Szkolenia i wykłady

Szkolenia i wykłady

online

24.05.2024

16:30

Przez emocje do poznania, czyli o skuteczności gier
i gamifikacji w edukacji biologicznej

Nikogo nie dziwi fakt, że dzieci poznają świat przez zabawę, w której emocje towarzyszące aktywności stanowią klucz do pamięci, uważności i poznania. Lecz gdy przychodzi do myślenia o edukacji szkolnej, emocje i zabawa bywają oceniane jako zbytek, a czasem wręcz przeszkoda w efektywnym uczeniu się. Tymczasem metody uczenia oparte na grach i strategia nauczania określana jako gamifikacja okazują się skuteczne nie tylko jako motywujące do uczenia, ale również jako stwarzające przestrzeń do zdobywania wiedzy i umiejętności. Podczas wykładu na przykładzie autorskich wdrożeń przedstawione zostaną pomysły, zasady i efekty zastosowania w uczeniu biologii gier i grywalizacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.

Prowadzący

Wykład poprowadzi Wojciech Glac – doktor neurobiologii, wykładowca na kierunkach biologia, biologia medyczna, psychologia i kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od 14 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki oraz nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

online

23.04.2024

16:00 (60 min.)

Fake newsy i dezinformacja – jak uczyć o nich na lekcjach biologii i przyrody oraz jak szukać w sieci sprawdzonych informacji

Ostatnie lata pokazały, że dezinformacja i fake newsy nie są tylko domeną polityki. Spotykamy się z nimi również w szkołach – czasem przynoszą je uczniowie, czasem, niestety, sami nauczyciele. Jakich tematów najczęściej dotyka ten problem, jak radzić sobie z nim w szkole, w jaki sposób zabezpieczyć uczniów przed takimi wpływami? Jak samemu nie wpaść w pułapkę przekazywania nieprawdziwych informacji? Podczas wykładu prowadzący omówili konkretne przypadki i przekazali praktyczne porady.

Prowadzący

Aleksandra i Piotr Stanisławscy

Dziennikarze naukowi i blogerzy, twórcy najpopularniejszego i największego bloga popularnonaukowego
w Polsce, Crazy Nauka. Zdobywcy wielu nagród, w tym nagrody Popularyzator Nauki, przyznawanej przez serwis PAP Nauka w Polsce.

online

24.04.2024

16:30 (45 min.)

Jak ułatwić pracę nauczyciela?

Podręcznik z nowymi rozwiązaniami ‒ To nasz świat. Biologia 5

W trakcie spotkania przedstawimy następujące zagadnienia:

 • Z jakich najważniejszych elementów zbudowany jest podręcznik To nasz świat. Biologia 5.
 • W jaki sposób rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe – nauka poprzez poznanie i zrozumienie.
 • Jak skonstruowane są tematy i jak je skutecznie zrealizować podczas lekcji.
 • Obudowa dydaktyczna – przegląd materiałów wzbogacających serię.
 • Jak efektywnie korzystać z multipodręcznika.
 • Najlepiej dopasowane materiały wspomagające na rynku edukacyjnym.

online

09.04.2024

16:30 (45 min.)

Nowoczesna biologia GWO

Prezentacja nowoczesnego i praktycznego podręcznika To nasz świat. Biologia 5 oraz jego obudowy dydaktycznej

W trakcie spotkania przedstawiliśmy następujące zagadnienia:

 • Z jakich najważniejszych elementów zbudowany jest podręcznik To nasz świat. Biologia 5.
 • W jaki sposób rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe – nauka poprzez poznanie i zrozumienie.
 • Jak skonstruowane są tematy i jak je skutecznie zrealizować podczas lekcji.
 • Obudowa dydaktyczna – przegląd materiałów wzbogacających serię.
 • Jak efektywnie korzystać z multipodręcznika.
 • Najlepiej dopasowane materiały wspomagające na rynku edukacyjnym.

online

14.03.2024

16:30

Webinar dla nauczycieli biologii, geografii i przyrody
Jak skutecznie uczyć o współczesnych zmianach środowiska przyrodniczego?

