyjna i ćwiczeniowa. Jednak, jak pokazuje praktyka, to często nie wystarcza. Ważny jest także pomysł na umiejętne wprowadzenie uczniów w meandry wiedzy, aby nie zagubili się w nich i nie znudzili trudami wyprawy zwanej nauką. Gdyby w trzech słowach spróbować opisać pomysł na nauczanie historii zawarty w podręcznikach Ślady czasu, brzmiałyby one tak: zainteresować, ułatwić, nauczyć.

W podręcznikach z serii Ślady czasu, które przygotowujemy do zreformowanego liceum i technikum, bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, którzy nie zamierzają zdawać matury z historii, jak i tych, którzy są szczególnie zainteresowani tym przedmiotem. Dla obu tych grup opracowujemy materiały, które będą ciekawe i atrakcyjne, a przede wszystkim zapewnią odpowiednią pomoc w nauce historii. Ogromną rolę w wypracowaniu ostatecznego kształtu naszych podręczników i pozostałych materiałów odegrały konsultacje, które prowadziliśmy z nauczycielami.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Poniżej prezentujemy wybrane materiały uzupełniające podręczniki z serii Ślady czasu. Dostęp do tych materiałów otrzymują wszyscy nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę z nową serią GWO do historii.

Obudowa dydaktyczna
Materiały dydaktyczne
do każdej lekcji

Do każdego podrozdziału, rozdziału i działu przygotowaliśmy obudowę w postaci m.in. kartkówek, prac klasowych, maturalnych kart pracy obejmujących epokę czy poleceń do pracy z mapą i tekstem źródłowym.

więcej >

Multipodręcznik dla nauczyciela

Składa się z podręcznika w wersji podstawowej oraz dodatkowo obudowy metodycznej (m.in. komentarzy, pomysłów i wskazówek do lekcji, propozycji dodatkowych teksów źródłowych, ikonografii, map oraz licznych propozycji do pracy z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych).

 

Historia na ekranie

Filmy edukacyjne są ciekawym uzupełnieniem tematów omawianych na lekcji. Obejrzyj nasze przykładowe produkcje.

więcej >

Mapy online

Wygodne narzędzie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, którzy mogą nasze mapy wykorzystywać na lekcji, na przykład wyświetlając je za pomocą projektora na dużym ekranie. Mapy można powiększać i skalować.

więcej >

Podsumowania na komputer i komórkę

Materiały powtórkowe z podręczników
Ślady czasu

więcej >

Linia czasu

Ułatwia zapamiętywanie i porządkowanie zdobywanej wiedzy. Pokazuje związki przyczynowo-skutkowe. Zawiera wszystkie daty z nowej podstawy programowej.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Multipodręcznik uczniowski

To idealne rozwiązanie dla uczniów, którzy nie wyobrażają sobie nauki bez książki w wersji na komputer, tablet czy smartfon. Znajdują się w nim odnośniki do materiałów multimedialnych, m.in. filmów czy dodatkowych ilustracji.

więcej >

Dokumenty oświatowe

Oferujemy nauczycielom wszystkie niezbędne dokumenty szkolne, które przydadzą się w zaplanowaniu roku szkolnego. Wśród nich m.in. podstawa programowa, programy nauczania czy rozkłady materiału.

więcej >

Dodatkowe materiały
LEPSZA SZKOŁA

W ramach projektu LEPSZA SZKOŁA przygotowujemy materiały do badania kompetencji uczniów. Dla licealistów rozpoczynających naukę mamy Test na wejście, dla uczniów ostatniej klasy – Próbną maturę z historii.

więcej >

Pomosty

Seria filmów edukacyjnych, w których porównujemy konkretne dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba oraz architektura) charakterystyczne dla minionej i następującej epoki. Oprócz różnic omawiamy też podobieństwa, kontynuacje i twórcze rozwinięcia dawniejszych technik oraz pomysłów. 

więcej >

Labirynty wiedzy

Prezentujemy ciekawe i inspirujące filmowe wykłady popularnonaukowe, między innymi o literaturze, kulturze, historii i psychologii. Wśród prelegentów są m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, Jacek Dehnel, dr Łukasz Lamża, prof. Tomasz Szarek i dr Hubert Bilewicz.

więcej >

Ślady czasu

Co nas wyróżnia?

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że podręcznik dla klasy 1 Ślady czasu
otrzymał numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 1102/1/2020.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą serią.

