Mądre projekty

Mądre projekty

Oszacować, ilu mieszkańców liczyłaby dzisiaj Europa, gdyby nie epidemia czarnej śmierci? Wymyśleć własny sposób tworzenia fraktala? Wyznaczyć środek ciężkości trójkąta z jedną środkową?

Mądre projekty to propozycje zajmujących prac badawczych, które pomagają kształcić umiejętności samodzielnego budowania modeli matematycznych i posługiwania się nimi.

Z materiałów Mądre projekty mogą bez ograniczeń korzystać nauczyciele matematyki, którzy na co dzień pracują z serią M+. Pozostałym nauczycielom udostępniamy prace badawcze Czarna śmierć dla klasy 2 oraz Antybiotyki dla klasy 3.

Korzystasz z M+? Korzystaj z Mądrych projektów bez ograniczeń.


Klasa 1

Kolorowe prostokąty

Wyrażenia algebraiczne

Prosta regresji

Funkcje

Parabola

Funkcja kwadratowa
Klasa 2

Środek ciężkości

Figury na płaszczyźnie

Schody

Trygonometria

Czarna śmierć

Funkcje

Punkty i wykresy

Wielomiany

Linie geodezyjne

Stereometria
Klasa 3

Cięcie walca

Funkcje trygonometryczne
dowolnego kąta

Antybiotyki

Ciągi

Fraktale

Podobieństwo figur
Klasa 4

Elipsa

Geometria analityczna

Twierdzenie Darboux

Rachunek różniczkowy

Metoda Monte Carlo

Prawdopodobieństwo
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.