Nie udało Ci się wziąć udziału w webinarze lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Prelekcja była odpowiedzią na apel szerokiego grona specjalistów z różnych dziedzin, podkreślających konieczność podjęcia szybkich działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, które niesie narastający kryzys środowiskowy. Olbrzymia skala obecnie obserwowanych zmian środowiska stała się przyczynkiem do wydzielenia nowej epoki geologicznej – antropocenu. Współcześnie próżno szukać na Ziemi ekosystemu, który nie nosi piętna oddziaływania człowieka. Wedle wielu badaczy skutki tych zaburzeń będą mieć olbrzymi wpływ na globalne procesy gospodarcze i społeczne. Jednak w powszechnym mniemaniu problem obecnych zmian środowiska nie jest jednoznaczny. Wobec takiego stanu rzeczy wielu nauczycieli i uczniów zadaje sobie pytania:

 • Czy obecne ocieplenie to chwilowa anomalia czy może początek globalnej katastrofy?
 • Jak obecna skala zmiany klimatu prezentuje się na tle zmian klimatycznych w poprzednich epokach geologicznych?
 • Czy współczesne wymieranie gatunków zagraża także naszej cywilizacji czy też jest wymysłem nadwrażliwych ekologów, hamujących jej rozwój?

Źródłem owych wątpliwości są dość częste w środkach masowego przekazu postawy negujące konsensus naukowy w sprawie antropogenicznych przyczyn współczesnej zmiany klimatu i innych zagrożeń, które niesie dalsza degradacja środowiska przyrodniczego. Webinar był odpowiedzią na bardzo skromną reprezentację zagadnień związanych z współczesną katastrofą ekologiczną
w programach nauczania przedmiotów przyrodniczych. Jeszcze mniej mówi się w polskich szkołach o tym, w jaki sposób te kwestie rzutują i rzutować będą na nasz kraj.

Prowadzący

Dawid Weisbrodt

Geograf, doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii. Od kilkunastu lat związany z edukacją przyrodniczą, którą z równym zapałem krzewi zarówno wśród uczniów i studentów, jak
i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Pomysłodawca i wykonawca szeregu projektów i działań związanych z ochroną przyrody. Na świat najchętniej spogląda przy użyciu mikroskopu, lornetki
i wizjera aparatu fotograficznego, z którym praktycznie się nie rozstaje.

Organizatorzy:

Webinar realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

online

14.03.2024

16:30

Cofające się lodowce – zmiany klimatyczne i ich wpływ na środowisko naturalne z perspektywy stacji polarnej na Spitsbergenie.

Jednym z najbardziej interesujących zjawisk w geografii i naukach o Ziemi są lodowce – masy lodu będące w ruchu. Ze względu na ocieplający się klimat w ostatnich latach lodowce świata cofają się i zmniejszają swoje powierzchnie. W wielu obszarach praktycznie znikają w oczach, co również przyczynia się do przemian środowiska, nie tylko w ujęciu lokalnym, ale i globalnym. Takim miejscem na Ziemi jest Svalbard i jego największa wyspa Spitsbergen. W 57% jest on pokryty lodowcami i czapami lodowymi.
Na wykładzie dowiedzieliśmy się, czym są lodowce i jakie są ich rodzaje, a także co to są lodowce szarżujące, jak szarżują i gdzie występują. Przedstawiony został zarys zjawiska ablacji lodowców
i procesów, które mu towarzyszą, m.in. cielenia się lodowców. Przede wszystkim jednak zobaczyliśmy, jak szybko zmieniają się lodowce świata i Spitsbergenu, a zwłaszcza regionu Kaffiøyry, gdzie ich powierzchnia od czasu maksymalnego zasięgu zmniejszyła się o blisko 50%.
Życie i praca naukowców prowadzących swoje badania w odległych regionach polarnych są pełne niesamowitych wrażeń badawczych i przygód związanych z poznawaniem świata. Każdy dzień jest inny, są chwile lepsze i te trudniejsze, kiedy trzeba z pokorą przyjmować warunki tych nie zawsze przyjaznych dla człowieka miejsc. Jednym z nich jest Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie, która od powstania w 1975 roku jest drugim domem – dla naukowców i nie tylko. Przez niemal 50 lat powstało kilkaset publikacji naukowych i pozostało jeszcze więcej wspomnień.
W czasie prezentacji, prócz danych naukowych, zostały przedstawione również: historia Stacji, badania, które są tam prowadzone, ludzie, którzy w niej przebywali, jak również krajobrazy, lodowce, roślinność i zwierzęta Svalbardu oraz najbliższego otoczenia Stacji.
Wszystko to zostało zilustrowane wynikami prac i zdjęciami autora wykładu, który swoje badania w regionach polarnych w Arktyce i Antarktyce prowadzi już od 25 lat.

