Materiały dla szkoły podstawowej

1. karta pracy – plik pdf | plik doc 
1. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

2. karta pracy – plik pdf | plik doc
2. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Plakat Podział źródeł historycznychplik pdf
3. karta pracy – plik pdf | plik doc
3. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Opis zabawy Tworzymy wielką rodzinę Histkaplik pdf
4. karta pracy – plik pdf | plik doc
4. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Mapa konturowa Regiony Polskiplik pdf
Karteczki z informacjami na temat regionów Polski – plik pdf
Schemat ilustrujący ojczyznę i małą ojczyznę – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
5. karta pracy – plik pdf | plik doc
5. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Arkusz oceny projektu – plik pdf
6. karta pracy – plik pdf | plik doc
6. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf

Plakat Podział źródeł historycznychplik pdf
Karta pracy Legendy polskieplik pdf
Schemat Podział Słowianplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
7. karta pracy – plik pdf | plik doc
7. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf

Plansza Chrzest Polskiplik pdf
Karteczki do planszy Chrzest Polskiplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Mieszko Iplik wideo
Pytania do tekstów źródłowych – plik doc
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
8. karta pracy – plik pdf | plik doc
8. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Plakat Świat Polanplik pdf
Karteczki do plakatu Świat Polanplik pdf
Film Mieszko Iplik wideo

Instrukcje dla grup – plik pdf
Materiały dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
9. karta pracy – plik pdf | plik doc
9. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Kazimierz Wielkiplik wideo
Pytania do tekstów źródłowych – plik doc
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
10. karta pracy – plik pdf | plik doc
10. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Tabela Unia polsko-litewskaplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf
Film Przyczyny unii polsko-litewskiejplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
11. karta pracy – plik pdf | plik doc
11. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Schemat Konflikt z Krzyżakamiplik pdf
Karteczki z wydarzeniami do schematu Konflikt z Krzyżakamiplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Przyczyny unii polsko-litewskiejplik wideo
Film Bitwa pod Grunwaldemplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
12. karta pracy – plik pdf | plik doc
12. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Metryczka Gdańsk w XV–XVI w.plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf

Karty do gry dydaktycznej Średniowieczna droga do mądrościplik pdf
Karty z odpowiedziami do gry dydaktycznej Średniowieczna droga do mądrościplik pdf
Plansza do gry dydaktycznej Średniowieczna droga do mądrościplik jpg
Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf
13. karta pracy – plik pdf | plik doc
13. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Plan parteru zamku królewskiego na Wawelu – plik pdf
Plan I piętra zamku królewskiego na Wawelu – plik pdf
Plan II piętra zamku królewskiego na Wawelu – plik pdf
Plan kaplicy Zygmuntowskiej – plik pdf
Arkusz oceny projektu – plik pdf

Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
14. karta pracy – plik pdf | plik doc
14. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karta pracy Stolica Polskiplik pdf

Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf
15. karta pracy – plik pdf | plik doc
15. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf
Pytania do tekstów źródłowych – plik doc
16. karta pracy – plik pdf | plik doc
16. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karta pracy Rozbiory Rzeczpospolitejplik pdf
Fabuła z kubka – zestawy kart do opowiadań – plik pdf
Film Rozbiory Polskiplik wideo
Pytania do tekstów źródłowych – plik doc
17. karta pracy – plik pdf | plik doc
17. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf

18. karta pracy – plik pdf | plik doc
18. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Tabela Powstanie – czy było warto?plik pdf
Tabela Porównanie polskich powstań narodowychplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Ziemie polskie pod zaborami – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
19. karta pracy – plik pdf | plik doc
19. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Ziemie polskie pod zaborami – w przygotowaniu
Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf

Arkusz oceny projektu – plik pdf
20. karta pracy – plik pdf | plik doc
20. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karta pracy Droga do niepodległościplik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Pytania do tekstów źródłowych – plik doc
21. karta pracy – plik pdf | plik doc
21. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
22. karta pracy – plik pdf | plik doc
22. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc
Film Osiągnięcia II RP VIIplik wideo

