Materiały dydaktyczne Historia Liceum i technikum

Materiały dydaktyczne do każdej lekcji

Załączniki do lekcji w podręczniku w wersji dla nauczyciela

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf 
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Hasła dla grup – plik pdf
Hasła dla grup na stronie learningapps.org
Karta pracy. Historia – od opowieści do nauki – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Test na stronie quizizz.com
Zdjęcia źródeł historycznych. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres rozszerzony
Karta pracy. Historia – od opowieści do nauki. Praca z tekstem źródłowym. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z tekstem. Zabójstwo biskupa Stanisława – opis z kroniki Galla Anonima. Zabójstwo biskupa Stanisława – opis z kroniki Wincentego Kadłubka – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Problem bezstronności w badaniach historycznych w opinii Michała Bobrzyńskiego – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Przedmiot badań historycznych w ujęciu Fernanda Braudela – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Opis pracy historyka w Wojnie peloponeskiej Tukidydesa – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz lekcji. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz lekcji. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Historia jako nauka. Powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Historia jako nauka. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf

I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Wirtualny spacer po jaskini Lascaux
Karta pracy. Epoki prehistoryczne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rewolucja neolityczna – plik pdf

Praca z mapą. Rewolucja neolityczna – plik pdf | plik docx
Praca z mapą. Wędrówki przodków Europejczyków – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Sztuka paleolitu w opisie archeologa Jeana Clottes’a – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Rewolucja neolityczna wg Jacques’a Cauvina. Rewolucja neolityczna wg Gordona Childe’a – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Pierwsi Europejczycy – analiza Andrew Curry’ego – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Różnice między naturą a kulturą według Heinricha Rickerta – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Definicje cywilizacji i kultury oraz krytyka przeciwstawiania obu tych pojęć, przedstawione przez Feliksa Konecznego – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Idea postępu zaprezentowana przez Condorceta. Krytyka idei postępu wyrażona przez Krasnodębskiego – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
W sumeryjskim Ur – film
Ziggurat w Ur – film
Zadanie kontrolne – plik pdf 

Praca z mapą. Bliski Wschód – plik pdf | plik docx
Praca z mapą. Rozwój terytorialny imperium perskiego – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Wylewy Eufratu i metody konserwacji kanałów nawadniających opisane przez Strabona – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Rolnik Enten chwali swoja pracę – tekst sumeryjski – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Opis potopu w Eposie o Gilgameszu – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Kodeks Hammurabiegoplik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Opis wyprawy króla Asyrii Asarhaddona do Fenicjiplik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Opis Babilonu zamieszczony w Dziejach Herodotaplik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Opis zdobycia Babilonu przez twórcę imperium perskiego Cyrusa IIplik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Satrapie w Persji Dariusza I wg Herodotaplik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Fragment jednego z kazań przypisywanych Zaratusztrze, pochodzący z Awesty – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Egipt faraonów – plik pdf
Zadania mieszkańców Egiptu – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net
Karta samooceny debaty. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą. Starożytny Egipt w XXVII-IV/III w. p.n.e. – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Księga umarłych, XIII w. p.n.e. – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Egipska maksyma z XXIII w. p.n.e. Fragment życiorysu Ameniego – urzędnika z nomu Antylopy – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Budowa piramidy Cheopsa – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Izrael – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Escape room. Zadanie na stronie flippity.net

Praca z mapą. Starożytny Izrael w X-VIII w. p.n.e. – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Norma prawa etycznego w Torze. Norma prawa karnego w Torze. – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it

Praca z mapą. Daleki Wschód w starożytności – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Sytuacja chłopów Państwa Środka wg chińskiego urzędnika żyjącego w II w. p.n.e. – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Idealny świat według Konfucjusza – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem. Orędzie Aśoki, Edykt XIII, III w. p.n.e. – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Pytania do turnieju. Zakres podstawowy – plik pdf
Pytania do turnieju. Zakres rozszerzony – plik pdf

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

II. Starożytna Grecja

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres podstawowy – plik pdf
Film „Starożytny komputer. Zagadka mechanizmu z Antykithiry” [s. 79]
Karta pracy. Grecja – kolebka cywilizacji europejskiej [s. 79] – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net [s. 81]
Karta pracy. Kultura minojska (kreteńska) a mykeńska. Zakres rozszerzony [s. 72] – plik pdf
Test na stronie quizizz.com [s. 78]

