Czas na doświadczenie

Czas na doświadczenie

Filmy oraz karty pracy będące efektem współdziałania z Gdańskim Ogrodem Zoologicznym oraz z Centrum Nauki Experyment przedstawiają doświadczenia i procesy zachodzące w otaczającym nas świecie. Filmy i karty pracy są ściśle powiązane z podręcznikiem To nasz świat. Biologia  W każdym opisie znajdują się lista niezbędnych materiałów oraz przystępna instrukcja, jak przeprowadzić doświadczenie, a w niektórych także wyjaśnienie zachodzących zjawisk.

Fotosynteza

karta pracy 

Rola mchu w lesie

karta pracy 

Czas na działanie!

Karty pracy z ciekawymi ćwiczeniami, ułatwiającymi opanowanie najważniejszych treści z podręcznika. Uwzględniają zasady stopniowania trudności i poznawania otoczenia wszystkimi zmysłami poprzez bezpośrednie doświadczenie. Karty przydatne są zarówno w pracy indywidualnej, jak i z małą grupą lub całym zespołem klasowym.

Czas na działanie –
przykładowa karta pracy 

Czas na SPE! 
Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą np. uczniów z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ze względu na większe trudności w uczeniu się niż rówieśnicy uczniowie ci nie są w stanie podołać wymaganiom obowiązującej podstawy programowej. Potrzebują metod dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Dlatego przygotowaliśmy i dostosowaliśmy dla nich elementy obudowy dydaktycznej (m.in. sprawdziany, karty pracy).

Czas na działanie. Autyzm

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Czas na sprawdzian!

Sprawdziany to pomoc dydaktyczna, dzięki której nauczyciel lub nawet rodzic może ocenić, w jakim stopniu dziecko opanowało materiał z danego działu. Przygotowaliśmy dwie różniące się wersje sprawdzianów o takim samym poziomie trudności oraz wersje A i B każdego sprawdzianu, tak by prowadzący zajęcia mógł przeprowadzić różne sprawdziany
w różnych klasach. Pliki przekazujemy w formatach pdf i word.

Czas na działanie. Autyzm

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Czas na działanie. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.