Badacze

Młodzi Badacze na Start!

Konkurs dla uczniów klas 5 i ich nauczycieli biologii

W pojmowaniu procesów oraz zjawisk biologicznych ważną rolę obok eksperymentów i obserwacji odgrywają doświadczenia. Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, są też jednym z elementów nauczania poprzez poznanie i zrozumienie, a nie tylko przez pamięciowe opanowanie materiału.

Na czym polega konkurs?

Zapraszamy uczniów do wykonania jednego z trzech doświadczeń wybranych z podręcznika To nasz świat. Biologia 5. Znajdują się one w zamieszczonych poniżej rozdziałach.

Dział I Budowa i czynności organizmów
Rozdział 5 Co to jest fotosynteza?

Dział I Budowa i czynności organizmów
Rozdział 6 Jak organizmy oddychają?

Dział IV Rośliny nasienne
Rozdział 4 Jak rośliny okrytonasienne
się rozmnażają?

W podręczniku To nasz świat. Biologia 5 można znaleźć ciekawe i inspirujące przykłady doświadczeń. Dopełniają je karty pracy Czas na doświadczenie! oraz filmy.

Można też przeprowadzić inne doświadczenie z zakresu materiału z biologii w 5 klasie.

Uczniowie wykonują doświadczenie pod merytorycznym nadzorem nauczyciela.

Wskazówki dla uczniów:

  • sformułujcie problem badawczy i hipotezę,
  • przeprowadźcie doświadczenie i udokumentujcie jego przebieg (zob. niżej),
  • przedstawcie wynik doświadczenia,
  • sformułujcie wnioski.

Przeprowadzenie doświadczenia powinno być udokumentowane filmem, przygotowanym w formacie MP3, MP4 lub MPG. Przy ocenie prac będziemy zwracać uwagę na poprawne przeprowadzenie doświadczenia, jakość techniczną filmu oraz kreatywność przy jego realizacji.

Uwaga: ze względów prawnych w konkursie będą oceniane tylko te prace, którym towarzyszyć będą zgłoszenia konkursowe wypełnione przez nauczyciela biologii. Konieczne są też zgody na udział w konkursie podpisane przez rodziców wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w przeprowadzeniu doświadczenia oraz nagranym filmie.

Pliki do pobrania
Pobierz regulamin
Pobierz zgłoszenie konkursowe
Pobierz zgodę rodzica

Jakie są nagrody?

Do wygrania trzy vouchery na wyposażenie szkolnej pracowni biologicznej, każdy o wartości 1000 zł.

Gdzie i do kiedy trzeba przesłać prace?

Nagrania w formie plików MP3, MP4 lub MPG prosimy wysyłać pod adresem e-mailowym badacze@gwo.pl do 20 maja 2024 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty (pracę, zgłoszenie, zgody rodziców) przesyła do nas nauczyciel biologii.

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie?

Wyniki ogłosimy 29 maja 2024 r. na tej stronie oraz na naszym profilu w serwisie Facebook Przyroda. To nasz świat.

Serdecznie zapraszamy do konkursu!

Patroni konkursu:

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.