Język polski Liceumi technikum Karty pracy

Potęga mitu
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Umberto Eco Imię Róży
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Wisława Szymborska W rzece Heraklita/ Halina Poświatowska koniugacja
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Dział 1. Starożytność

Biblia – księga ksiąg
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Czym jest Biblia?) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (frazeologia) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (List do Koryntian) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (Hiob) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (Problem czasu w Biblii) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 7 (serial biblijny) – plik pdf | plik doc


Antyk
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (Teatr grecki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Marek Aureliusz, Rozmyślania) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (Safona) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Iliada) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (różne ćwiczenia) – plik pdf | plik doc


Konstandinos Kawafis, Itaka
Opracowanie: Anna Janina Kloza
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Horacy, Do Leukonoe
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Dział 2. Średniowiecze
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (termin) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (C.S. Lewis, Sytuacja średniowiecza) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Bogurodzica) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (danse macabre) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (bohaterowie) – plik pdf | plik doc


Wisława Szymborska, Miniatura średniowieczna
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc


Miron Białoszewski, Stara pieśń na Binnarową
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi – plik pdf


Dział 3. Renesans
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Mowa o godności człowieka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (wieś) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (patriotyzm Polaków) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (osiągnięcia) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc


Dział 4. Barok
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (cechy epoki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Pascal) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (vanitas) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Z. Morsztyn, Rozkosz) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (Pasek) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (kultura sarmacka) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 7 (Szymborska) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 8 (J.A. Morsztyn, Do Jagi wszytko) – plik pdf | plik doc


Dział 5. Oświecenie
Opracowanie: Katarzyna Tomaszek

Karta pracy 1 (teoria) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 2 (Krasicki) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 3 (Wolter) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 4 (Rousseau) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 5 (obrazy) – plik pdf | plik doc
Karta pracy 6 (krzyżówka) – plik pdf | plik doc
Recenzja
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Rozprawka
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc
Odpowiedzi do karty pracy – plik pdf

Streszczenie
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Definicja
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Notatka encyklopedyczna
Opracowanie: Artur Pruszyński
Karta pracy – plik pdf | plik doc

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.