1. Podstawa i rozszerzenie w jednym tomie

Ślady czasu to jedyna seria, która realizuje w jednym podręczniku treści dla podstawy i rozszerzenia.

Dlaczego proponujemy takie rozwiązanie?

 • By wszyscy uczniowie, bez względu na to, czy zdają maturę z historii czy nie, mogli dysponować pełnym obrazem wydarzeń z przeszłości, widzieli związki przyczynowo-skutkowe. Na przykład by mogli się dowiedzieć, kim byli następcy Aleksandra Wielkiego i czym była kultura hellenistyczna.
 • By uczniowie, którzy interesują się historią, a nie będą zdawać z niej matury, mieli rzetelne źródło pogłębiania swojej wiedzy i bodziec do rozwijania swoich pasji.
 • By uczniowie, którzy nie są pewni, z czego będą zdawać w przyszłości maturę, lepiej mieli takie same szanse, jak Ci, którzy realizują przedmiot historia na poziomie rozszerzonym.

2. Bogata obudowa dla nauczycieli

Jej znaczenie jest oczywiste – pomaga, ułatwia, skraca czas pracy. Dlatego każdy użytkownik Śladów czasu ma do dyspozycji:

 • podręcznik w wersji dla nauczyciela w postaci multipodręcznika, który zawiera nie tylko wskazówki do przeprowadzenia lekcji, ale również zbiór niezbędnych załączników oraz elementy mulimedialne (m.in. animacje i filmy historyczne)
 • kartkówki do każdej lekcji,
 • sprawdziany do każdego działu,
 • maturalne karty pracy do epok,
 • dodatkowe teksty źródłowe z ćwiczeniami,
 • polecenia i zadania do map,
 • filmy historyczne,
 • e-atlas historyczny, czyli zbiór map online,
 • interaktywne infografiki,
 • wszystkie niezbędne dokumenty szkolne do pobrania ze strony www.gwo.pl oraz dostępne w popularnych portalach dla nauczycieli.

3. Podręczniki przystępne dla uczniów

Przystępny tekst odautorski jest znakiem rozpoznawczym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Ponieważ uczniowie z roku na rok mają coraz większe problemy z czytaniem, nasz tekst główny jest w każdej lekcji stosunkowo krótki. Treści podajemy w skondensowany, ale przystępny sposób – po prostu wyjaśniamy, „dlaczego”. W tekście przeważają krótkie zdania pojedyncze, a trudne dla uczniów słowa uzupełniamy w nawiasach ich synonimami lub objaśniamy je na marginesach.

Ponadto do podzielonego na podrozdziały tekstu dodaliśmy śródtytuły – po to, by uczeń łatwiej wyszukiwał informacje i wiedział, o czym jest dany fragment.

Podręcznik dla klasy 1 obejmuje dwie wielkie epoki historyczne – starożytność i średniowiecze. W naszych pracach nad nim wzięliśmy pod uwagę zalecenia sformułowane w podstawie programowej odnośnie do rekomendowanych sposobów przekazywania wiedzy historycznej: „Kluczowa wydaje się maksymalna personalizacja przeszłości i ilustrowanie omawianych zagadnień ikonografią i dokumentami audiowizualnymi, tak aby uczniowie mogli poznawać wydarzenia historyczne, jednocześnie je przeżywając.”

Zgodnie z tym zaleceniem nasz podręcznik wyposażyliśmy w różnorodne materiały graficzne, odpowiednio opracowane dydaktycznie, a jednocześnie przygotowane tak, aby historia była postrzegana przez uczniów jako ciekawa, barwna i emocjonująca dziedzina wiedzy. Podobny cel mają nasze materiały dodatkowe (mapy, infografiki, teksty źródłowe i inne) w wersji multimedialnej – realizują to samo zadanie, ale wykorzystując do tego nowoczesne środki techniczne.

Wszystkie nasze podręczniki wyposażone są w wersję cyfrową, czyli multipodręcznik. Wersja uczniowska multipodręcznika to wygodne narzędzie do pracy dla młodych ludzi, którzy chętnie sięgają po wiedzę dostępną online.

Przewodnik po serii Ślady czasu

W prezentowanej broszurze znajdują się informacje na temat podręcznika dla klasy pierwszej w wersji dla ucznia, obszerny fragment podręcznika w wersji dla nauczyciela oraz wiadomości o materiałach dodatkowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą serią.

Chcesz być informowany o ofercie GWO?

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.