MATapki

MATapki

MATapki to interaktywne animacje dla uczniów klas 4–6. Wizualizują zagadnienia matematyczne i świetnie aktywizują uczniów, dzięki czemu łatwiej im opanować umiejętności zdobywane podczas lekcji matematyki.

Animacje są dostępne online, można wyświetlać je zarówno na ekranie komputera, jak i tablicy interaktywnej. Menu opracowano w języku angielskim. Osobom, które chciałyby korzystać z aplikacji w języku polskim, polecamy uruchomienie jej w przeglądarce z wykorzystaniem narzędzia Tłumacz Google.

Jeżeli chcesz przećwiczyć z uczniami także prostsze zagadnienia, warto sięgnąć po aplikacje dla młodszych klas.

Zegar matematyczny

Aplikacja rozwija umiejętność odczytywania godzin na zegarze
ze wskazówkami oraz na zegarze elektronicznym. Pomaga
w wykonywaniu prostych obliczeń dotyczących czasu
i zobrazowaniu niektórych ułamków.

Z aplikacją możesz, m.in.:

 • ustawiać i zmieniać godziny, przesuwając wskazówki
  na tarczy zegara,
 • wyświetlać godziny i minuty na zegarze ze wskazówkami
  i zegarze elektronicznym jednocześnie,
 • zaznaczać i obliczać upływ czasu,
 • przedstawiać na tarczy zegara ułamki o mianownikach
  2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 oraz wykonywać działania na tych ułamkach.

Z aplikacji korzystaj w:

 • klasie 4, temat Godziny na zegarach,
 • klasie 6, temat Kalendarz i czas.

Samouczek:
Get to Know the Math Clock App – Overview (mathlearningcenter.org)

Geoplan

Aplikacja pomaga opanować i utrwalić podstawowe zagadnienia z geometrii, a także rozwinąć wyobraźnię geometryczną.

Z aplikacją możesz, m.in.:

 • tworzyć figury geometryczne na punktowej planszy kwadratowej, prostokątnej lub kołowej,
 • obliczać obwody i pola figur,
 • analizować zagadnienia związane z symetrią oraz przystawaniem figur,
 • przedstawiać na planszy kołowej ułamki o mianownikach
  3, 4, 6, 12 oraz wykonywać działania na tych ułamkach.

Z aplikacji korzystaj w:

 • klasie 4, dział Figury geometryczne,
 • klasie 5, działy: Figury na płaszczyźnie, Pola figur, Graniastosłupy,
 • klasie 6, działy: Figury na płaszczyźnie, Pola wielokątów, Figury przestrzenne.

Samouczek:
Get to Know the Geoboard App – Overview (mathlearningcenter.org)

Ułamki

Aplikacja rozwija umiejętność opisywania części figur za pomocą ułamków zwykłych o mianownikach od 1 do 100 i ich porównywania. Pomaga w wykonywaniu działań na ułamkach zwykłych.

Z aplikacją możesz, m.in.:

 • wybrać koła lub prostokąty do zilustrowania ułamków o wybranych mianownikach od 1 do 100,
 • prezentować ułamki, wypełniając kolorem odpowiednie części wybranych figur,
 • porównywać ułamki.

Z aplikacji korzystaj w:

 • klasie 4, dział Ułamki zwykłe,
 • klasie 5, dział Ułamki zwykłe.

Samouczek:
Get to Know the Fractions App – Overview (mathlearningcenter.org)

Oś liczbowa

Aplikacja służy do przedstawiania liczb naturalnych, ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych oraz liczb ujemnych na osi liczbowej. Rozwija oraz doskonali umiejętność różnych strategii liczenia i porównywania liczb z wykorzystaniem ich ilustracji
na osi liczbowej.

Z aplikacją możesz, m.in.:

 • prezentować liczby na osi liczbowej z możliwością wyboru jej jednostki,
 • ilustrować działania na osi liczbowej,

Z aplikacji korzystaj w:

 • klasie 4, tematy: Oś liczbowa, Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej, Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000…,
 • klasie 5, tematy: Zapisywanie i porównywanie liczb, Ułamki zwykłe i liczby mieszane, Liczby ujemne, Zapisywanie ułamków dziesiętnych, Dodawanie
  i odejmowanie ułamków dziesiętnych
  ,
 • klasie 6, temat Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych; dział: Liczby dodatnie i ujemne.

Samouczek:
Get to Know the Number Line App – Overview (mathlearningcenter.org)

Mnożenie liczb

Aplikacja rozwija i doskonali umiejętność mnożenia liczb.

Z aplikacją możesz, m.in.:

 • przedstawiać iloczyny dwóch liczb w prostokącie
  o odpowiednich wymiarach,
 • dzielić prostokąt na mniejsze części za pomocą suwaków, by uczniowie mogli sami odkryć strategie wykonywania mnożenia większych liczb,
 • wyświetlać wyniki cząstkowe i obserwować zmiany w nich w zależności od położenia suwaków,
 • podświetlać wybraną część prostokąta
  i odpowiadający jej wynik cząstkowy.

Z aplikacji korzystaj w:

 • klasie 4, temat Mnożenie i dzielenie (cd.).
 • klasie 5, temat Rachunki pamięciowe.

Wszystkie animacje są własnością The Math Learning Center, amerykańskiej organizacji non-profit, która wspiera rozwój nauczycieli i uczniów. Do jej podstawowych celów statutowych należą tworzenie materiałów i pomocy edukacyjnych oraz popularyzacja matematyki na całym świecie.

Więcej na: mathlearningcenter.org.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.