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. [s. 84] – plik pdf
Instrukcje dla grup. [s. 82] – plik pdf
Karta pracy. Sparta i Ateny – dwa modele greckich polis. [s. 82] – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Karta pracy. Ocena demokracji ateńskiej. Zakres rozszerzony [s. 90] – plik pdf
Konstytucja RP

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Decydujące starcia. Bitwa pod Termopilami”
Film „Decydujące starcia. Bitwa pod Maratonem”
Karta pracy. Wojny grecko-perskie. Zakres podstawowy [s. 95] – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net. Zakres podstawowy
Zadanie na stronie wordwall.net. Zakres rozszerzony
Karta pracy. Wojny grecko-perskie. Wojna peloponeska. Zakres rozszerzony [s. 95] – plik pdf
Karta pracy. Wojny grecko-perskie. Praca ze źródłami historycznymi. Zakres rozszerzony [s. 100] – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Kultura starożytnych Greków – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Film „Siedem cudów starożytnej Grecji”
Film „Akropol”
Rekonstrukcja Akropolu na stronie mozaweb.com
Zadanie na stronie learningapps.org
Gra „5 sekund” – plik pdf
Test na stronie quizizz.com
Karta pracy. Bogowie w kolorze. Analiza materiałów źródłowych. Zakres rozszerzony – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Imperium Aleksandra Wielkiego”
Zadanie na stronie learningapps.org
Tabela do uzupełnienia – plik pdf
Karta pracy. Imperium Aleksandra Wielkiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz lekcji. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz lekcji. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Gra na stronie baamboozle.com. Zakres podstawowy
Gra na stronie baamboozle.com. Zakres rozszerzony

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

III. Starożytny Rzym

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf 
Karta pracy. Powstanie i podboje Rzymu. Zakres podstawowy – plik pdf
Instrukcje dla grup [s.130] – plik pdf
Film „Wojny punickie
Karta pracy. Powstanie i podboje Rzymu. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony [s. 128] – plik pdf
Artykuł „Od nich uczyli się Rzymianie”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Etruskowie”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Tajemnica Etrusków”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Wojny i powstania rzymskie”. Zakres rozszerzony

Prezentacja. Powstanie i podboje starożytnego Rzymuplik pptx

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Puzzle historyczne – plik pdf
Test na stronie quizizz.com
Karta pracy. Kryzys republiki. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Społeczne i polityczne struktury starożytnego Rzymu”. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rozkwit i upadek Imperium Rzymskiego – plik pdf 
Instrukcje dla grup – plik pdf
Test na stronie quizizz.com
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Metaplan. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Rzym. Powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Rzym. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.com [daty]
Zadanie na stronie wordwall.com [postacie]

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

Karta pracy. Zadania maturalne – plik pdf
Odpowiedzi. Zadania maturalne – plik pdf

IV. Bizancjum i świat islamu

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Cesarstwo Bizantyńskie – „nowy Rzym”. Zakres podstawowy – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres podstawowy
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Cesarstwo Bizantyńskie – „nowy Rzym”. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Charakterystyka metody odwróconej klasy – prezentacja
Instrukcje dla 3 uczniów. Zakres podstawowy – plik pdf
Instrukcja dla pozostałych uczniów. Zakres podstawowy – plik pdf
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać historyka. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać historyka. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać studenta arabistyki. Zakres rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać studenta arabistyki. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla 5 uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcja dla pozostałych uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Materiał dla pozostałych uczniów – film „Islam – Mahomet. Historia w pigułce”
Materiał dla pozostałych uczniów – wykład „Arabowie”
Karta pracy. Świat islamu. Ekspansja Arabów. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Świat islamu. Ekspansja Arabów. Zakres rozszerzony – plik pdf 

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bizancjum i świat islamu. Powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy – plik pdf
Karta pracy. Bizancjum i świat islamu. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

V. Europa średniowieczna

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Państwo Franków – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Making Manuscripts”
Krzyżówka – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Państwo Ottonów – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Uniwersalizm Karolingów i Ottonów. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx 
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Powstanie nowych państw w Europie – plik pdf
Film „Wikingowie. Historia wikingów w 11 minut”
Film „Tajemnice historii. Kim jesteśmy? O Słowianach”. Zakres rozszerzony
Karta pracy. Powstanie państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx 

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Feudalizm w Europie – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Feudalizm w Europie. Praca z tekstami źródłowymi. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rywalizacja cesarstwa z papiestwem – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it. Zakres rozszerzony
Rywalizacja cesarstwa z papiestwem – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx  
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie – plik pdf
Film „W imię Boga. Krucjaty. Część 1”
Film „O Ryszardzie Lwie Serce i Saladynie. Krucjaty. Część 3”
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres podstawowy i rozszerzony
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx  

