Materiały dla liceum i technikum

Materiały dydaktyczne do każdej lekcji

Załączniki do lekcji w podręczniku w wersji dla nauczyciela

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Hasła dla grup – plik pdf
Hasła dla grup na stronie learningapps.org
Karta pracy. Historia – od opowieści do nauki – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Propozycje projektów historycznych na stronie learningapps.org
Test na stronie quizizz.com
Zdjęcia źródeł historycznych. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres rozszerzony
Karta pracy. Historia – od opowieści do nauki. Praca z tekstem źródłowym. Zakres rozszerzony – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz lekcji. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz lekcji. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Historia jako nauka. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Historia jako nauka. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf

I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Epoki prehistoryczne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rewolucja neolityczna – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Gra „Zgadnij, kim jestem” – plik pdf
Zadanie kontrolne – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Egipt faraonów – plik pdf
Zadania mieszkańców Egiptu – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net
Gra „Tabu. Bogowie egipscy” – plik pdf
Zadania mieszkańców Egiptu – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.net
Karta samooceny debaty. Zakres rozszerzony – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Izrael – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Escape room. Zadanie na stronie flippity.net

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z tekstem – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Escape room. Zadanie na stronie flippity.net. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Pytania do turnieju – plik pdf

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

II. Starożytna Grecja

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Kultura minojska (kreteńska) a mykeńska. Zakres rozszerzony [s. 72] – plik pdf | plik docx
Karta pracy. Grecja – kolebka cywilizacji europejskiej. Zakres podstawowy [s. 76] – plik pdf | plik docx
Test na stronie quizizz.com [s. 78]
Instrukcje dla grup. Zakres podstawowy [s. 79] – plik pdf
Film „Starożytny komputer. Zagadka mechanizmu z Antykithiry” [s. 80]
Zadanie na stronie wordwall.net [s. 81]

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres podstawowy [s. 82] – plik pdf
Karta pracy. Sparta i Ateny – dwa modele greckich polis. Zakres podstawowy [s. 82] – plik pdf | plik docx
Instrukcje dla grup. Zakres podstawowy [s. 84] – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it [s. 88]
Karta pracy. Ocena demokracji ateńskiej. Zakres rozszerzony [s. 90] – plik pdf | plik docx
Konstytucja RP [s. 90]

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Decydujące starcia. Bitwa pod Termopilami” [s . 93]
Film „Decydujące starcia. Bitwa pod Maratonem” [s. 94]
Karta pracy. Wojny grecko-perskie. Wojna peloponeska. Zakres podstawowy [s. 96] – plik pdf | plik docx
Zadanie na stronie wordwall.net [s. 100]
Karta pracy. Wojny grecko-perskie. Praca ze źródłami historycznymi. Zakres rozszerzony [s. 101] – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Imperium Aleksandra Wielkiego” [s. 118]
Zadanie na stronie learningapps.org [s. 121]
Tabela do uzupełnienia [s. 121] – plik pdf
Karta pracy. Imperium Aleksandra Wielkiego. Zakres rozszerzony [s. 123] – plik pdf | plik docx
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony [s. 123] – plik pdf
Test na stronie quizizz.com [s. 125]

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz lekcji. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz lekcji. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości. Zakres podstawowy [s. 126] – plik pdf | plik docx
Karta pracy. Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony [s. 126] – plik pdf | plik docx
Gra na stronie baamboozle.com

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

III. Starożytny Rzym

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf 
Karta pracy. Powstanie i podboje Rzymu – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Artykuł „Od nich uczyli się Rzymianie”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Etruskowie”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Skąd przybyli Etruskowie?”. Zakres rozszerzony
Artykuł „Tajemnica Etrusków”. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup – plik pdf
Artykuł „Wojny i powstania rzymskie”. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Społeczne i polityczne struktury starożytnego Rzymu”. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Kryzys republiki. Zakres rozszerzony – plik pdf
Puzzle historyczne – plik pdf
Test na stronie quizizz.com

