Oferta Język polski Szkoła podstawowa

Zestaw książek dla ucznia klasy 4 składa się z podręcznika, 
multipodręcznika oraz ćwiczeń w 3 wersjach (różniących się liczbą zadań) do wyboru.
 
 

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 867/1/2017

Nowy podręcznik dla klasy 4 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Teksty zostały dostosowane do zmienionego kanonu lektur, a ich dobór sprawia, że są ciekawe i zachęcają do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.

Zróżnicowany zestaw zadań pomaga ćwiczyć umiejętności polonistyczne – stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Wzbogaca przy tym słownictwo i uczy konstruowania wypowiedzi.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

wersja A

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają
ćwiczenia rozwijające
i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

wersja B

Ćwiczenia

Zeszyt zawiera ćwiczenia sprawdzające z zakresu nowej podstawy programowej. Służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów.

więcej >

wersja C

Części 1 i 2

Ćwiczenia rozwijają praktyczne umiejętności językowe. Mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika.

 więcej >

Dodatkowe materiały dla ucznia
Jak pachnie oranżada?

Zbiór niecodziennych ćwiczeń w kreatywnym pisaniu, które kształcą między innymi umiejętność tworzenia opisu, charakterystyki i dialogu. Przygotowują do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i pomagają wyrobić pióro.

więcej >

Zgryzoty Gryzipiórka

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla klas 4–6. W ciekawy sposób uczą pisania listu, e-maila, SMS-a, pamiętnika, opisu, charakterystyki, notatki, instrukcji, przepisu kulinarnego oraz wielu innych form.

więcej >

Metafora rządzi!

Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami. W sam raz dla uczniów wprawiających się w interpretacji i analizie tekstów literackich.

więcej >

Władcy Słów

Program komputerowy wspierający naukę języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej. Zawiera ponad 350 ćwiczeń obejmujących ortografię, wiedzę
o języku, tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz czytanie ze zrozumieniem

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Kompozytor klasówek i kart pracy

Serwis internetowy dla nauczycieli służący do szybkiego układania, zapisywania i drukowania kart pracy oraz różnego typu prac kontrolnych.

więcej >

Między nami graczami

Gry dydaktyczne na motywach lektur. Dotychczas ukazały się gry do 16 lektur.

więcej >

Bezsenność Bożydara

Zabawne dyktanda dla uczniów klas 4–6.

więcej >

Kartki z kalendarza

Książka zawiera scenariusze lekcji okolicznościowych – pomysły na ciekawe celebrowanie różnych świąt. Scenariuszom towarzyszą karty pracy dla uczniów.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy
i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Zachętki i motywce

Wesołe naklejki do poważnych zastosowań. Aktywizują uczniów i zachęcają do pracy.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Sprawdziany

Zestaw sprawdzianów do każdego z rozdziałów z podręcznika wraz z kluczami odpowiedzi.

więcej >

Scenariusze do lektur

Scenariusze do lektur z podstawy programowej oraz uzupełniających.

więcej >

Interaktywna gramatyka

Zestaw zadań z zakresu nauki o częściach mowy. Uzupełnieniem są powtórzenia wiadomości w formie quizów.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia nowej klasy 5 składa się z podręcznika, 
multipodręcznika oraz ćwiczeń w 3 wersjach (różniących się liczbą zadań) do wyboru.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 867/2/2018

Podręcznik dla klasy 5 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Książka dla ucznia klasy 5 z serii Między nami kontynuuje model kształcenia znany z klasy 4. Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Dobór ciekawych tekstów zachęca uczniów do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia

wersja A

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. W zeszycie znajdują się też elementy teorii porządkujące wiedzę.

więcej >

wersja B

Ćwiczenia

Zeszyt zawiera ćwiczenia sprawdzające z zakresu nowej podstawy programowej. Służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów.

więcej >

wersja C

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Ćwiczenia rozwijają praktyczne umiejętności językowe. Mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika.

więcej >

Dodatkowe materiały dla ucznia

Jak pachnie oranżada?

Zbiór niecodziennych ćwiczeń w kreatywnym pisaniu, które kształcą między innymi umiejętność tworzenia opisu, charakterystyki i dialogu. Przygotowują do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i pomagają wyrobić pióro.

więcej >

Zgryzoty Gryzipiórka

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla klas 4–6. W ciekawy sposób uczą pisania listu, e-maila, SMS-a, pamiętnika, opisu, charakterystyki, notatki, instrukcji, przepisu kulinarnego oraz wielu innych form.

więcej >

Metafora rządzi!

Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami. W sam raz dla uczniów wprawiających się w interpretacji i analizie tekstów literackich.

więcej >

Władcy Słów

Program komputerowy wspierający naukę języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej. Zawiera ponad 350 ćwiczeń obejmujących ortografię, wiedzę
o języku, tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz czytanie ze zrozumieniem

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Kompozytor klasówek i kart pracy

Serwis internetowy dla nauczycieli służący do szybkiego układania, zapisywania i drukowania kart pracy oraz różnego typu prac kontrolnych.

więcej >

Między nami graczami

Gry dydaktyczne na motywach lektur. Dotychczas ukazały się gry do 16 lektur.

więcej >

Bezsenność Bożydara

Zabawne dyktanda dla uczniów klas 4–6.

więcej >

Kartki z kalendarza

Książka zawiera scenariusze lekcji okolicznościowych – pomysły na ciekawe celebrowanie różnych świąt. Scenariuszom towarzyszą karty pracy dla uczniów.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Zachętki i motywce

Wesołe naklejki do poważnych zastosowań. Aktywizują uczniów i zachęcają do pracy.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Sprawdziany

Zestaw sprawdzianów do każdego z rozdziałów z podręcznika wraz z kluczami odpowiedzi.

więcej >

Scenariusze do lektur

Scenariusze do lektur z podstawy programowej oraz uzupełniających.

więcej >

Interaktywna gramatyka

Zestaw zadań z zakresu nauki o częściach mowy. Uzupełnieniem są powtórzenia wiadomości w formie quizów.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia nowej klasy 6 składa się z podręcznika, 
multipodręcznika oraz ćwiczeń w 3 wersjach (różniących się liczbą zadań) do wyboru.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 867/3/2019

Podręcznik dla klasy 6 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Teksty zostały dostosowane do zmienionego kanonu lektur, a ich dobór sprawia, że są ciekawe i zachęcają do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.

Zróżnicowany zestaw zadań pomaga ćwiczyć umiejętności polonistyczne – stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Wzbogaca przy tym słownictwo i uczy konstruowania wypowiedzi.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

wersja A

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

wersja B

Ćwiczenia

Zeszyt zawiera ćwiczenia sprawdzające z zakresu nowej podstawy programowej. Służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów.

więcej >

wersja C

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają
ćwiczenia rozwijające
i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

Dodatkowe materiały dla ucznia
Jak pachnie oranżada?

Zbiór niecodziennych ćwiczeń w kreatywnym pisaniu, które kształcą między innymi umiejętność tworzenia opisu, charakterystyki i dialogu. Przygotowują do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i pomagają wyrobić pióro.

więcej >

Zgryzoty Gryzipiórka

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla klas 4–6. W ciekawy sposób uczą pisania listu, e-maila, SMS-a, pamiętnika, opisu, charakterystyki, notatki, instrukcji, przepisu kulinarnego oraz wielu innych form.

więcej >

Metafora rządzi!

Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami. W sam raz dla uczniów wprawiających się w interpretacji i analizie tekstów literackich.

więcej >

Władcy Słów

Program komputerowy wspierający naukę języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej. Zawiera ponad 350 ćwiczeń obejmujących ortografię, wiedzę
o języku, tworzenie wypowiedzi pisemnych oraz czytanie ze zrozumieniem

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Kompozytor klasówek i kart pracy

Serwis internetowy dla nauczycieli służący do szybkiego układania, zapisywania i drukowania kart pracy oraz różnego typu prac kontrolnych.

więcej >

Między nami graczami

Gry dydaktyczne na motywach lektur. Dotychczas ukazały się gry do 16 lektur.

więcej >

Bezsenność Bożydara

Zabawne dyktanda dla uczniów klas 4–6.

więcej >

Kartki z kalendarza

Książka zawiera scenariusze lekcji okolicznościowych – pomysły na ciekawe celebrowanie różnych świąt. Scenariuszom towarzyszą karty pracy dla uczniów.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy
i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Zachętki i motywce

Wesołe naklejki do poważnych zastosowań. Aktywizują uczniów i zachęcają do pracy.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Sprawdziany

Zestaw sprawdzianów do każdego z rozdziałów z podręcznika wraz z kluczami odpowiedzi.

