Mądre projekty

Mądre projekty

Oszacować, ilu mieszkańców liczyłaby dzisiaj Europa, gdyby nie epidemia czarnej śmierci? Wymyśleć własny sposób tworzenia fraktala? Wyznaczyć środek ciężkości trójkąta z jedną środkową?

Mądre projekty to propozycje zajmujących prac badawczych, które pomagają kształcić umiejętności samodzielnego budowania modeli matematycznych i posługiwania się nimi.

Z materiałów Mądre projekty mogą bez ograniczeń korzystać nauczyciele matematyki, którzy na co dzień pracują z serią M+. Pozostałym nauczycielom udostępniamy prace badawcze Kolorowe prostokąty dla klasy 1 oraz Środek ciężkości dla klasy 2.

Korzystasz z M+? Korzystaj z Mądrych projektów bez ograniczeń.

Klasa 1

Kolorowe prostokąty

Wyrażenia algebraiczne – plik pdf

Prosta regresji

Funkcje – plik pdf

Parabola

Funkcja kwadratowa – plik pdf

Klasa 2

Środek ciężkości

Figury na płaszczyźnie – plik pdf

Punkty i wykresy

Wielomiany – plik pdf

Schody

Trygonometria – plik pdf

Hiperbola, elipsa, parabola

Funkcje – plik pdf

Czarna śmierć

Funkcje – plik pdf

Linie geodezyjne

Stereometria – plik pdf

Klasa 3

Cięcie walca

Funkcje trygonometryczne
dowolnego kąta – plik pdf

Standaryzacja danych

Statystyka – plik pdf

Antybiotyki

Ciągi – plik pdf

Fraktale

Podobieństwo figur – plik pdf

Klasa 4

Elipsa

Geometria analityczna – plik pdf

Twierdzenie Darboux

Rachunek różniczkowy – plik pdf

Metoda Monte Carlo

Prawdopodobieństwo – plik pdf

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.