Materiały dla wychowawców szkół podstawowych

Materiały do lekcji z filmem Exodus: Bogowie i królowie
Pobierz - plik pdf

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem książki Helgi Weissovej Dziennik Helgi
Małgorzata Ibek-Mocniak
Scenariusze lekcji - plik pdf

Materiały do lekcji z filmem Życie Pi
Pomóż Pi w jego podróży - plik pdf
Odtwarzając życie Pi - plik pdf
Dołącz do Pi i przeżyj przygodę - plik pdf
Miejsca Pi - plik pdf

Poznajmy się!
Pomysł na pierwszą lekcję wychowawczą w 1 klasie gimnazjum. Zabawa w zgadywanie cech charakteru ma pomóc uczniom wzajemnie się poznać.
Zuzanna Marczak
Pomysł na lekcję - plik pdf

Nauczmy dzieci wartości
Propozycja 9 lekcji wychowawczych dla szkoły podstawowej, których głównymi tematami są: samodzielność, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, dyscyplina, szacunek, tolerancja, altruizm, wrażliwość, lojalność, rzetelność, sprawiedliwość i współczucie.
Małgorzata Firsiof
Propozycja cyklu lekcji - plik pdf

Baśń o rezolutnym Jasiu
Postawa życiowa Jasia z baśni Andersena może być ciekawym materiałem do dyskusji na lekcji wychowawczej.
Marta Las
Scenariusz lekcji - plik pdf

Kim jestem? Co czuję?
Pomysł na omówienie m.in. książki Jadwigi Korczakowej Spotkanie nad morzem oraz na lekcję wychowawczą, która ma na celu uwrażliwienie uczniów na innych, np. na osoby niepełnosprawne.
Judyta Śliwińska
Pomysł na lekcję - plik pdf

Jestem współtwórcą atmosfery w klasie
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że każdy z nich odpowiada za dobrą atmosferę w klasie.
Wioletta Rafałowicz
Scenariusz lekcji - plik pdf

Nie dajmy się zwerbować!
Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom niebezpieczeństw płynących z kontaktów z sektą.
Tatiana Witkowska
Scenariusz lekcji - plik pdf

Wzmocnij mocne strony
Zajęcia mają pokazać, że w każdym człowieku odnaleźć można jego mocne strony.
Jarosław Czechowicz
Pomysł na lekcje - plik pdf

Mów do mnie jeszcze
Lekcja ma na celu m.in. zapoznanie z typami komunikacji oraz analizę przyczyn zakłóceń w procesie porozumiewania się.
Aneta Wojnar-Konopka
Scenariusz lekcji - plik pdf

Czas wyzwolić uczucia!
Scenariusz lekcji wychowawczej mającej na celu kształcenie umiejętności nazywania emocji.
Aneta Wojnar-Konopka
Scenariusz lekcji - plik pdf

Jedenaste: nie ściągaj!
Dlaczego w polskiej szkole korzystanie z niedozwolonych pomocy na klasówce lub egzaminie raczej nie budzi wśród uczniów moralnych rozterek i jest uważane za przejaw życiowej zaradności?
Paweł Mazur
Artykuł - plik pdf

Zły gospodarz
Chcesz mieć w klasie dyscyplinę? Wybierz na gospodarza klasy największego chuligana.
Maria Mazur
Artykuł - plik pdf

Jak hartuje się grupa?
Tematem zajęć jest trudny moment zmian i formowania się nowej grupy.
Hubert Czermierowski
Artykuł - plik pdf

Nauczyciele kontra rodzice
Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wychowywania dzieci.
Hubert Czermierowski
Artykuł - plik pdf

Czas duchowych nomadów
Jak chronić dzieci przed wpływem sekty? Rozmowa z ojcem Radosławem Brońkiem z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych.
Artykuł - plik pdf

Dysleksja bez taryfy ulgowej
Szeroko ukazany problem dysleksji w polskich szkołach.
Katarzyna Maria Bogdanowicz
Artykuł - plik pdf

