Matematyka O Lepszej Szkole

Wykorzystaj możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów

Sesje z plusem i próbne egzaminy to ogólnopolskie programy projektu LEPSZA SZKOŁA badające kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej oraz liceum i technikum. Najważniejszym celem projektu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz matury.

Co się zmieni, gdy zgłosisz się do projektu?

Twoi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, będą rozwiązywać standaryzowane testy. Po każdym teście będziesz mieć możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem zobaczysz, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią, oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Zawsze będziesz mieć gotowy materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

 

Programy matematyczne LEPSZEJ SZKOŁY w edycji 2022/2023

Szkoła podstawowaSzkoła średnia
(po szkole podstawowej)
Szkoła średnia
(po gimnazjum)
LiceumTechnikumTechnikum
Sesje z plusem – trzy diagnozy 3 razy do roku w każdej klasieSesje z plusem – trzy diagnozy 3 razy do roku z podziałem na zakresy podstawowy i rozszerzonySesje z plusem – dwie lub 3 diagnozy w ciągu roku w zależności od zrealizowanego zakresu materiałuklasa 4 – diagnoza na początku roku
Próbny egzamin ósmoklasisty – dwie próby w ósmej klasie (edycja jesienna i edycja wiosenna)Próbna matura – test próbny w ostatnim roku nauki (udostępniany w grudniu)Próbna matura – test próbny w ostatnim roku nauki (udostępniany w grudniu)

Jak wziąć udział?

W programach LEPSZEJ SZKOŁY w danym roku mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy do 10 września prześlą formularz przystąpienia do Klubu M+.

Do udziału zapraszamy nauczycieli, którzy opierają swój sposób nauczania na programie Matematyka z plusem.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.