Kodeks moralności obywatelskiejplik pdf
Arkusz oceny projektu – plik pdf
Film Polska w czasie II wojny światowej – w przygotowaniu
23. karta pracy – plik pdf | plik doc
23. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karta pracy Kształtowanie się władzy komunistycznej w Polsceplik pdf
24. karta pracy – plik pdf | plik doc
24. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Karty do gry dydaktycznej Co wiem o Janie Pawle II?plik pdf
Karty z odpowiedziami do gry dydaktycznej Co wiem o Janie Pawle II? plik pdf
Plansza do gry dydaktycznej Co wiem o Janie Pawle II?plik pdf
25. karta pracy – plik pdf | plik doc
25. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Schemat metaplanu – plik pdf
Postulaty robotników strajkujących w sierpniu 1980 r. – plik pdf
Symbole „Solidarności” – plik pdf
26. karta pracy – plik pdf | plik doc
26. karta pracy dla dzieci z trudnościami w nauce – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf

Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Arkusz oceny projektu – plik pdf
Film W sumeryjskich miastach-państwachplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Fabuła z kubka – karty do opowiadania – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf

Tekst źródłowy do gry symulacyjnej Obrona demokracjiplik pdf
Tekst do gry symulacyjnej Obrona demokracjiplik pdf
Film W greckich polisplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Plansza do gry dydaktycznej Trening pamięci – bogowie olimpijscy plik pdf
Karty do gry dydaktycznej Trening pamięci – bogowie olimpijscy plik pdf
Karta pracy W co wierzyli Grecy?plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Igrzyska ku chwale Zeusa plik pdf
Ilustracje do gazetki o igrzyskach olimpijskich – plik pdf
Zabawa w kalambury – hasła związane z igrzyskami olimpijskimi – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy W cieniu Akropoluplik pdf
Budowle wzorowane na architekturze greckiej – plik pdf
Karta pracy Teatr greckiplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna Teatr greckiplik pdf
Mapa mentalna Teatr grecki – wersja uzupełniona – plik pdf
Osiągnięcia starożytnej Grecji – plik wideo
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Rzymskie podboje – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Mapa mentalna Forum Romanum – wersja uzupełniona – plik pdf
Pytania do gry dydaktycznej Sekrety Wiecznego Miastaplik pdf
Ilustracje do gry dydaktycznej Sekrety Wiecznego Miastaplik pdf
Karta pracy Prawo, woda i rzymskie lodyplik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Ustroje państw starożytnych plik wideo

Tabela Systemy religijne w starożytnościplik pdf
Karta pracy Jak powstało chrześcijaństwo? plik pdf
Schemat Pierwsze wieki chrześcijaństwaplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Tekst źródłowy dla grupy I – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Film Bizancjumplik wideo
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Mapa konturowa Podboje Arabów w VII–IX wiekuplik pdf
Tekst źródłowy do pracy w parach – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tekst źródłowy – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – wersja uzupełniona – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Tekst źródłowy dla grupy II – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – wersja uzupełniona – plik pdf
Film Najazdy Normanów – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Wyprawy krzyżoweplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf

