Poznaj naszą serię – Podróże w czasie

Zestaw książek dla ucznia klasy 4 składa się z podręcznika, multipodręcznika oraz zeszytu ćwiczeń.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 829/1/2017

Nowy podręcznik dla klasy 4 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Podręcznik wprowadza uczniów w zagadnienie historii i zapoznaje z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów Polski. Składa się z 25 tematów obowiązkowych oraz 11 dodatkowych do wyboru – wszystkie ułożone są chronologicznie. Atutami książki są doskonale opracowane teksty (autorski i źródłowe), aktywizujące pytania i polecenia, biogramy, rozbudowane infografiki, mapy oraz ilustracje. 

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń

Zadania w zeszycie zostały przygotowane do każdej lekcji z podręcznika. Kształcą podstawy warsztatu młodego historyka – między innymi czytanie źródeł i analizowanie map. Pomagają utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.

więcej >

Dodatkowe materiały
Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Historia na ekranie

Kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dopasowanych do tematów omawianych w każdej z klas.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Histlandia

Program online do nauki historii zawierający 65 animowanych zadań. Wykonując je, uczniowie powtarzają ważne daty i pojęcia, sprawdzają swoją znajomość zabytków i analizują mapy.

więcej >

Mapa interaktywna. Państwo polskie

Animowany interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia klasy 5 składa się z podręcznika, multipodręcznika oraz zeszytu ćwiczeń.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 829/2/2018

Podręcznik dla klasy 5 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

 

Podręcznik jest pierwszą częścią chronologicznego kursu historii. Obejmuje materiał od prehistorii do XV wieku. 

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń

Zadania w zeszycie zostały przygotowane do każdej lekcji z podręcznika. Kształcą podstawy warsztatu młodego historyka – między innymi czytanie źródeł i analizowanie map. Pomagają utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.

więcej >

Dodatkowe materiały
Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Historia na ekranie

Kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dopasowanych do tematów omawianych w każdej z klas.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Histlandia

Program online do nauki historii zawierający 65 animowanych zadań. Wykonując je, uczniowie powtarzają ważne daty i pojęcia, sprawdzają swoją znajomość zabytków i analizują mapy.

więcej >

Mapa interaktywna. Państwo polskie

Animowany interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia klasy 6 składa się z podręcznika, multipodręcznika oraz zeszytu ćwiczeń.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 829/3/2019

Nowy podręcznik dla klasy 6 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Podręcznik jest częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5, a kończy w 8. Na klasę 6 przypada materiał od czasów wielkich odkryć geograficznych do Księstwa Warszawskiego.

Książka wyróżnia się wciągającą narracją autorską oraz doskonale dobranymi i opracowanymi tekstami źródłowymi. Są w nim też rozbudowane infografiki, czytelne mapy, ilustracje oraz biogramy.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń

Układ zeszytu ćwiczeń dla klasy 6, podobnie jak pozostałych zeszytów, odpowiada treściom zawartym w podręczniku. Jest to wygodne i korzystne z punktu widzenia efektywności nauki, bo pomaga na bieżąco ćwiczyć te umiejętności, które są ważne ze względu na tok lekcji.

więcej >

Dodatkowe materiały
Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Historia na ekranie

Kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dopasowanych do tematów omawianych w każdej z klas.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Histlandia

Program online do nauki historii zawierający 65 animowanych zadań. Wykonując je, uczniowie powtarzają ważne daty i pojęcia, sprawdzają swoją znajomość zabytków i analizują mapy.

więcej >

Mapa interaktywna. Państwo polskie

Animowany interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia klasy 7 składa się z podręcznika, multipodręcznika oraz zeszytu ćwiczeń.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 829/4/2017

Podręcznik dla klasy 7 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Podręcznik jest częścią chronologicznego kursu historii, który zaczynać się będzie w klasie 5, a kończyć w 8. Na klasę 7 przypada materiał od kongresu wiedeńskiego do paktu Ribbentrop–Mołotow. Podręcznik wyróżnia się wciągającą narracją autorską oraz doskonale dobranymi i opracowanymi tekstami źródłowymi. Ponadto znajdują się w nim rozbudowane infografiki, ciekawe biogramy, czytelne mapy i ilustracje.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń

Układ zeszytu ćwiczeń odpowiada treściom zawartym w podręczniku. Znalazły się w nim między innymi zadania kształtujące umiejętności analizowania map, rozumienia tekstów źródłowych i inne, niezbędne na tym etapie nauki historii.

więcej >

Dodatkowe materiały
Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Historia na ekranie

Kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dopasowanych do tematów omawianych w każdej z klas.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Mapa interaktywna. Państwo polskie

Animowany interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia klasy 8 składa się z podręcznika, multipodręcznika oraz zeszytu ćwiczeń.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 829/5/2018

Podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

 

Podręcznik jest ostatnią częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5. Na klasę 8 przypada materiał od wybuchu II wojny światowej do współczesności.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń ma ten sam układ treści co podręcznik. W zeszycie znajdują się zadania do każdej lekcji, kształcące między innymi umiejętności czytania tekstów źródłowych i analizy map oraz pomagające utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.

więcej >

Dodatkowe materiały
Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Historia na ekranie

Kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dopasowanych do tematów omawianych w każdej z klas.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Mapa interaktywna. Państwo polskie

Animowany interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne.

więcej >

Podróże w czasie

Nowa seria, ale z tradycjami

Nasze najnowsze książki z serii Podróże w czasie to połączenie sprawdzonych rozwiązań dydaktycznych, znanych z poprzednich wydań, z nowymi pomysłami, które pomagają uczyć historii ciekawie i nowocześnie.

Co nowego w Podróżach w czasie?

Autorem naszych książek jest niezmiennie Tomasz Małkowski, którego styl i umiejętność ciekawego i syntetycznego pisania o historii od lat są wizytówką podręczników GWO.

Nasza seria nadal zachowuje:

  • żywy i wciągający tekst autorski,
  • doskonale dobrane i wzorowo opracowane teksty źródłowe,
  • dopracowane pytania i polecenia do każdego elementu lekcji.

Nowości i udoskonalenia polegają między innymi na:

  • odświeżeniu map (są teraz bardziej czytelne, z lepszym opracowaniem prezentowanych treści),
  • przygotowaniu szczegółowych ilustracji pokazujących detale i elementy warte omówienia,
  • wprowadzeniu rozbudowanych infografik,
  • dodaniu biogramów przedstawiających ważne postaci historyczne,
  • dopracowaniu czytelnej osi czasu.
Historia na ekranie
Nowością, która pomoże w ciekawy sposób uczyć historii, są filmy edukacyjne. Znajdują się one w nowych wersjach nauczycielskich multipodręczników oraz w zakładce „materiały dydaktyczne” na stronie internetowej GWO. Można je prezentować na lekcjach przy użyciu projektora lub tablicy interaktywnej. Nasze filmy edukacyjne powstają jako połączenie map i zdjęć dokumentalnych z animacjami, narracją czytaną przez lektora oraz ścieżką dźwiękową.

Przewodnik po serii Podróże w czasie

W prezentowanym przewodniku znajdują się najważniejsze informacje o atutach naszych podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także wiadomości o materiałach dodatkowych. Skupiliśmy się na klasach 4 i 7, ponieważ podręczniki do tych klas po trzyletnim okresie użytkowania podlegają wymianie w nadchodzącym roku szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą serią.

Chcesz być informowany o ofercie GWO

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.