Bloksy. Edukacja wczesnoszkolna

Bloksy

Kto narysuje lokomotywę, psa, statek albo jabłko? Tylko ci, którzy poprawnie wykonają wszystkie polecenia.

Bloksy to zestawy kart pracy dla uczniów klas 1–3, które pomagają w powtórce i utrwaleniu wiadomości z zakresu edukacji matematycznej. Dzięki podanym rozwiązaniom uczniowie mogą pracować z kartami zarówno w szkole, jak i w domu.

Z wszystkich materiałów umieszczonych na stronie mogą korzystać bez ograniczeń nauczyciele, którzy na co dzień uczą z Lokomotywy.

Klasa 1


Porównywanie liczb


Rozpoznawanie figur


Mierzenie długości. Litry


Dodawanie w zakresie 10


Odejmowanie w zakresie 10


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, zadania z treścią


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 10


O 1 więcej, o 2 mniej


Dodawanie w zakresie 20


Dodawanie w zakresie 20


Odejmowanie w zakresie 20


Odejmowanie w zakresie 20


Zadania z krótką treścią


Uzupełnianie luki z trzema kolejnymi liczbami do 100


Proste obliczenia pieniężne


Działania typu: 24 + 3 = …, 36 + 2 = … oraz 46 + 4 = …


Działania typu: 27 − 5 = …,
38 − 3 = …, 40 − 7 = …


Dodawanie i odejmowanie typu:
56 + 20 = …, 42 − 20 = …


Zegar wskazówkowy


Dni tygodnia. Miesiące

Klasa 2


Porównywanie liczb


Dodawanie w zakresie 20
(z przekraczaniem progu)


Odejmowanie w zakresie 20
(z przekraczaniem progu)


Działania typu: 26 + 7 = …,
37 + 4 = …


Działania typu: 23 − 7 = …,
56 − 9 = …


Zadania z krótką treścią /
o ile więcej, o ile mniej


Kalendarz i czas


Znaki rzymskie


Odczytywanie godzin na zegarach


Tabliczka mnożenia 2, 3, 4


Tabliczka mnożenia 5, 6


Tabliczka mnożenia 7, 8, 9, 10


Tabliczka mnożenia


Dzielenie


Ćwiczenia w dzieleniu


Mierzenie długości


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100 bez przekraczania progu


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100 z przekraczaniem progu


Działania na większych liczbach
typu 410+20


Zadania rachunkowe i tekstowe

Klasa 3


Oś liczbowa


Zapisywanie słownie liczb
w zakresie tysiąca


Zadania z krótką treścią / o ile więcej, o ile mniej


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 20
(działania typu 8 + 7 – 6 + 9 = )


Mierzenie długości.
Jednostki długości


Obliczenia związane z czasem


Długość odcinka. Obwody figur


Dzielenie w zakresie 100


Tabliczka mnożenia w zakresie 100


Tabliczka mnożenia
w zakresie do 100


Mnożenie i dzielenie.
Zadania tekstowe


Mnożenie i dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrową


Ważenie. Jednostki masy


Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100


Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100


Dodawanie liczb dwucyfrowych
z przekraczaniem 100


Działania z przekraczaniem 100


Złote i grosze. Obliczenia pieniężne

 
Cztery działania na liczbach 


Działania na dużych liczbach

Autorką części kart pracy z cyklu Bloksy jest Weronika Figurska-Zięba – nauczycielka matematyki z powołania i pasji. Absolwentka wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki – by jeszcze lepiej rozumieć potrzeby uczniów. Autorka aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się pomysłami na ciekawe lekcje matematyki.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.