Schemat Feudalizmplik pdf
Schemat Feudalizm – wersja uzupełniona – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – wersja uzupełniona – plik pdf
Film Czym był feudalizm? – w przygotowaniu
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tabela Miasto średniowieczne a miasto współczesneplik pdf
Karta pracy Średniowieczni chłopiplik pdf
Mapa mentalna Średniowieczni chłopiplik pdf
Tabela Na zamku i w mieścieplik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Plakat Architektura średniowiecznaplik pdf
Karteczki do plakatu Architektura średniowiecznaplik pdf
Ilustracje do plakatu Architektura średniowiecznaplik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – wersja uzupełniona – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Film Czym był feudalizm? – w przygotowaniu
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 5. Wersja A – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 5. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 5. Wersja A i B – plik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Teksty źródłowe dla grupy I – plik pdf
Karta pracy W państwie Mieszka Iplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Zjazd gnieźnieńskiplik pdf
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Mapa mentalna Państwo pierwszych Piastówplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna Państwo pierwszych Piastów – wersja uzupełniona – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Uproszczone drzewo genealogiczne pierwszych Piastów – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcja dla kronikarzy – plik pdf
Uproszczone drzewo genealogiczne pierwszych Piastów – wersja uzupełniona – plik pdf
Film Upadek i odbudowa państwa Piastów plik wideo
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – wersja uzupełniona – plik pdf
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 6. Wersja A – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 6. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 6. Wersja A i B – plik pdf

Schemat metaplanu – plik pdf
Metaplan – wersja uzupełniona – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tabela Jak zmieniła się Polska?plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – wersja uzupełniona – plik pdf
Karta pracy Gospodarka towarowo-pieniężnaplik pdf
Schemat Gospodarka towarowo-pieniężna – wersja uzupełniona – plik pdf
Film Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XII–XIV wieku – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Tabela Proces jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietkaplik pdf
Mapa konturowa Państwo Władysława Łokietkaplik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – wersja uzupełniona – plik pdf
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – wersja uzupełniona – plik pdf
Tabela Jak Kazimierz Wielki rządził swoim krajem?plik pdf
Instrukcja dla grup + arkusz oceny wystąpienia – plik pdf
Plansza do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Karty do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Sprawdzian 7. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 7. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 7. Wersja A i B – plik pdf

Uproszczone drzewo genealogiczne Piastów i Andegawenów – plik pdf
Tekst źródłowy – plik pdf
Tekst źródłowy – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy I – plik pdf
Tekst źródłowy dla grupy III – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – wersja uzupełniona – plik pdf
Plany bitwy pod Grunwaldem – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Uproszczone drzewo genealogiczne Jagiellonów – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Materiały dodatkowe do debaty „za” lub „przeciw” – plik pdf
Mapa konturowa Prusy w czasie wojny trzynastoletniej – wersja uzupełniona – plik pdf
Film Polska monarchią elekcyjną – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Tabela Przywileje szlacheckieplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Teksty źródłowe dla grupy I, II i III – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdfplik doc

Sprawdzian 8. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 8. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 8. Wersja A i B – plik pdf

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karty z pytaniami – plik pdf
Karta pracy – plik pdf
Ilustracje do karty pracy – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Renesans w Europie plik wideo

Oś czasu (cz. 1) – plik pdf
Kartki z informacjami o wydarzeniach do osi czasu (cz. 1) – plik pdf
Drzeworyt Lucasa Cranacha (Młodszego) – plik pdf
Pytania do drzeworytu – plik pdf
Oś czasu (cz. 2) – plik pdf
Kartki z informacjami o wydarzeniach do osi czasu (cz. 2) – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Informacje na temat 4 wyznań (do chorągiewek) – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcja dla grup I–III – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Kartki z informacjami „od szpiegów” – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Tolerancja religijnaplik pdf
Arkusz oceny projektu – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy nr 1 – plik pdf
Puzzle do karty pracy nr 1 Gospodarka Europyplik pdf
Karta pracy nr 2 Gospodarka Rzeczpospolitejplik pdf
Izaak van den Blocke Apoteoza Gdańskaplik pdf
fragment obrazu dla grupy I – plik pdf
fragment obrazu dla grupy II – plik pdf
fragment obrazu dla grupy III – plik pdf
fragment obrazu dla grupy IV – plik pdf
Pytania pomocnicze do analizy symboliki obrazu – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Menu uczty szlacheckiej – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapy mentalne uzupełnione:

Tabela Renesans w Polsceplik pdf
Karteczki z informacjami do tabeli – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Renesans w Polsceplik wideo

Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego (dla grupy IV) – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Schemat rozmieszczenia zespołów podczas symulacji obrad – plik pdf
Broszura Jaka unia?plik pdf
Karta pracy Wspólna Rzeczpospolitaplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schematy dla grup I-II – plik pdf
Schematy dla grup III-IV – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat metaplanu – plik pdf
Schemat metaplanu uzupełniony – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla par – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Kartki z informacjami – plik pdf
Schemat metaplanu – plik pdf
Schemat metaplanu uzupełniony – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ranking diamentowy – plansza – plik pdf
Komiks Wojna z Moskwą i sprawa ukraińskaplik pdf
Tekst źródłowy Konstytucja sejmu 1638 r.plik pdf
Karta pracy Po potopieplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup I-II (cz. 1) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy I (cz. 1) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy II (cz. 1) – plik pdf
Instrukcje dla grup I-II (cz. 2) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy I (cz. 2) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy II (cz. 2) – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Identyfikator postaci historycznej – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ilustracja dla grupy I – Dance macabreplik pdf
Ilustracja dla grupy II – barokowa świątynia z zewnątrz – plik pdf
Ilustracja dla grupy III – wnętrze świątyni barokowej – plik pdf
Ilustracja dla grupy IV – Rembrandt Wieczerza w Emausplik pdf
Mapa mentalna Sarmatyzmplik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Absolutyzm we Francji plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Tabela Anglia i Francja – porównanie ustrojów politycznychplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ilustracja dla grupy III – maszyna parowa – plik pdf
Kartka z dymkiem – plik pdf
Puzzle Idee polityczne oświeceniaplik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Kartki do tabeli Nowe potęgi w Europieplik pdf
Tabela Nowe potęgi w Europieplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Schemat System rządów w Stanach Zjednoczonychplik pdf
Film Powstanie Stanów Zjednoczonych plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tekst źródłowy Czym jest stan trzeci?plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Instrukcja dla grup – plik pdf
Zestaw karteczek Rewolucja francuskaplik pdf
Zestaw karteczek Stany społeczeństwa Francjiplik pdf
Oś czasu (czerwiec – wrzesień 1789) – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Karta pracy Potop a trzecia wojna północnaplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Plakat Decyzja Katarzyny IIplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Schemat ustawienia ławek do symulacji – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karty kołowe I-II – plik pdf
Karty kołowe III-IV – plik pdf
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Karty do pokera kryterialnego – plik pdf
Film Konstytucja 3 majaplik wideo
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Karty do opowiadań Fabuła z kubkaplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Oś czasu Powstanie kościuszkowskieplik pdf
Instrukcja dla grup – plik pdf
Zestawy materiałów dla grup:
zestaw I – plik pdf
zestaw II – plik pdf
zestaw III – plik pdf
zestaw IV – plik pdf
Schemat do gry dydaktycznej – plik pdf
Karty do gry dydaktycznej – plik pdf
Zasady gry dydaktycznej – plik pdf
Film Upadek Rzeczypospolitejplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 5. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 5. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 5. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Zestaw kart Emocjeplik pdf
Zestaw kart Wydarzeniaplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Podboje Napoleonaplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Legiony Polskie we Włoszechplik pdf
Arkusz oceny dyskusji punktowanej – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tabela Księstwo Warszawskieplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 6. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 6. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 6. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Schemat metaplanu – plik pdf
Metaplan – propozycja rozwiązania – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc 
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Karta pracy Rewolucja przemysłowaplik pdf
Schemat działania maszyny parowej – plik pdf
Instrukcja dla grup (dot. maszyny parowej) – plik pdf
Schemat mapy mentalnej – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Tabela Granice wolnościplik pdf
Mapa mentalna Królestwo kongresowe – propozycja rozwiązania cz. 1 – plik pdf
Mapa mentalna Królestwo kongresowe – propozycja rozwiązania cz. 2 – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskichplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Film Powstanie listopadoweplik wideo
Quiz Co wiem o powstaniu listopadowym? – zasady i lista pytań – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Przykładowe odpowiedzi na pytania do obrazu Polski Prometeuszplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Wzór zaproszenia – plik pdf
Karta Identyfikator postaci historycznejplik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Tabela Porównanie polskich powstań narodowychplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf