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plan Torunia – plik pdf
Film „Knightsbury”
Film „Medieval Cracov 1000 years ago. Part 1”
Karta pracy. Zmiany społeczno-gospodarcze w XI–XIII w. – plik pdf
Karta pracy. Rozwój handlu, rzemiosła i miast w Europie w XI–XIII w. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa I – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa II – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa III – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Europa średniowieczna. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Europa średniowieczna. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Gra na stronie baamboozle.com

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

VI. Polska Piastów

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Narodziny państwa polskiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Narodziny państwa polskiego. Mieszko I – plik pdf
Film „Biskupin. Wizualizacja”
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Początki rządów piastowskich w Polsce. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bolesław Chrobry i jego państwo – plik pdf
Film „Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich”
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Karta pracy. Organizacja państwa pierwszych Piastów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Kryzys i odbudowa monarchii pierwszych Piastów – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadania kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rozbicie dzielnicowe – plik pdf
Karta pracy. Rozbicie dzielnicowe i obalenie zasady senioratu. Zakres rozszerzony – plik pdf
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony
Historia na szybko. Henryk II Pobożny – film
Rozbicie dzielnicowe – film
Test na stronie quizizz.com

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Ziemie polskie w XIII w. – zagrożenie ze strony Marchii Brandenburskiej [grupa I i II] – plik pdf
Karta pracy. Ziemie polskie w XIII w. – zagrożenie ze strony Prusów i Krzyżaków [grupa III i IV] – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Lokowanie wsi [grupa I] – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Lokowanie miast [grupa II] – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie kontrolne – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie domowe. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Polska Piastów. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Polska Piastów. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Escape room. Kod QR – plik pdf
Escape room. Zadanie na stronie view.genial.ly

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

VII. Schyłek średniowiecza

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Europa w XIV–XV w. – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Wojna Dwóch Róż. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Prawdziwa Gra o tron. Wojna Dwóch Róż, która zainspirowała George’a R.R. Martina”. Zakres rozszerzony
Europa w XIV i XV wieku – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf 
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Niepokoje późnego średniowiecza – plik pdf
Film „Wielka epidemia dżumy”
Karta pracy. Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie późnego średniowiecza. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie domowe. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bunty społeczne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Niepokoje religijne w średniowieczu – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres rozszerzony
Labirynty wiedzy, prof. Zbigniew Mikołejko, Taniec śmierci – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Ekspansja turecka w Europie i upadek Cesarstwa Bizantyńskiego – plik pdf
Karta pracy. Organizacja Imperium Osmańskiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Niezwykły świat. Turcja. Stambuł. Hagia Sophia”
Instrukcje dla uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „W blasku chwały i zwycięstwa. Turnieje rycerskie”
Film „Rycerska kadra Polski”
Karta pracy. Kultura średniowiecznej Europy – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Bazylika romańska”
Film „Architektura gotyku”
Film „Sztuka romańska i gotycka”
Obrazy Jana van Eycka i Giotta – plik pdf
Mapa rozwoju uniwersytetów w Europie. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie kontrolne – plik pdf
Krzyżówka na stronie learningapps.org
Zadanie na stronie create.kahoot.it

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Schyłek średniowiecza. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Schyłek średniowiecza. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie flippity.net

Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

VIII. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Polska Władysława Łokietka – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Karta pracy. Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka. Zakres rozszerzony – plik pdf
Historia alternatywna. Co by było, gdyby…? Rozbicie dzielnicowe a zjednoczenie Polski. Zakres rozszerzony – plik pdf
Utwór T-raperów znad Wisły. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Państwo Kazimierza Wielkiego – plik pdf
Utwór T-raperów znad Wisły
Zadanie kontrolne – plik pdf
Karta pracy. Wielokulturowość państwa Kazimierza Wielkiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie educaplay.com
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Unie Polski w XIV–XV w. – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Wojny z zakonem krzyżackim w XV w. – plik pdf
Film „Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w 3D”
Zadanie na stronie learningapps.org
Film „Opowieść o obrazie Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem”. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Przywileje szlacheckie – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Światło i przestrzeń: gotyk w Toruniu i Gdańsku”
Karta pracy. Architektura i sztuka romańska i gotycka – plik pdf
Test na stronie quizizz.com

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Krzyżówka na stronie wordwall.net
Test na stronie create.kahoot.it

Karta pracy. Zadania maturalne – plik pdf
Odpowiedzi. Zadania maturalne – plik pdf

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.