Język polski. Przykładowe materiały dydaktyczne

Język polski. Przykładowe materiały dydaktyczne

Na tej stronie prezentujemy wybrane materiały uzupełniające do serii podręczników Między nami. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami naszych rozwiązań i pomysłów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. W pełnej wersji są one dostępne dla nauczycieli, którzy wybrali podręczniki z serii Między nami.


Multipodręcznik dla ucznia
Cyfrowa wersja podręcznika drukowanego, która jest wzbogacona o dodatkowe materiały multimedialne, m.in. filmy, animacje i ilustracje. To idealne narzędzie do pracy dla uczniów, którzy chętniej korzystają z komputera niż z drukowanej książki.
Multićwiczenia
Multićwiczenia to interaktywna wersja ćwiczeń dwuzeszytowych z dodatkowym wyposażeniem metodycznym. Zobacz, w jaki sposób możesz się z nimi zapoznać i korzystać do końca roku szkolnego.
Zeszyty ćwiczeń
W skład serii Między nami wchodzą dwa rodzaje zeszytów ćwiczeń do wyboru – jednoczęściowe oraz dwuczęściowe. W całości udostępniamy w wersji okazowej komplet zeszytów jednoczęściowych.
Klucze do obrazów
Rozkodowujemy dzieła sztuki i sprawiamy, że zaczynają przemawiać do wyobraźni. W krótkich filmach skupiamy się na najważniejszych detalach, symbolach, wyobrażeniach, gestach postaci, a także problematyce wybranych dzieł sztuki.
SłuchApka
SłuchApka to program umożliwiający odtwarzanie za pomocą smartfonu wybranych utworów literackich zamieszczonych w podręcznikach GWO do języka polskiego. Aplikacja jest tak pomyślana, aby można było jednocześnie słuchać nagrania i śledzić wzrokiem tekst w podręczniku. Mogą z niej korzystać zarówno uczeń, jak i nauczyciel.
Scenariusze do lektur
Do wszystkich lektur obowiązkowych oraz wszystkich dodatkowych, które wybrały autorki podręcznika, przygotowaliśmy scenariusze lekcji. Krótsze lektury zostały opracowane w podręczniku nauczycielskim. Dłuższe – w postaci oddzielnych cykli scenariuszy (po kilka do każdej lektury) dostępnych na stronie internetowej.
Sprawdziany
Do każdego rozdziału z podręcznika przygotowaliśmy sprawdziany w wersjach dla dwu grup z kluczami odpowiedzi.
„Między nami polonistami”
Ukazało się 11 wydań naszego pisma dla polonistów „Między nami polonistami”. Archiwalne numery można pobrać z naszej strony. O tym, jak cenne metodycznie znajdują się tam materiały, można się łatwo przekonać – udostępniamy na próbę trzy numery pisma.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.