Bloksy

Bloksy

Kto narysuje tukana, dłoń z winogronem, kraba, saksofon albo jabłko? Tylko ci, którzy poprawnie wykonają wszystkie polecenia.

Bloksy to zestawy kart pracy dla uczniów klas 1–6, które pomagają w powtórce i utrwaleniu wiadomości ze wszystkich działów podręczników. Karty dostępne są w dwóch wersjach, dlatego z powodzeniem można je wykorzystać do przeprowadzenia sprawdzianu lub kartkówki. Bloksy sprawdzą się także na zastępstwach, kółku przedmiotowym oraz zajęciach wyrównawczych.

Z materiałów umieszczonych na stronie mogą korzystać bez ograniczeń nauczyciele, którzy na co dzień pracują z M+.

Klasa 1 (edukacja wczesnoszkolna)


Odejmowanie w zakresie 20


Porównywanie liczb


Proste obliczenia pieniężne


Rozpoznawanie figur


Uzupełnianie luki z trzema kolejnymi liczbami do 100


Zadania z krótką treścią


Dni tygodnia. Miesiące


Dodawanie w zakresie 20


Dodawanie i odejmowanie typu:
56 + 20 = …, 42 − 20 = …


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, zadania z treścią


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 10


Dodawanie w zakresie 10


Dodawanie w zakresie 20


Działania typu: 24 + 3 = …, 36 + 2 = … oraz 46 + 4 = …


Działania typu: 27 − 5 = …,
38 − 3 = …, 40 − 7 = …


Mierzenie długości. Litry


O 1 więcej, o 2 mniej


Odejmowanie w zakresie 10


Odejmowanie w zakresie 20


Zegar wskazówkowy

Klasa 2 (edukacja wczesnoszkolna)


Kalendarz i czas


Mierzenie długości


Odczytywanie godzin na zegarach


Tabliczka mnożenia 2, 3, 4


Tabliczka mnożenia 5, 6


Tabliczka mnożenia 7, 8, 9, 10


Zadania z krótką treścią /
o ile więcej, o ile mniej


Znaki rzymskie


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100 bez przekraczania progu


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100 z przekraczaniem progu


Działania na większych liczbach
typu 410+20


Dzielenie


Ćwiczenia w dzieleniu


Dodawanie w zakresie 20
(z przekraczaniem progu)


Działania typu: 23 − 7 = …,
56 − 9 = …


Działania typu: 26 + 7 = …,
37 + 4 = …


Odejmowanie w zakresie 20
(z przekraczaniem progu)


Porównywanie liczb


Tabliczka mnożenia


Zadania rachunkowe i tekstowe

Klasa 3 (edukacja wczesnoszkolna)


Tabliczka mnożenia w zakresie 100


Dzielenie w zakresie 100


Obliczenia związane z czasem


Zadania z krótką treścią / o ile więcej, o ile mniej


Zapisywanie słownie liczb
w zakresie tysiąca


Długość odcinka. Obwody figurDodawanie i odejmowanie w zakresie 100

 
Cztery działania na liczbach

 


Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (działania typu 8 + 7 – 6 + 9 = )


Dodawanie liczb dwucyfrowych
z przekraczaniem 100


Działania na dużych liczbach


Działania z przekraczaniem 100


Mierzenie długości.
Jednostki długości


Mnożenie i dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrową


Mnożenie i dzielenie.
Zadania tekstowe


Oś liczbowa


Tabliczka mnożenia
w zakresie do 100


Ważenie. Jednostki masy


Złote i grosze. Obliczenia pieniężne

Klasa 4

Liczby i działania
wersja A

Liczby i działania
wersja B

Systemy zapisywania liczb
wersja A

Systemy zapisywania liczb
wersja B

Działania pisemne
wersja A

Działania pisemne
wersja B

Figury geometryczne
wersja A

Figury geometryczne
wersja B

Ułamki zwykłe
wersja A

Ułamki zwykłe
wersja B

Ułamki dziesiętne
wersja A

Ułamki dziesiętne
wersja B

Pola figur
wersja A

Pola figur
wersja B

Prostopadłościany i sześciany
wersja A

Prostopadłościany i sześciany
wersja B

Klasa 5

Liczby i działania
wersja A

Liczby i działania
wersja B

Własności liczb naturalnych
wersja A

Własności liczb naturalnych
wersja B

Ułamki zwykłe
wersja A

Ułamki zwykłe
wersja B

Figury na płaszczyźnie
wersja A

Figury na płaszczyźnie
wersja B

Ułamki dziesiętne
wersja A

Ułamki dziesiętne
wersja B

Pola figur
wersja A

Pola figur
wersja B

Graniastosłupy
wersja A

Graniastosłupy
wersja B

Liczby całkowite
wersja A

Liczby całkowite
wersja B

Klasa 6

Liczby naturalne i ułamki
wersja A

Liczby naturalne i ułamki
wersja B

Figury na płaszczyźnie
wersja A

Figury na płaszczyźnie
wersja B

Liczby na co dzień
wersja A

Liczby na co dzień
wersja B

Droga, prędkość, czas
wersja A

Droga, prędkość, czas
wersja B

Pola wielokątów
wersja A

Pola wielokątów
wersja B

Procenty
wersja A

Procenty
wersja B

Liczby całkowite i ujemne
wersja A

Liczby całkowite i ujemne
wersja B

Wyrażenia algebraiczne i równania
wersja A

Wyrażenia algebraiczne i równania
wersja B

Figury przestrzenne
wersja A

Figury przestrzenne
wersja B

Autorką części kart pracy z cyklu Bloksy jest Weronika Figurska-Zięba – nauczycielka matematyki z powołania i pasji. Absolwentka wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki – by jeszcze lepiej rozumieć potrzeby uczniów. Autorka aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się pomysłami na ciekawe lekcje matematyki.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.