Uciekinierzy ze świata
Jak rozpoznać oraz jak chronić dziecko przed uzależnieniem od komputera? Rozmowa z Bartłomiejem Szmajdzińskim, psychologiem, psychoterapeutą i specjalistą od uzależnień od komputera.
Artykuł - plik pdf

Kontrakt z klasą
Propozycje zaplanowania zawarcia kontraktu z grupą.
Jolanta Zianowicz-Szulfer
Artykuł - plik pdf

Budowanie wysokiej samooceny
Co mogą zrobić nauczyciele, by wzmocnić poczucie własnej wartości u swoich uczniów, tak aby mogli lepiej wykorzystywać swój potencjał do osiągnięcia sukcesu.
Jolanta Zianowicz-Szufler
Artykuł - plik pdf

Czy szkoła jest w kryzysie?
Przemoc w szkole. Rozmowa z Teresą Worobiej, polonistką, pedagogiem i socjoterapeutą, trenerem w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Artykuł - plik pdf

Klasa pod batutą
O skuteczności różnych metod dyscyplinowania uczniów na lekcji.
Jolanta Zianowicz-Szulfer
Artykuł - plik pdf

Zły przykład wychowawczy
Rozmowa z byłym więźniem i alkoholikiem. Zresocjalizowany, pracuje obecnie w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jego praca polega m.in. na odwiedzaniu szkół i opowiadaniu młodzieży o swoim życiu.
Marek Ksieniewicz
Artykuł - plik pdf

Problemy emocjonalne dyslektyków
Artykuł charakteryzuje problemy emocjonalne dyslektyków oraz pokazuje, jak pomóc takim uczniom.
Katarzyna Maria Bogdanowicz
Artykuł - plik pdf

Szkoła bez stresu?
Stres pozytywny i negatywny w szkole. Autorka pokazuje, w jaki sposób stres może być siłą motywującą do rozwoju i zdobywania wiedzy.
Jolanta Zianowicz-Szulfer
Artykuł - plik pdf

Rozwiązywanie sporów
Artykuł opowiada, na czym polegają mediacje rówieśnicze i jak można je zorganizować w szkole.
Dawid Bałutowski
Artykuł - plik pdf

Jak radzić sobie z agresją w szkole?
Czy należy wyeliminować agresję i przemoc?
Marek Ksieniewicz
Artykuł - plik pdf

Uczeń woła o pomoc
Okiem psychologa: jak rozpoznać potencjalnego samobójcę wśród uczniów, na co zwracać uwagę, jak do takiego ucznia dotrzeć.
Jolanta Zianowicz-Szulfer
Artykuł - plik pdf

Jak się uczyć efektywnie?
Żeby korzystać w pełni z możliwości umysłu, trzeba wiedzieć, jak on funkcjonuje. Dlatego warto podać uczniom informacje o pracy mózgu, o specjalizacjach każdej z półkul mózgowych i o przydatnym narzędziu nauki, jakim jest mapa myślowa.
Jolanta Zianowicz-Szulfer
Artykuł - plik pdf

Jak walczyć ze ściąganiem?
Nauczyciele opowiadają o tym, jak poradzili sobie z problemem ściągania.
Artykuł - plik pdf

Szkoła na fali
Problem przemocy w polskich szkołach. Jak nauczyciele powinni przeciwdziałać temu procederowi i jak powinni się sami bronić.
Paweł Mazur
Artykuł - plik pdf

Poznajmy siebie
Ćwiczenia integrujące dla dzieci i młodzieży na godziny wychowawcze i nie tylko.
Ewa Czernowicz
Artykuł - plik pdf

Tragedia wspólnego pastwiska, czyli jak dbać o dobro publiczne
Gra symulacyjna do wykorzystania na godzinie wychowawczej. Po skończonej grze płynące z niej wnioski mogą stać się pretekstem do ożywionej dyskusji o tym, jak korzystać z dobra publicznego i jak o nie dbać.
Jagoda Gandziarowska
Artykuł - plik pdf
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.