Schemat metaplanu – plik pdf
Metaplan – propozycja rozwiązania – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa konturowa Włoch – plik pdf
Karta pracy Zjednoczenie Niemiecplik pdf
Film Zjednoczenie Niemiecplik wideo
Film Zjednoczenie Włochplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Tabela Porównanie stanów Północy i Południaplik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – propozycja rozwiązania – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa III – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa IV – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – propozycja rozwiązania – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf

Plansza do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Karteczki do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Plakat z programami Rządu Tymczasowego i bolszewików – plik pdf
Schemat metaplanu – plik pdf
Metaplan – propozycja rozwiązania – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowejplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – propozycja rozwiązania – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Karteczki do pokera kryterialnego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Schemat Sytuacja gospodarcza Europy po zakończeniu I wojny światowejplik pdf
Schemat Sytuacja gospodarcza Europy po zakończeniu I wojny światowej – rozwiązanie – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Schemat mapy mentalnej Gospodarka Republiki Weimarskiejplik pdf
Mapa mentalna Gospodarka Republiki Weimarskiej – rozwiązanie – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa III – plik pdf
Film Nazizm w Niemczechplik wideo
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Tabela Budowanie komunizmu w ZSRRplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Karteczki do gry w pokera kryterialnego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf
Karta pracy Odrodzenie państwaplik pdf
Zdjęcia do karty pracy Odrodzenie państwaplik pdf
Fragment Małej konstytucji – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Analiza SWOT – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitejplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Karta pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach 1919–1921plik pdf
Zdjęcia do karty pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach 1919–1921plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna Rzeczpospolita polska – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Mapa mentalna Rzeczpospolita polska – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Mapa mentalna Rzeczpospolita polska – propozycja rozwiązania, grupa III – plik pdf
Mapa mentalna Rzeczpospolita polska – propozycja rozwiązania, grupa IV – plik pdf
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Sprawdzian 5. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 5. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 5. Wersja A i B – plik pdf

Arkusz oceny projektu – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Schemat metaplanu – plik pdf
Metaplan – propozycja rozwiązania – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Drzewo decyzyjne – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Karta pracy Konstytucje II Rzeczpospolitejplik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Arkusz ocen dyskusji punktowanej – plik pdf
Karta pracy Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitejplik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Schemat Sytuacja gospodarcza II Rzeczpospolitejplik pdf
Karteczki do schematu Sytuacja gospodarcza II Rzeczpospolitejplik pdf
Schemat Sytuacja gospodarcza II Rzeczpospolitej – rozwiązanie – plik pdf
Mapa konturowa COP-u – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Arkusz oceny projektu – plik pdf
Film Osiągnięcia II RP VIIplik wideo
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Sprawdzian 6. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 6. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 6. Wersja A i B – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa I – plik pdf
Mapa mentalna – propozycja rozwiązania, grupa II – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Materiały dla grupy II Mowa Benita Mussoliniegoplik pdf
Mapa mentalna – rozwiązanie dla grupy IV – plik pdf
Plakat Włoski faszyzm w teorii i praktyceplik pdf
Tabela Totalitaryzm włoski, niemiecki i radzieckiplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – propozycja rozwiązania – plik pdf
Film Ekspansja Hitleraplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik doc

