Słuchowiska. Klasa 5


Opowiadania 1–5 – cykl słuchowisk ukazujący realia życia w antycznej Grecji
1. Opowiadanie Porwanie – edukacja w starożytnej Grecji
2. Opowiadanie Pępek świata – rola wyroczni w wierzeniach starożytnych Greków
3. Opowiadanie Spotkanie w Partenonie – ateński Akropol
4. Opowiadanie Dom na Keramejku – grecki teatr
5. Opowiadanie Igrzyska w Olimpii – przebieg igrzysk olimpijskich

Opowiadania 6–10 – cykl słuchowisk ukazujący realia życia w starożytnym Rzymie
6. Opowiadanie Narzeczony dla Klaudii – rzymska rodzina
7. Opowiadanie Triumf – rzymski triumf na Forum Romanum
8. Opowiadanie Wyścig w termach – rozrywki starożytnych Rzymian (termy)
9. Opowiadanie Kim jest Pupiusz? – rozrywki starożytnych Rzymian (igrzyska)
10. Opowiadanie Kiedy ślub? – chrześcijanie w starożytnym Rzymie

Opowiadania 11–12 – cykl słuchowisk ukazujący realia życia w państwie Mieszka I
11. Opowiadanie Klęska – państwo słowiańskie w czasach Mieszka
12. Opowiadanie Pierścień księcia Mieszka – Polska po przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka

Opowiadania 13–14 – cykl słuchowisk ukazujący państwo polskie w czasach panowania Bolesława Chrobrego
13. Opowiadanie Śmierć biskupa – wyprawa biskupa Wojciecha do Prus
14. Opowiadanie Goście Bolesława Chrobrego – zjazd gnieźnieński

15. Opowiadanie Kara czy nagroda? – sylwetka księżnej Jadwigi, żony księcia Henryka Pobożnego
Opowiadania 16–17 – cykl słuchowisk ukazujący perypetie krakowskich żaków i realia średniowiecznego Krakowa
16. Opowiadanie Kradzież – średniowieczni studenci
17. Opowiadanie Wyrok – średniowieczny Kraków

Opowiadania 18–20 – cykl słuchowisk ukazujący stosunki Polski z zakonem krzyżackim od zawarcia unii polsko-litewskiej
do klęski Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem
18. Opowiadanie Na zamku wielkiego mistrza – kontakty polityczne Polski z Krzyżakami
19. Opowiadanie Decyzja królowej – okoliczności unii z Litwą
20. Opowiadanie Spotkanie pod Grunwaldem – bitwa pod Grunwaldem

Opowiadania 21–26 – cykl słuchowisk ukazujący realia życia poszczególnych stanów średniowiecznego społeczeństwa,
a także zwyczaje związane ze średniowiecznymi uniwersytetami oraz średniowieczne rozrywki
21. Opowiadanie Napad – XV-wieczni mnisi
22. Opowiadanie Rycerz i zbójcy – XV-wieczne rycerstwo
23. Opowiadanie Zbój w wozie – XV-wieczne miasta
24. Opowiadanie Kogo porwał Smalec? – XV-wieczna wieś
25. Opowiadanie Otrzęsiny – obyczaje na średniowiecznych uniwersytetach
26. Opowiadanie Turniej – średniowieczne rozrywki


Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.