GWO gotowe do zmian!

GWO gotowe do zmian!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło serię propozycji zmian
w polskich szkołach. 23 kwietnia 2024 roku opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe jako solidny partner edukacyjny staje u boku nauczycieli i uczniów, oferując wsparcie i narzędzia potrzebne przy adaptacji do propozycji nowych wytycznych.

Co się zmienia?

Zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniona i uszczuplona o 20% podstawa programowa zostanie wprowadzona do szkół podstawowych (klasy 4–8) oraz ponadpodstawowych już od 1 września 2024 roku. Nowe wytyczne będą obowiązywać do momentu wprowadzenia kompleksowej reformy edukacyjnej zapowiadanej przez ministerstwo.

Uszczuplone podstawy programowe – rozporządzenie podpisane

Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla liceum ogólnokształcącego i technikum – plik pdf

Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej – plik pdf

Harmonogram zmian

12 lutego 2024

MEN publikuje projekt zmian w podstawach programowych. Rozpoczęcie prekonsultacji.

1 kwietnia 2024

W szkołach podstawowych zaczyna obowiązywać rozporządzenie dotyczące prac domowych.

23 kwietnia 2024

Publikacja projektu rozporządzeń o zmianach w podstawie programowej (tzw. uszczuplenia). Rozpoczęcie konsultacji.

czerwiec 2024

Publikacja rozporządzania dotyczącego zmian. Poznajemy uszczuplenia podstaw programowych.

sierpień 2024

CKE publikuje informatory dotyczące egzaminów w 2025 r.

1 września 2024

W szkołach podstawowych w klasach 4–8 oraz w szkołach ponadpodstawowych zaczyna obowiązywać uszczuplona podstawa programowa.

1 września 2026

Nowa podstawa programowa zaczyna obowiązywać w klasach 1, 4 i 7 szkoły podstawowej.

1 września 2028

Nowa podstawa programowa zaczyna obowiązywać w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej.

– kompleksowa reforma edukacji

Etapy wprowadzania zmian

– obowiązuje zmieniona „odchudzona” podstawa programowa

– obowiązuje nowa podstawa programowa – reforma edukacji

Zmiany dotyczą przedmiotów

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • fizyka
 • biologia
 • geografia
 • chemia 
 • informatyka
 • języki obce nowożytne
 • WOS

Zmiany nie dotyczą przedmiotów

 • plastyka
 • muzyka
 • technika
 • przyroda
 • EDB
 • BIZ

Jakie są cele obecnych zmian?

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że głównym celem zmian jest zwiększenie swobody działania nauczycieli w realizacji programów nauczania. To nauczyciel będzie miał decydujący głos przy wyborze konkretnych przykładów czy szczegółów do uwzględnienia podczas omawiania danej tematyki.

Z perspektywy uczniów zmiany mają na celu zmniejszenie ilości materiału do przyswojenia, co ma pobudzić ich do większej motywacji w nauce, rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. W tym kontekście w projekcie uwzględniono:

 • ograniczenie zakresu niektórych zagadnień poprzez precyzyjne określenie wymagań lub zmniejszenie liczby obowiązkowych przykładów do omówienia,
 • wyeliminowanie niektórych tematów,
 • przeniesienie części treści z zakresu podstawowego do rozszerzonego w szkole ponadpodstawowej.

Zwiększyć ma się również nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej.

Pomoc GWO

Obecnie intensywnie pracujemy nad nowymi edycjami podręczników – zaznaczymy w nich czytelnie treści, które zostały wykreślone z podstawy programowej lub uległy zmianie. Dzięki temu już od pierwszych zajęć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli pewność, że realizują program zgodny z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podstawą programową na rok 2024.

Nasze oznaczenia zmian

szkoła podstawowa

szkoła średnia

znak na okładkach książek

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.