Strefa ucznia. Matematyka. Szkoła podstawowa

Łamigłówki
W pamięci
Czy umiesz szybko obliczyć, bez wykonywania żadnych rachunków pisemnych, jaka jest suma wszystkich liczb od 1 do 1000 włącznie?
Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501). Mamy 1000 liczb, więc musi być 500 takich par. Zatem suma jest równa 1001 x 500 = 500500
Liczba
Jaką szczególną własność ma liczba 4291857630?
Powstała przez wypisanie wszystkich cyfr od 0 do 9 w kolejności alfabetycznej.
Zegar
Gdy zegar wybija szóstą, ostatnie uderzenie zaczynamy słyszeć 5 sekund po szóstej.
Kiedy usłyszymy ostatnie uderzenie dwunastej?
11 sekund po dwunastej.

Drugie uderzenie rozbrzmiewa w sekundę po pierwszym.
Żaby
5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.
Ile żab trzeba, żeby złapać 50 much w ciągu 50 minut?
5 żab
Szereg I
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x
81.

Kolejne liczby powstają z poprzednich przez pomnożenie przez 2 albo dodanie 7 na przemian. Tak więc 4 x 2 = 8; 8 + 7 = 15; 15 x 2 = 30; 30 + 7 = 37; 37 x 2 = 74; 74 + 7 = 81.
Rebus
Dwie trzecie


Materiały zaczerpnięto z książek


Łamigłówki liczbowe

Łamigłówki logiczne

Łamigłówki rysunkoweRebusy matematyczne

Rebusy matematyczne
Wkładki z zeszytu ćwiczeń Geometria

Figury na płaszczyźnie
Figury do wycięcia (zestaw A i B) – plik pdf

Pola figur
Figury do wycięcia (zestaw A i B) – plik pdf


Łamigłówki
W pamięci
Czy umiesz szybko obliczyć, bez wykonywania żadnych rachunków pisemnych, jaka jest suma wszystkich liczb od 1 do 1000 włącznie?
Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501). Mamy 1000 liczb, więc musi być 500 takich par. Zatem suma jest równa 1001 x 500 = 500500
Liczba
Jaką szczególną własność ma liczba 4291857630?
Powstała przez wypisanie wszystkich cyfr od 0 do 9 w kolejności alfabetycznej.
Dodawanie
Przedstaw liczbę 100 za pomocą wyrażenia, w którym użyte są wszystkie cyfry od 0 do 9, każda po jednym razie, i wszystkie podane znaki dodawania.
+ + + + + + + = 100
30 + 6² + 1 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 = 100
Żaby
5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.
Ile żab trzeba, żeby złapać 50 much w ciągu 50 minut?
5 żab
Szereg I
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x
81.

Kolejne liczby powstają z poprzednich przez pomnożenie przez 2 albo dodanie 7 na przemian. Tak więc 4 x 2 = 8; 8 + 7 = 15; 15 x 2 = 30; 30 + 7 = 37; 37 x 2 = 74; 74 + 7 = 81.
Rebus
Prostopadła


Materiały zaczerpnięto z książek


Łamigłówki liczbowe

Łamigłówki logiczne

Łamigłówki rysunkoweRebusy matematyczne

Rebusy matematyczne
Łamigłówki
W pamięci
Czy umiesz szybko obliczyć, bez wykonywania żadnych rachunków pisemnych, jaka jest suma wszystkich liczb od 1 do 1000 włącznie?
Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501). Mamy 1000 liczb, więc musi być 500 takich par. Zatem suma jest równa 1001 x 500 = 500500
Liczba
Jaką szczególną własność ma liczba 4291857630?
Powstała przez wypisanie wszystkich cyfr od 0 do 9 w kolejności alfabetycznej.
Szereg I
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x
81.

Kolejne liczby powstają z poprzednich przez pomnożenie przez 2 albo dodanie 7 na przemian. Tak więc 4 x 2 = 8; 8 + 7 = 15; 15 x 2 = 30; 30 + 7 = 37; 37 x 2 = 74; 74 + 7 = 81.
Suma i iloczyn
Niewiele jest przypadków, kiedy suma kilku liczb całkowitych dodatnich równa jest iloczynowi tych liczb. Na przykład: 2 + 2 = 2 x 2
Podaj jak najwięcej takich przykładów.
3 x 3 x 1 x 1 x 1 = 3 + 3 + 1 + 1 + 1
2 x 2 x 2 x 1 x 1 = 2 + 2 + 2 + 1 + 1
3 x 2 x 1 = 3 + 2 + 1
Szachy
Szachista musi wygrać dwie kolejne partie, żeby zdobyć nagrodę. Ma do rozegrania w sumie trzy partie, z przeciwnikami na przemian mocnymi i słabymi.
Jaki układ jest dla niego bardziej korzystny:
mocny – słaby – mocny czy słaby – mocny – słaby?
Mocny – słaby – mocny

Szachista musi przynajmniej raz wygrać z mocnym przeciwnikiem. Powyższy układ daje mu dwa podejścia. Słabego przeciwnika zapewne uda mu się pokonać.
Rebus
Siatka sześcianu


Materiały zaczerpnięto z książek


Łamigłówki liczbowe

Łamigłówki logiczne

Łamigłówki rysunkoweRebusy matematyczne

Rebusy matematyczne
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.