Czas na

Czas na…

Przedstawiamy materiały z cyklu Czas na… Składają się na nie sprawdziany, karty pracy, opisy prostych eksperymentów. Nie zapominamy też o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czas na działanie!

Karty pracy z ciekawymi ćwiczeniami, ułatwiającymi opanowanie najważniejszych treści z podręcznika. Uwzględniają zasady stopniowania trudności i poznawania otoczenia wszystkimi zmysłami poprzez bezpośrednie doświadczenie. Karty przydatne są zarówno w pracy indywidualnej, jak i z małą grupą lub całym zespołem klasowym.

Czas na działanie –
przykładowa karta pracy 

Czas na SPE! 
Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą np. uczniów z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ze względu na większe trudności w uczeniu się niż rówieśnicy uczniowie ci nie są w stanie podołać wymaganiom obowiązującej podstawy programowej. Potrzebują metod dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Dlatego przygotowaliśmy i dostosowaliśmy dla nich elementy obudowy dydaktycznej (m.in. sprawdziany, karty pracy).

Czas na działanie. Autyzm

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Czas na sprawdzian!

Sprawdziany to pomoc dydaktyczna, dzięki której nauczyciel lub nawet rodzic może ocenić, w jakim stopniu dziecko opanowało materiał z danego działu. Przygotowaliśmy dwie różniące się wersje sprawdzianów o takim samym poziomie trudności oraz wersje A i B każdego sprawdzianu, tak by prowadzący zajęcia mógł przeprowadzić różne sprawdziany w różnych klasach. Pliki przekazujemy w formatach pdf i word.

Czas na działanie!

Karty pracy z ciekawymi ćwiczeniami, ułatwiającymi opanowanie najważniejszych treści z podręcznika. Uwzględniają zasady stopniowania trudności i poznawania otoczenia wszystkimi zmysłami poprzez bezpośrednie doświadczenie. Karty przydatne są zarówno w pracy indywidualnej, jak i z małą grupą lub całym zespołem klasowym.

Czas na działanie –
przykładowa karta pracy 

Czas na SPE! 
Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą np. uczniów z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ze względu na większe trudności w uczeniu się niż rówieśnicy uczniowie ci nie są w stanie podołać wymaganiom obowiązującej podstawy programowej. Potrzebują metod dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Dlatego przygotowaliśmy i dostosowaliśmy dla nich elementy obudowy dydaktycznej (m.in. sprawdziany, karty pracy).

Czas na działanie. Autyzm

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Czas na sprawdzian!

Sprawdziany to pomoc dydaktyczna, dzięki której nauczyciel lub nawet rodzic może ocenić, w jakim stopniu dziecko opanowało materiał z danego działu. Przygotowaliśmy dwie różniące się wersje sprawdzianów o takim samym poziomie trudności oraz wersje A i B każdego sprawdzianu, tak by prowadzący zajęcia mógł przeprowadzić różne sprawdziany
w różnych klasach. Pliki przekazujemy w formatach pdf i word.

Czas na działanie. Autyzm

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.