Karty pracy Czas na zadanie

Czas na zadania!

Pracę z zadaniami z podręcznika dobrze jest poprzedzić rozwiązywaniem ćwiczeń z kart pracy Czas na zadania!. Zarysowany schemat postępowania,
który uczeń odtwarza krok po kroku, pomoże mu w opanowaniu sposobów rozwiązywania zadań i sprawi, że łatwiej poradzi sobie później z tymi zamieszczonymi w podręczniku.

Karty pracy Czas na zadania! zostały przygotowane do wszystkich lekcji
w podręczniku To nasz świat. Fizyka dla klasy 7. 

Lekcja 1. Fizyka – poszukiwanie zrozumieniaplik pdf
Lekcja 2. Rodzaje oddziaływańplik pdf
Lekcja 3. Siła i jej cechyplik pdf
Lekcja 4. Rodzaje siłplik pdf
Lekcja 5. Równoważenie się siłplik pdf
Lekcja 6. Zasada akcji i reakcjiplik pdf
Lekcja 7. Masa a siła skupieniaplik pdf
Lekcja 8. Stany skupieniaplik pdf
Lekcja 9. Budowa ciał stałych cieczy i gazówplik pdf
Lekcja 10. Siły międzycząsteczkoweplik pdf
Lekcja 11. Gęstość. Jednostki gęstościplik pdf
Lekcja 12. Wyznaczanie gęstościplik pdf

Lekcja 13. Ciśnienieplik pdf
Lekcja 14. Prawo Pascalaplik pdf
Lekcja 15. Ciśnienie hydrostatyczneplik pdf
Lekcja 16. Prawo Archimedesaplik pdf
Lekcja 17. Pływanie a siła wyporuplik pdf
Lekcja 18. Pływanie a gęstośćplik pdf

Lekcja 19. Ruch i jego opisplik pdf
Lekcja 20. Prędkość. Jednostki prędkościplik pdf
Lekcja 21. Ruch jednostajny prostoliniowyplik pdf
Lekcja 22. Wykresy prędkościplik pdf
Lekcja 23. Ruch odcinkami jednostajnyplik pdf
Lekcja 24. Ruch jednostajnie przyśpieszonyplik pdf
Lekcja 25. Ruch jednostajnie zmiennyplik pdf
Lekcja 26. Pierwsza zasada dynamiki Newtonaplik pdf
Lekcja 27. Druga zasada dynamiki Newtonaplik pdf
Lekcja 28. Trzy zasady dynamiki Newtonaplik pdf

Lekcja 29. Pracaplik pdf
Lekcja 30. Energia i zasada jej zachowaniaplik pdf
Lekcja 31. Energia potencjalna grawitacjiplik pdf
Lekcja 32. Energia kinetycznaplik pdf
Lekcja 33. Energia mechanicznaplik pdf
Lekcja 34. Straty energii mechanicznejplik pdf
Lekcja 35. Mocplik pdf
Lekcja 36. Moc, czas i prędkośćplik pdf

Lekcja 3
Siła i jej cechy

Lekcja 5
Równoważenie się sił

Lekcja 7
Masa a siła ciężkości

Lekcja 9
Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

Lekcja 11
Gęstość. Jednostki gęstości

Lekcja 12
Wyznaczanie gęstości

Lekcja 13
Ciśnienie

Lekcja15
Ciśnienie hydrostatyczne

Lekcja16
Prawo Archimedesa

Lekcja 5
Równoważenie się sił

Lekcja 7
Masa a siła ciężkości

Lekcja 9
Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.