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rozkwit i upadek Imperium Rzymskiego – plik pdf 
Instrukcje dla grup – plik pdf
Test na stronie quizizz.com
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Metaplan. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Rzym. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Starożytny Rzym. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie wordwall.com [daty]
Zadanie na stronie wordwall.com [postacie]

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

Karta pracy. Zadania maturalne – plik pdf | plik docx
Odpowiedzi. Zadania maturalne – plik pdf | plik docx

IV. Bizancjum i świat islamu

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Cesarstwo Bizantyńskie – „nowy Rzym” – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Metoda odwróconej klasy – charakterystyka metody
Instrukcje dla 3 uczniów. Zakres podstawowy – plik pdf
Instrukcje dla 4 uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać kronikarza. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać historyka. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać historyka. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać orientalisty. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać studenta arabistyki. Zakres rozszerzony
Artykuł dla ucznia wcielającego się w postać studenta arabistyki. Zakres rozszerzony
Instrukcja dla pozostałych uczniów. Zakres podstawowy – plik pdf
Instrukcja dla pozostałych uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Artykuł dla pozostałych uczniów. Zakres podstawowy i rozszerzony
Artykuł dla pozostałych uczniów. Zakres podstawowy i rozszerzony
Karta pracy. Świat islamu. Ekspansja Arabów – plik pdf
Karta pracy. Świat islamu. Ekspansja Arabów. Zakres rozszerzony – plik pdf 

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bizancjum i świat islamu. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Bizancjum i świat islamu. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

V. Europa średniowieczna

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Państwo Franków – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Making Manuscripts”
Krzyżówka – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Państwo Ottonów – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Uniwersalizm Karolingów i Ottonów. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Powstanie nowych państw w Europie – plik pdf
Film „Wikingowie. Historia wikingów w 11 minut”
Film „Tajemnice historii. Kim jesteśmy? O Słowianach”. Zakres rozszerzony
Karta pracy. Powstanie państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Feudalizm w Europie – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Feudalizm w Europie. Praca z tekstami źródłowymi. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rywalizacja cesarstwa z papiestwem – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it. Zakres rozszerzony

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie – plik pdf
Film „W imię Boga. Krucjaty. Część 1”
Film „O Ryszardzie Lwie Serce i Saladynie. Krucjaty. Część 3”
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres podstawowy i rozszerzony
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plan Torunia – plik pdf
Film „Knightsbury”
Film „Medieval Cracov 1000 years ago. Part 1”
Karta pracy. Zmiany społeczno-gospodarcze w XI–XIII w. – plik pdf
Karta pracy. Rozwój handlu, rzemiosła i miast w Europie w XI–XIII w. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Kartkówka. Zakres podstawowy – plik pdf | plik docx
Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa I – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa II – plik pdf
Karta pracy. Kryzys idei uniwersalistycznej. Powstanie monarchii stanowej. Zakres rozszerzony. Grupa III – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Kartkówka. Zakres rozszerzony – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Europa średniowieczna. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Europa średniowieczna. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Gra na stronie baamboozle.com

Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa A – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres podstawowy. Grupa B – plik pdf | plik docx
Sprawdzian. Zakres rozszerzony. Grupa B – plik pdf | plik docx

VI. Polska Piastów

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Narodziny państwa polskiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Narodziny państwa polskiego. Mieszko I – plik pdf
Film „Biskupin. Wizualizacja”
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Początki rządów piastowskich w Polsce. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bolesław Chrobry i jego państwo – plik pdf
Film „Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich”
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Karta pracy. Organizacja państwa pierwszych Piastów. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Kryzys i odbudowa monarchii pierwszych Piastów – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Zadania kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Rozbicie dzielnicowe – plik pdf
Karta pracy. Rozbicie dzielnicowe i obalenie zasady senioratu. Zakres rozszerzony – plik pdf
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony
Film „Historia na szybko. Henryk II Pobożny”
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx
Test na stronie quizizz.com

