Zapytanie ofertowe – GWO jako Wykonawca

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako Wykonawca zrealizował dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja szansą na sukces” w ramach Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działanie 03.02.Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie obejmowało dostarczenie pomocy dydaktycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej.

Szczegółowy zakres realizacji umowy zawarty został w Zapytaniu ofertowym, które stanowią integralną część umowy (nr163/2017 z dnia 20.10.2017r. )

Wartość przedmiotu umowy wynosi: 2360,00 złotych brutto.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.