Prezentacje dla liceum i technikum

Prezentacje dla liceum i technikum

Zobacz przykładowe prezentacje

Klasa 1. Rywalizacja cesarstwa
z papiestwem

Klasa 1. Bolesław Chrobry i jego państwo

Klasa 3. Wielka Wojna 1914–1918

Klasa 4. Powojenna rzeczywistość

Klasa 4. Czasy stalinowskie

Klasa 4. Stan wojenny

Klasa 1

Klasa 1. Powstanie i podboje starożytnego Rzymu

Klasa 1. Rywalizacja cesarstwa
z papiestwem

Klasa 1. Wyprawy krzyżowe

Klasa 1. Narodziny państwa polskiego. Mieszko I

Klasa 1. Bolesław Chrobry i jego państwo

Klasa 1. Kroniki polskie

Klasa 1. Rozbicie dzielnicowe (XII–XIII w.)

Klasa 1. Europa w XIV i XV w.

Klasa 1. Niepokoje późnego średniowiecza

Klasa 1. Kultura średniowiecznej Europy

Klasa 1. Władysław Łokietek

Klasa 1. Kazimierz Wielki

Klasa 1. Monarchia stanowa w Polsce

Klasa 1. Przywileje szlacheckie

Klasa 2

Klasa 2. Reformacja i kontrreformacja na ziemiach polskich

Klasa 2. Pierwsi władcy elekcyjni
na tronie Polski

Klasa 2. Wojna trzydziestoletnia

Klasa 2. Wojny Rzeczpospolitej
ze Szwecją i z Turcją

Klasa 2. Oświecenie

Klasa 2. Rewolucja przemysłowa

Klasa 2. Powstanie Stanów
Zjednoczonych

Klasa 2. Rewolucja francuska

Klasa 2. I rozbiór Rzeczpospolitej

Klasa 2. System napoleoński
w Europie

Klasa 2. Upadek Napoleona

Klasa 3

Klasa 3. Kongres wiedeński

Klasa 3. Wielka Emigracja

Klasa 3. Powstanie krakowskie. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Klasa 3. Wojna krymska

Klasa 3. Zjednoczenie Włoch

Klasa 3. Zjednoczenie Niemiec

Klasa 3. Kolonializm w drugiej poł. XIX w.


Klasa 3. Przemiany gospodarcze
i społeczne na ziemiach

polskich w drugiej poł. XIX i na pocz. XX w.

Klasa 3. Powstanie styczniowe


Klasa 3. Wielka Wojna 1914–1918

Klasa 3. Rewolucje rosyjskie

Klasa 3. Polacy w czasie Wielkiej Wojny

Klasa 3. Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym

Klasa 3. Nazizm. Niemcy Hitlera

Klasa 3. Komunizm ZSRS

Klasa 3. Przewrót majowy 1926 r. i rządy sanacji

Klasa 3. Polska polityka zagraniczna

Klasa 3. Nauka i kultura II Rzeczpospolitej

Klasa 4

Klasa 4. Działania zbrojne w latach
1939–1941

Klasa 4. Polskie Państwo Podziemne

Klasa 4. Konferencje Wielkiej Trójki

Klasa 4. Powojenna rzeczywistość

Klasa 4. Czasy stalinowskie

Klasa 4. Polski Październik i czasy gomułkowskie

Klasa 4. Stan wojenny

Klasa 4. Przełom polityczny 1989 r.

Klasa 4. Kultura i sport w okresie PRL

Klasa 4. Ku wspólnej Europie

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.