Koncepcje serii i programy nauczania

Materiał w Lokomotywie został podzielony na kręgi tematyczne i bloki problemowe. Czas jego realizacji zaplanowano w sposób przemyślany i racjonalny. Uwzględniono czas na pracę z materiałem manipulacyjnym, ćwiczenia utrwalające, wycieczki i imprezy szkolne.
Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1–3 szkoły podstawowej
Program nauczania do podstawy programowej z 2017 r.
praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej
plik pdf | plik doc

Opinia o programie nauczania Lokomotywy – oprac. Agnieszka Mateja − plik pdf | plik doc
Program wychowania przedszkolnego (zerówka)
Program do podstawy programowej z 2017 r. – plik pdf | plik doc
Informacje dodatkowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MEN nie wymaga już od Wydawców składania do akceptacji programów nauczania. Program nauczania do danego przedmiotu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły – na wniosek nauczyciela (nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. (opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730, weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r.)
Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując programy na stronie www.gwo.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszych programów do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o programy nauczania Lokomotywa pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu Lokomotywa.

Koncepcja serii Dla 6-latków i nie tylko

Seria Dla 6-latków i nie tylko powstała głównie z myślą o dzieciach uczęszczających do zerówki, ale przyda się też starszym uczniom, jeśli mają trudności z czytaniem albo kłopoty z matematyką. Także chętne do nauki młodsze dzieci znajdą tu ćwiczenia, które płynnie wprowadzą ich w początki edukacji.

Poszczególne książki serii sprawdzą się również doskonale jako materiały dodatkowe, na przykład na zajęcia wyrównawcze, lub uzupełnienie oferty innych wydawnictw.

Co wyróżnia serię Dla 6-latków i nie tylko?

 • nauka czytania z wykorzystaniem piktogramów, czytania globalnego i metody analityczno-syntetycznej,
 • konsekwentne doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
 • edukacja matematyczna opracowana przez autorki Matematyki z plusem – najpopularniejszej serii do nauki tego przedmiotu w Polsce,
 • szata graficzna autorstwa wybitnych ilustratorów literatury dziecięcej.

Koncepcja serii Lokomotywa

Lokomotywa wyróżnia się ciekawymi i przemyślanymi materiałami do poszczególnych edukacji.

Edukacje polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

 • Lokomotywa konsekwentnie uczy czytania
  Na początku nauki dzieci odczytują globalnie niektóre wyrazy i czytają już całe zdania z piktogramami czynnościowymi (zastępującymi czasowniki). W dalszej nauce czytania stosowana jest metoda analityczno-syntetyczna. Ważnym elementem jest czytanie sylab (przed czytaniem wyrazów i zdań). Wiele ćwiczeń pozwala kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Lokomotywa uwrażliwia na ludzi i przyrodę
  Pomagają w tym trafnie dobrane i skłaniające do refleksji wartościowe teksty literackie oraz ciekawe plansze z ilustracjami.

Edukacja matematyczna

 • Lokomotywa logicznie wprowadza w świat matematyki
  Kształci nie tylko liczenie, ale też myślenie i wnioskowanie. Dobrze przygotowuje dzieci do dalszej nauki matematyki. Materiały do edukacji matematycznej stworzyły współautorki Matematyki z plusem – najpopularniejszych podręczników w starszych klasach.

Edukacje plastyczna i muzyczna

 • Lokomotywa inspiruje sztuką
  Zapoznaje z różnymi rodzajami sztuki i dziełami najsłynniejszych twórców, traktując je jako bodźce dla dziecięcych poszukiwań. W przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć artystycznych pomogą nauczycielom materiały dydaktyczne: karty pracy, scenariusze zajęć i piosenki.

Edukacja informatyczna

 • Lokomotywa ciekawie rozwija umiejętności informatyczne
  Wszechstronne programy uczą posługiwania się myszą, bezwzrokowego pisania na klawiaturze, pracy z edytorami tekstu i grafiki oraz podstaw programowania.
  Co jeszcze potrafią? Przekonaj się na www.informatyka.gwo.pl.

Koncepcja pracy z serią Lokomotywa pobierzMateriały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.