O Klubie Historyków GWO


O Klubie Historyków GWO

Podróże w czasie

Do Klubów GWO zapraszamy nauczycieli, którzy opierają swój sposób nauczania na programach Gdańskiego Wydawnictwa. Do Klubu Historyków GWO można przystąpić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz klubowy.

Członkowie klubu mogą korzystać ze specjalnych przywilejów.
Przede wszystkim jest to dostęp do materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z serią Podróże w czasie.
Najważniejsze z nich to:

 • podręcznik w wersji dla nauczyciela,
 • multipodręcznik w wersji dla nauczyciela.

Obie publikacje zawierają komplet pomocy do prowadzenia każdej lekcji w trakcie całego roku szkolnego,
stanowią więc przewodnik w codziennej pracy nauczyciela. Multipodręcznik dodatkowo pozwala na prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem rzutnika lub tablicy interaktywnej.

Członkowie Klubu Historyków GWO mogą także korzystać z materiałów dydaktycznych znajdujących się
w zasobach internetowych GWO.

Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej mają dostęp między innymi do:

 • internetowej Linii czasu,
 • internetowego e-atlasu (zestawu map),
 • zestawu filmów edukacyjnych,
 • zestawu animacji Klucze do obrazów,
 • strony internetowej z zasobami infografik,
 • kart pracy i kart z dostosowaniem wymagań do każdej lekcji dla klasy 4,
 • ćwiczeń powtórzeniowych dla klas 5–8,
 • sprawdzianów po każdym rozdziale z podręczników,
 • pytań do map z kluczem odpowiedzi,
 • schematów, plakatów, map mentalnych, metaplanów, gier planszowych, instrukcji do pracy metodami aktywnymi,
 • zbioru dodatkowych tekstów źródłowych z poleceniami,
 • słuchowisk.

Przystępując do Klubu Historyków GWO, nauczyciel automatycznie staje się uczestnikiem projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA,
w którym na bieżąco może badać postępy swoich uczniów. Projekt daje nauczycielom szkół podstawowych możliwość przeprowadzania cyklicznych testów diagnostycznych i sprawdzających, po których generowane są szczegółowe raporty na temat osiągnięć i postępów uczniów. Nauczyciele liceów i techników skorzystają ze wstępnej diagnozy (testu na wejście) oraz próbnej matury.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.