więcej >

Scenariusze do lektur

Scenariusze do lektur z podstawy programowej oraz uzupełniających.

więcej >

Interaktywna gramatyka

Zestaw zadań z zakresu nauki o częściach mowy. Uzupełnieniem są powtórzenia wiadomości w formie quizów.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia nowej klasy 7 składa się z podręcznika, 
multipodręcznika oraz ćwiczeń w 3 wersjach (różniących się liczbą zadań) do wyboru.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 867/4/2017

Podręcznik dla klasy 7 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Teksty zostały dostosowane do zmienionego kanonu lektur, a ich dobór sprawia, że są ciekawe i zachęcają do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.

Zróżnicowany zestaw zadań pomaga ćwiczyć umiejętności polonistyczne – stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Wzbogaca przy tym słownictwo i uczy konstruowania wypowiedzi.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

wersja A

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. W zeszycie znajdują się też elementy teorii porządkujące wiedzę.

więcej >

wersja B

Ćwiczenia

Zeszyt zawiera ćwiczenia sprawdzające z zakresu nowej podstawy programowej. Służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów.

więcej >

wersja C

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają
ćwiczenia rozwijające
i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

Dodatkowe materiały dla ucznia
Jak pachnie oranżada?

Zbiór niecodziennych ćwiczeń w kreatywnym pisaniu, które kształcą między innymi umiejętność tworzenia opisu, charakterystyki i dialogu. Przygotowują do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i pomagają wyrobić pióro.

więcej >

Zgryzoty Gryzipiórka

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla klas 7–8. W ciekawy sposób uczą pisania listu, e-maila, SMS-a, pamiętnika, opisu, charakterystyki, notatki, instrukcji, przepisu kulinarnego oraz wielu innych form.

więcej >

Metafora rządzi!

Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami. W sam raz dla uczniów wprawiających się w interpretacji i analizie tekstów literackich.

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Kompozytor klasówek i kart pracy

Serwis internetowy dla nauczycieli służący do szybkiego układania, zapisywania i drukowania kart pracy oraz różnego typu prac kontrolnych.

więcej >

Między nami graczami

Gry dydaktyczne na motywach lektur. Dotychczas ukazały się gry do 16 lektur.

więcej >

Humory Ambrożego

Pomysłowe dyktanda dla uczniów klas 7–8.

więcej >

Kartki z kalendarza

Książka zawiera scenariusze lekcji okolicznościowych – pomysły na ciekawe celebrowanie różnych świąt. Scenariuszom towarzyszą karty pracy dla uczniów.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Zachętki i motywce

Wesołe naklejki do poważnych zastosowań. Aktywizują uczniów i zachęcają do pracy.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Sprawdziany

Zestaw sprawdzianów do każdego z rozdziałów z podręcznika wraz z kluczami odpowiedzi.

więcej >

Zestaw książek dla ucznia nowej klasy 8 składa się z podręcznika, 
multipodręcznika oraz ćwiczeń w 3 wersjach (różniących się liczbą zadań) do wyboru.

Podręcznik

nr w wykazie MEN: 867/5/2018

Podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Seria Między nami w starszych klasach szkoły podstawowej wyróżnia się starannym doborem ciekawych tekstów literackich, pomysłowymi poleceniami i urozmaiconymi zadaniami, które oprócz innych zalet mają i tę, że pomagają uczniom przygotować się do egzaminu. Ważną częścią podręcznika obok treści literackich i kulturowych są zagadnienia z nauki o języku.

Multipodręcznik premium

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.
 

Ćwiczenia

wersja A

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

wersja B

Ćwiczenia

Zeszyt zawiera ćwiczenia sprawdzające z zakresu nowej podstawy programowej. Służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów.

więcej >

wersja C

Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2

Zawierają
ćwiczenia rozwijające
i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

więcej >

Dodatkowe materiały dla ucznia
Jak pachnie oranżada?

Zbiór niecodziennych ćwiczeń w kreatywnym pisaniu, które kształcą między innymi umiejętność tworzenia opisu, charakterystyki i dialogu. Przygotowują do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i pomagają wyrobić pióro.

więcej >

Zgryzoty Gryzipiórka

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla klas 7–8. W ciekawy sposób uczą pisania listu, e-maila, SMS-a, pamiętnika, opisu, charakterystyki, notatki, instrukcji, przepisu kulinarnego oraz wielu innych form.

więcej >

Metafora rządzi!

Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami. W sam raz dla uczniów wprawiających się w interpretacji i analizie tekstów literackich.

więcej >

SłuchApka

Program umożliwiający głosowe odtwarzanie wybranych utworów literackich zamieszczonych
w podręcznikach GWO do języka polskiego.

więcej >

Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Podręcznik w wersji
dla nauczyciela

Oprócz stron z podręcznika uczniowskiego książka zawiera przydatne wskazówki, z których można korzystać, przygotowując lekcję.

więcej >

Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji zawierający dodatkowo elementy obudowy dydaktycznej, z której można korzystać podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji.

więcej >

Kompozytor klasówek i kart pracy

Serwis internetowy dla nauczycieli służący do szybkiego układania, zapisywania i drukowania kart pracy oraz różnego typu prac kontrolnych.

więcej >

Między nami graczami

Gry dydaktyczne na motywach lektur. Dotychczas ukazały się gry do 16 lektur.

więcej >

Humory Ambrożego

Pomysłowe dyktanda dla uczniów klas 7–8.

więcej >

Kartki z kalendarza

Książka zawiera scenariusze lekcji okolicznościowych – pomysły na ciekawe celebrowanie różnych świąt. Scenariuszom towarzyszą karty pracy dla uczniów.

więcej >

LEPSZA SZKOŁA

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

więcej >

Zachętki i motywce

Wesołe naklejki do poważnych zastosowań. Aktywizują uczniów i zachęcają do pracy.

więcej >

Klucze do obrazów

Zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.

więcej >

Sprawdziany

Zestaw sprawdzianów do każdego z rozdziałów z podręcznika wraz  kluczami odpowiedzi.

więcej >

Oto właśnie Między nami

Między nami to od lat najpopularniejsza i jedna z najlepiej ocenianych serii do nauczania języka polskiego. Czym się wyróżnia i za co jest ceniona? Spójrzmy na poniższe grafiki.

Ilustracja z lewej strony jest częścią okładki podręcznika Między nami dla klasy 4. Dziewczynka i chłopiec stoją w otoczeniu baśniowych bohaterów. W centrum ilustracji znajduje się otwarta książka. Wylatują z niej litery, z których powstał cały półbaśniowy świat wokół dzieci.

Ilustracja po prawej stronie pochodzi z okładki podręcznika dla klasy 7. Dzieci są już starsze, toteż i bohaterowie ich lektur poważniejsi. Centralnym punktem ilustracji nadal jest otwarta książka, która tworzy i upiększa świat wokół nastolatków. Widać, że zmienia także ich samych.

Na podstawie tych dwóch ilustracji można wiele powiedzieć o tym, jaka jest seria Między nami.

Po pierwsze powstaje z myślą o przyszłości uczniów. Bo jeśli mają wyrosnąć na mądrych, szczęśliwych i odnoszących sukcesy ludzi, powinni polubić czytanie. Dlatego Między nami kształci i promuje nawyki czytelnicze, pokazując, że literatura jest atrakcyjna i wciągająca.

Po drugie dostosowuje się do możliwości i potrzeb uczniów – pozwala nabrać rozpędu na początku nauki, a potem stopniowo zwiększa stopień wtajemniczenia w zagadnienia literatury i języka. Pamięta o słabszych uczniach, ale w taki sposób, żeby mogli równać w górę.

Po trzecie jest przemyślana i dopracowana. Powstawała przez wiele lat i realizuje określony plan. Zmiany programowe są jedynie kolejnym etapem, przez który przechodzi. Wykorzystujemy go, żeby dopracować pomysły i wprowadzić ulepszenia. Ogromną rolę spełniają w tym nauczyciele dzielący się z nami swoimi uwagami. Bez nauczycieli pracujących z serią Między nami byłoby ona tylko jedną z propozycji. W ich rękach staje się narzędziem do realizacji najważniejszego zadania społecznego – edukacji dzieci i młodzieży.

Przewodnik po serii Między nami

W prezentowanym przewodniku znajdują się najważniejsze informacje o atutach naszych podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także wiadomości o materiałach dodatkowych. Skupiliśmy się na klasach 4 i 7, ponieważ podręczniki do tych klas po trzyletnim okresie użytkowania podlegają wymianie w nadchodzącym roku szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą serią.

Chcesz być informowany o ofercie GWO

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.