Eksperymentarium z plusem

Eksperymentarium z plusem

Ile jesteśmy w stanie trwale zapamiętać? Raptem jedną dziesiątą tego, co przeczytaliśmy. Połowę tego, co widzieliśmy lub słyszeliśmy. I niemal wszystko, bo aż 90% tego, co sami zrobiliśmy…

Eksperymentarium z plusem to seria interaktywnych animacji – tu uczniowie sumują, mnożą, kreślą, budują, a nawet strzelają, czyli po prostu działają. Tak zaangażowani w naukę zdecydowanie szybciej potrafią opanować, zrozumieć i ugruntować (na lekcji czy kółku przedmiotowym) wiedzę z różnych działów matematyki – no i zrobią to z nieukrywaną przyjemnością.

Animacje są dostępne online, można wyświetlać je zarówno na ekranie komputera, jak i tablicy interaktywnej.

Matematyka. Szkoła podstawowa

Gra liczbowa

Liczenie do 20
(klasy 1 i 2 SP)

Arytmetyka

Tabliczka mnożenia
(klasy 2-4 SP)

Traf dziesiątkę

Dodawanie liczb naturalnych
(klasy 3-5 SP)


Ułamki: wstęp

Ułamek jako część całości
(klasa 4 SP)

Zbuduj ułamek

Tworzenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych, porównywanie ułamków
(klasa 4 SP)


Ułamki: liczby mieszane

Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe
(klasy 4 i 5 SP)

Ułamki: równość

Rozszerzanie i skracanie ułamków
(klasy 4 i 5 SP)

Porównywanie ułamków

Ułamki zwykłe i liczby mieszane
(klasy 4 i 5 SP)

Model pola – mnożenie

Mnożenie dużych liczb
(klasy 4-6 SP)

Square it!

Układanie kwadratów
(klasy 4-8 SP)

Budowniczy powierzchni

Pole powierzchni, obwód i pola figur podobnych
(klasy 4–8 SP)

Oś liczbowa: liczby całkowite

Porównywanie liczb całkowitych
(klasy 5 i 6 SP)

Model pola – ułamki dziesiętne

Mnożenie ułamków dziesiętnych
(klasa 5 i 6 SP)

Oś liczbowa: działania

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
(klasy 5–8 SP)

Poznajemy równania – podstawy

Równania
(klasa 6 SP)

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne i upraszczanie wyrażeń
(klasy 6-8 SP)

Poznajemy równania

Równania
(klasy 6-8 SP)

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne
(klasy 6-8 SP)


Średnia i zmienność

Mediana i średnia
(klasa 7 SP)

Oś liczbowa: odległość

Różnica liczb całkowitych i jej wartość bezwzględna
(klasy 7 i 8 SP)


Zabawa w proporcje

Proporcje
(klasa 8 SP)

Proporcjonalność prosta

Wielkości wprost proporcjonalne
(klasa 8 SP)

Matematyka. Liceum i technikum

Wykresy prostych

Funkcje liniowe
(klasa 1 liceum i technikum)

Proste: nachylenie, przecięcie
z osią

Funkcje liniowe (klasa 1 liceum i technikum)

Dodawanie wektorów

Działania na wektorach
(klasa 1 liceum i technikum)


Dodawanie wektorów. Równania

Działania na wektorach
(klasa 1 liceum i technikum)

Model pola – wyrażenia algebraiczne

Mnożenie wyrażeń algebraicznych
(klasa 1 liceum i technikum)


Wykresy równań

Wykresy funkcji liniowych i kwadratowych
(klasy 1 i 2 liceum i technikum)


Prosta regresji

Funkcje
(klasa 1 i 2 liceum i technikum)


Funkcja kwadratowa

Wykresy funkcji kwadratowych
(klasa 1 i 2 liceum i technikum)

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Trygonometria
(klasa 3 liceum i technikum)

Deska Galtona

Prawdopodobieństwo
(klasa 4 liceum i technikum)

Za animacje odpowiadają naukowcy, przede wszystkim fizyk i noblista Carl Wieman, twórca Phet Interactive Simulations z amerykańskiego University of Colorado w Boulder. Eksperymentarium z plusem bazuje na tłumaczeniu z angielskojęzycznego oryginału.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.