Prezentacje dla liceum i technikum

Prezentacje dla liceum i technikum

Zobacz przykładowe prezentacje

Klasa 1. Przywileje szlacheckie

Klasa 2. Powstanie Stanów
Zjednoczonych

Klasa 3. Wielka Wojna 1914–1918

Klasa 1

Klasa 1. Powstanie i podboje starożytnego Rzymu

Klasa 1. Narodziny państwa polskiego. Mieszko I

Klasa 1. Bolesław Chrobry i jego państwo

Klasa 1. Kroniki polskie

Klasa 1. Władysław Łokietek

Klasa 1. Kazimierz Wielki

Klasa 1. Przywileje szlacheckie

Klasa 1. Rywalizacja cesarstwa
z papiestwem

Klasa 1. Wyprawy krzyżowe

Klasa 1. Rozbicie dzielnicowe (XII–XIII w.)

Klasa 1. Europa w XIV i XV w.

Klasa 1. Niepokoje późnego średniowiecza

Klasa 1. Kultura średniowiecznej Europy

Klasa 1. Monarchia stanowa w Polsce

Klasa 2

Klasa 2. Reformacja i kontrreformacja na ziemiach polskich

Klasa 2. Pierwsi władcy elekcyjni
na tronie Polski

Klasa 2. Wojna trzydziestoletnia

Klasa 2. Wojny Rzeczpospolitej
ze Szwecją i z Turcją

Klasa 2. Oświecenie

Klasa 2. Powstanie Stanów
Zjednoczonych

Klasa 2. Rewolucja francuska

Klasa 2. I rozbiór Rzeczpospolitej

Klasa 2. System napoleoński
w Europie

Klasa 2. Upadek Napoleona

Klasa 2. Rewolucja przemysłowa

Klasa 3

Klasa 3. Wielka Emigracja

Klasa 3. Powstanie krakowskie. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Klasa 3. Wojna krymska

Klasa 3. Zjednoczenie Włoch

Klasa 3. Zjednoczenie Niemiec

Klasa 3. Kolonializm w drugiej poł. XIX w.

Klasa 3. Przemiany gospodarcze
i społeczne na ziemiach

polskich w drugiej poł. XIX i na pocz. XX w.

Klasa 3. Powstanie styczniowe


Klasa 3. Polska polityka zagraniczna


Klasa 3. Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym

Klasa 3. Wielka Wojna 1914–1918

Klasa 3. Polacy w czasie Wielkiej Wojny

Klasa 3. Przewrót majowy 1926 r. i rządy sanacji

Klasa 3. Nazizm. Niemcy Hitlera

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.