Sprawdzian 7. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 7. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 7. Wersja A i B – plik pdf
Tekst źródłowy Pakt Ribbentrop–Mołotowplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Tekst źródłowy Postawy Polaków we wrześniu 1939 r.plik pdf
Kalendarium 1939 r. – plik pdf
Mapa konturowa ziem polskich w 1939 r. – plik pdf
Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa konturowa Europy w latach 1939–1941 – plik pdf
Film Atak Niemiec na ZSRRplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy I – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy I – uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy II – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy II – uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy III – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy III – uzupełniona – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat rozmieszczenia ławek do symulacji – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat Droga aliantów do zwycięstwaplik pdf
Akt kapitulacji Trzeciej Rzeszy – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Zwycięstwo aliantówplik wideo

Karta pracy Polityka wielkich mocarstwplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Konferencja w Teheranie – w przygotowaniu
Karta atlantycka – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy I – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy I uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy II – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy II uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy III – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy III uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy IV – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy IV uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy V – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy V uzupełniona – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy VI – plik pdf
Mapa mentalna dla grupy VI uzupełniona – plik pdf
Arkusz oceny dyskusji punktowanej – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Karta pracy Polskie Państwo Podziemne z zestawem karteczek – plik pdf
Tabela Działalność Polskiego Państwa Podziemnegoplik pdf
Kodeks moralności obywatelskiejplik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Polskie Państwo Podziemneplik wideo
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat Powstanie warszawskie – stosunek siłplik pdf
Schemat Powstanie warszawskie – przebiegplik pdf
Schemat Powstanie warszawskie – skutkiplik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Karta pracy Polska w polityce wielkiej trójkiplik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT dla grup I i II – plik pdf
Analiza SWOT dla grupy III i IV – plik pdf
Tekst źródłowy „Gazety Wojenne” – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapa mentalna ONZplik pdf
Mapa mentalna Demokracja ludowaplik pdf
Mapa mentalna Wschód i Zachódplik pdf
Mapa mentalna uzupełniona Wschód i Zachódplik pdf
Mapa konturowa Europy po II wojnie światowej – plik pdf
Film Skutki II wojny światowejplik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karteczki do tabeli Podzielony światplik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT Ocena porządku polityczno-wojskowego w Europieplik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Nikita Chruszczow – w przygotowaniu
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT Ocena procesu dekolonizacjiplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Karty do pokera kryterialnego – plik pdf
Film Wojna w Wietnamie – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Karta pracy Powstanie Izraelaplik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Tabela Wojna sześciodniowaplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Nowe granice Polski – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Fragment Konstytucji PRLplik pdf
Tabela Stalinizm w Polsceplik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Od Gomułki do Gierkaplik wideo
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Mapa mentalna Kultura w czasach PRL – uzupełniona – plik pdf
Tekst źródłowy – frag. homilii Jana Pawła II (1979) – plik pdf
Symbole „Solidarności” – plik pdf
Tekst źródłowy – frag. homilii Jana Pawła II (1987) – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstami źródłowymi – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Stan wojennyplik wideo

Tekst źródłowy – frag. homilii Jana Pawła II (1983) – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne – uzupełnione – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 5. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 5. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 5. Wersja A i B – plik pdf
Karta pracy Wyścig zbrojeńplik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tabele:

  • Pierestrojka a wydarzenia w Polsceplik pdf,
  • Pierestrojka a wydarzenia na Węgrzechplik pdf,
  • Pierestrojka a wydarzenia w Bułgariiplik pdf,
  • Pierestrojka a wydarzenia w Czechosłowacjiplik pdf,
  • Pierestrojka a wydarzenia w Rumuniiplik pdf

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Rok 1989 – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Jesień Narodówplik wideo

Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Analiza SWOT dla grupy I – plik pdf
Analiza SWOT dla grupy II – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Karta pracy Relacje izraelsko-palestyńskieplik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapki konturowe Historia integracji europejskiejplik pdf
Tekst źródłowy Cele istnienia UEplik pdf
Film Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – w przygotowaniu
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Mapki konturowe Historia integracji europejskiejplik pdf
Tekst źródłowy Cele istnienia UEplik pdf
Film Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – w przygotowaniu
–> Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 6. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 6. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 6. Wersja A i B – plik pdf
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.