O Klubie Polonistów GWO

O Klubie Polonistów GWO Między nami, Sztuka wyrazu

Do Klubów GWO zapraszamy nauczycieli, którzy opierają swój sposób nauczania na programach Gdańskiego Wydawnictwa. Do Klubu Polonistów GWO można przystąpić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Pobierz, wypełnij i odeślij formularz klubowy.

Członkowie klubu pracujący z podręcznikami GWO mogą korzystać ze specjalnych przywilejów. Przede wszystkim jest to dostęp do materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z seriami Między nami oraz Sztuka wyrazu. Najważniejsze z nich to:

 • podręcznik w wersji dla nauczyciela,
 • multipodręcznik w wersji dla nauczyciela.

Obie publikacje zawierają komplet pomocy do prowadzenia lekcji i stanowią przewodnik w codziennej pracy nauczyciela. Multipodręcznik dodatkowo pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika lub tablicy interaktywnej.

Członkowie Klubu Polonistów GWO mogą także korzystać z materiałów dydaktycznych znajdujących się w zasobach internetowych GWO.

Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej mają dostęp między innymi do:

 • sprawdzianów do poszczególnych tematów,
 • scenariuszy lekcji z kartami pracy,
 • scenariuszy do lektur,
 • schematów do zadań w podręczniku,
 • pomysłów na projekt,
 • programu multimedialnego Interaktywna gramatyka,
 • multimedialnych map mentalnych do wybranych epok,
 • prezentacji multimedialnych do mitów greckich ze scenariuszami i kartami pracy,
 • materiałów dla wychowawców,
 • aplikacji SłuchApka do słuchania wybranych utworów z podręcznika,
 • archiwalnych numerów pisma Między nami polonistami.

Nauczycielom liceów i techników korzystającym z podręczników GWO udostępniamy między innymi (od września 2019):

 • serię filmów edukacyjnych Pomosty na temat przewartościowań w literaturze poszczególnych epok,
 • serię filmów Klucze do obrazów na temat analizy dzieł sztuki,
 • grę internetową Toposy online,
 • scenariusze do lektur,
 • materiały wspomagające przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego (testy i arkusze),
 • aplikację SłuchApka do słuchania wybranych utworów z podręcznika,
 • archiwalne numery pisma Między nami polonistami.
Przystępując do Klubu Polonistów GWO, nauczyciel automatycznie staje się uczestnikiem projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA, w którym na bieżąco może badać postępy swoich uczniów. Projekt daje nauczycielom szkół podstawowych możliwość przeprowadzania cyklicznych testów diagnostycznych i sprawdzających, po których generowane są szczegółowe raporty na temat osiągnięć i postępów uczniów. Nauczyciele liceów i techników skorzystają ze wstępnej diagnozy (testu na wejście) oraz próbnej matury.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.