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Ziemie polskie w XIII w. – zagrożenie ze strony Marchii Brandenburskiej [grupa I i II] – plik pdf
Karta pracy. Ziemie polskie w XIII w. – zagrożenie ze strony Prusów i Krzyżaków [grupa III i IV] – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Lokowanie wsi [grupa I] – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Lokowanie miast [grupa II] – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie kontrolne – plik pdf
Karta pracy. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze Polski w XIII w. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie domowe. Zakres rozszerzony – plik pdf

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Polska Piastów. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Polska Piastów. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Escape room. Kod QR – plik pdf
Escape room. Zadanie na stronie view.genial.ly

VII. Schyłek średniowiecza

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Europa w XIV–XV w. – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Wojna Dwóch Róż. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Prawdziwa Gra o tron. Wojna Dwóch Róż, która zainspirowała George’a R.R. Martina”. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf 
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Niepokoje późnego średniowiecza – plik pdf
Film „Wielka epidemia dżumy”
Karta pracy. Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie późnego średniowiecza. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie kontrolne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie domowe. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Bunty społeczne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Niepokoje religijne w średniowieczu – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Zadanie na stronie learningapps.org. Zakres rozszerzony
Labirynty wiedzy, prof. Zbigniew Mikołejko, Taniec śmierci – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Ekspansja turecka w Europie i upadek Cesarstwa Bizantyńskiego – plik pdf
Karta pracy. Organizacja Imperium Osmańskiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „Niezwykły świat. Turcja. Stambuł. Hagia Sophia”
Instrukcje dla uczniów. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Test na stronie quizizz.com

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Film „W blasku chwały i zwycięstwa. Turnieje rycerskie”
Film „Rycerska kadra Polski”
Karta pracy. Kultura średniowiecznej Europy – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Bazylika romańska”
Film „Architektura gotyku”
Obrazy Jana van Eycka i Giotta – plik pdf
Mapa rozwoju uniwersytetów w Europie. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Zadanie kontrolne – plik pdf
Krzyżówka na stronie learningapps.org
Zadanie na stronie create.kahoot.it

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Schyłek średniowiecza. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Schyłek średniowiecza. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie flippity.net

VIII. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Polska Władysława Łokietka – plik pdf
Zadanie na stronie learningapps.org
Karta pracy. Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka. Zakres rozszerzony – plik pdf
Historia alternatywna. Co by było, gdyby…? Rozbicie dzielnicowe a zjednoczenie Polski. Zakres rozszerzony – plik pdf
Utwór T-raperów znad Wisły. Zakres rozszerzony

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Państwo Kazimierza Wielkiego – plik pdf
Utwór T-raperów znad Wisły
Zadanie kontrolne – plik pdf
Karta pracy. Wielokulturowość państwa Kazimierza Wielkiego. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie quizizz.com. Zakres rozszerzony
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego – film

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Test na stronie educaplay.com
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Wojny z zakonem krzyżackim w XV w. – plik pdf
Film „Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w 3D”
Zadanie na stronie learningapps.org
Film „Opowieść o obrazie Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem”. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Praca z mapą – plik pdf | plik docx
Praca z mapą – plik pdf | plik docx

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karta pracy. Przywileje szlacheckie – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it
Drzewo decyzyjne. Zakres rozszerzony – plik pdf
Zadanie na stronie create.kahoot.it. Zakres rozszerzony
Instrukcje dla grup. Zakres rozszerzony – plik pdf

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film „Światło i przestrzeń: gotyk w Toruniu i Gdańsku”
Karta pracy. Architektura i sztuka romańska i gotycka – plik pdf
Test na stronie quizizz.com

Praca z tekstem – plik pdf | plik docx

Scenariusz. Zakres podstawowy – plik pdf
Scenariusz. Zakres rozszerzony – plik pdf
Karta pracy. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie. Powtórzenie wiadomości – plik pdf
Karta pracy. Ostatni Piastowie. Jagiellonowie na polskim tronie. Powtórzenie wiadomości. Zakres rozszerzony – plik pdf
Krzyżówka na stronie wordwall.net
Test na stronie create.kahoot.it

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.