Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2014-2020); Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

Zapytanie ofertowe – plik pdf

Załącznik 1 – plik pdf

Załącznik 2 – plik pdf

Załącznik 3 – plik pdf

Informacja o wyniku postępowania ofertowegoplik pdf

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.