Edukacja Wczesnoszkolna O Lepszej Szkole

Badanie kompetencji uczniów

Wykorzystaj możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów

LupaTo już wiem! to ogólnopolskie programy
projektu LEPSZA SZKOŁA pozwalające trafnie zdiagnozować możliwości uczniów na początku nauki, obserwować ich postępy w trakcie roku szkolnego i sprawdzić ich kompetencje w 3 klasie.

Co zyskasz, gdy zgłosisz się do projektu?

Możesz porównywać wyniki pojedynczych uczniów
i całej klasy z rezultatami szkoły, województwa i kraju.

Dowiesz się, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy
też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań
sprawiają mu najwięcej trudności.

Zawsze będziesz mieć gotowy materiał do prezentacji
wyników na wywiadówkach i radzie pedagogicznej.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY w edycji 2023/2024

Klasa 0Klasa 1Klasa 2Klasa 3
Lupa 0
test diagnostyczny na początku zerówki oraz test kompetencji na koniec zerówki
Lupa 1
test diagnostyczny
To już wiem!

  • test na wejście
  • 3 testy sprawdzające opanowanie kolejnych partii materiału z książek serii Lokomotywa
  • test całoroczny

To już wiem!

  • test na wejście
  • 5 testów sprawdzających opanowanie kolejnych partii materiału z książek serii Lokomotywa

To już wiem!

  • 3 testy sprawdzające opanowanie kolejnych partii materiału z książek serii Lokomotywa
  • test całoroczny

Lupa 3
badanie kompetencji na koniec klasy 3

Jak wziąć udział?

W programach LEPSZEJ SZKOŁY w danym roku mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy do 10 września prześlą formularz Klubu Lokomotywy.

Do udziału zapraszamy nauczycieli, którzy opierają swój sposób nauczania na programie Lokomotywy.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.