Język polski. Przykładowe materiały dydaktyczne

Język polski. Przykładowe materiały dydaktyczne

Na tej stronie prezentujemy wybrane materiały uzupełniające do serii podręczników Między nami. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami naszych rozwiązań i pomysłów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. W pełnej wersji są one dostępne dla nauczycieli, którzy wybrali podręczniki z serii Między nami.


Multipodręcznik dla ucznia
Cyfrowa wersja podręcznika drukowanego, która jest wzbogacona o dodatkowe materiały multimedialne, m.in. filmy, animacje i ilustracje. To idealne narzędzie do pracy dla uczniów, którzy chętniej korzystają z komputera niż z drukowanej książki.
Multićwiczenia
Multićwiczenia to interaktywna wersja ćwiczeń dwuzeszytowych z dodatkowym wyposażeniem metodycznym. Zobacz, w jaki sposób możesz się z nimi zapoznać i korzystać do końca roku szkolnego.
Zeszyty ćwiczeń
W skład serii Między nami wchodzą dwa rodzaje zeszytów ćwiczeń do wyboru – jednoczęściowe oraz dwuczęściowe. W całości udostępniamy w wersji okazowej komplet zeszytów jednoczęściowych.
Klucze do obrazów
Rozkodowujemy dzieła sztuki i sprawiamy, że zaczynają przemawiać do wyobraźni. W krótkich filmach skupiamy się na najważniejszych detalach, symbolach, wyobrażeniach, gestach postaci, a także problematyce wybranych dzieł sztuki.
SłuchApka
SłuchApka to program umożliwiający odtwarzanie za pomocą smartfonu wybranych utworów literackich zamieszczonych w podręcznikach GWO do języka polskiego. Aplikacja jest tak pomyślana, aby można było jednocześnie słuchać nagrania i śledzić wzrokiem tekst w podręczniku. Mogą z niej korzystać zarówno uczeń, jak i nauczyciel.
Scenariusze do lektur
Do wszystkich lektur obowiązkowych oraz wszystkich dodatkowych, które wybrały autorki podręcznika, przygotowaliśmy scenariusze lekcji. Krótsze lektury zostały opracowane w podręczniku nauczycielskim. Dłuższe – w postaci oddzielnych cykli scenariuszy (po kilka do każdej lektury) dostępnych na stronie internetowej.
Sprawdziany
Do każdego rozdziału z podręcznika przygotowaliśmy sprawdziany w wersjach dla dwu grup z kluczami odpowiedzi.
„Między nami polonistami”
Ukazało się 11 wydań naszego pisma dla polonistów „Między nami polonistami”. Archiwalne numery można pobrać z naszej strony. O tym, jak cenne metodycznie znajdują się tam materiały, można się łatwo przekonać – udostępniamy na próbę trzy numery pisma.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.