Quizy historyczne

Quizy historyczne

Idealne jako powtórki przed sprawdzianami. Do rozwiązywania na lekcji i w domu. Każdy obejmuje wiedzę i umiejętności z kilku lekcji, sprawdza znajomość pojęć, chronologii wydarzeń, doskonali w pracy z mapą. Zainspiruj się i zadaj quizową pracę domową.

Quizy są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej, ale proponujemy je również uczniom liceów i techników jako świetną powtórkę
przed lekcją!

Szkoła podstawowa

Początki cywilizacji

Starożytna Grecja

Antyczny Rzym

Polska pierwszych Piastów

Czasy średniowiecza

Społeczeństwo średniowiecznej Europy

Początki epoki nowożytnej

Polska i Litwa

Złoty wiek

Europa i Ameryka
w XVII i XVIII w.

Ostatnie stulecie
I Rzeczpospolitej

Rzeczpospolita i jej upadek

Okres napoleoński

Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Świat w II połowie XIX w.

I wojna światowa

Świat w dwudziestoleciu międzywojennym

II wojna światowa

Zimna wojna

Kształtowanie się władzy komunistów

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Polska w XX wieku

Zimna wojna

Kształtowanie się władzy komunistów

Szkoła średnia

Pradzieje i historia starożytnego Wschodu

Starożytna Grecja

Starożytny Rzym

Bizancjum i świat islamu

Europa średniowieczna

Polska Piastów

Schyłek średniowiecza

Ostatni Piastowie.
Jagiellonowie na polskim tronie

Wiek oświecenia

Rzeczpospolita w XVIII w.

Epoka napoleońska

Ziemie polskie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Wielka Wojna i okres międzywojenny

II Rzeczpospolita

Komunistyczna Polska i jej upadek

Świat po 1945 r.

Polska i świat w XX-XXI w.

II Rzeczpospolita

Komunistyczna Polska i jej upadek

Świat po 1945 r.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.