Prowadzący

prof. Ireneusz Sobota

Glacjolog, hydrolog, badacz polarny, pracownik naukowy i kierownik Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz dyrektor Centrum Badań Polarnych w Toruniu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu glacjologii, hydrologii, kriologii i innych nauk geograficznych. Brał udział w 38 wyprawach naukowych na Spitsbergen, których większości był kierownikiem, jak również w inne rejony świata, m.in. dwukrotnie do Stacji im. H. Arctowskiego
w Antarktyce. Wśród lodowców spędził ponad 5 lat swojego życia. Jego pasją jest poznawanie lodu w każdej jego postaci. W swoich badaniach naukowych szczególnie zainteresowany jest wszelkiego rodzaju zjawiskami lodowymi występującymi w przyrodzie. Fascynują go śnieg, lodowce i lądolody oraz wieloletnia zmarzlina, a przede wszystkim problemy związane ze współczesnymi zmianami kriosfery. Można powiedzieć, że jego drugim domem jest Arktyka, gdzie co roku spędza kilka miesięcy.

online

21.11.2023

17:00

Jak przygotować ciekawą lekcję przyrodniczą w terenie?
Podglądanie przyrody z Adamem Zbyrytem

Nie udało Ci się wziąć udziału w webinarze lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Współczesne dzieci nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez internetu. Zamiast z tym walczyć, lepiej przekuć w coś pozytywnego i wykorzystać nowoczesne technologie do nauki, a nawet spędzania czasu na świeżym powietrzu. A jak użyć ich do przeprowadzenia ciekawych lekcji
w terenie? Podczas spotkania przedstawiliśmy wartościowe i przydatne aplikacje, które pomagają lepiej poznawać świat wokół nas, na przykład identyfikując i opisując napotkane gatunki zwierząt, roślin czy grzybów.

Prowadzący

Adam Zbyryt

Biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych. Miłośnik emocjonalnego
i intelektualnego życia zwierząt. Zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Specjalizuje się w czynnej ochronie ptaków opartej na naukowych podstawach.
W każdy poniedziałek opowiada o przyrodzie w Radiu 357. Występuje w serialu przyrodniczym Podglądacze przyrody. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2021. Prowadzi profil na Facebooku „Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy”.

online
17.10.2023
17:00

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych  
Jak skutecznie motywować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki przyrody i biologii? 

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii
w zakresie motywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi).

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Z czego może wynikać obniżenie motywacji u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Skuteczne metody pracy i narzędzia, które sprzyjają podnoszeniu poziomu motywacji do wypełniania obowiązków szkolnych przez uczniów.
 • Komunikaty motywujące i budujące relacje z uczniem.  
Prowadząca

Agata Michalak

Pedagożka resocjalizacyjna i specjalna, terapeutka pedagogiczna. Pracuje jako nauczycielka współorganizująca kształcenie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z obszaru pedagogiki i edukacji włączającej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz metodyki pracy z uczniami ze SPE.

online
14.04.2023
17:00

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych.
Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przyrody i biologii?

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Szkolenie poświęcone było uwzględnianiu w nauczaniu przyrody i biologii potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Omówione zostały karty pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) oraz metody i formy nauczania, które pozwalają na efektywne rozpoznawanie trudności uczniów z SPE i dostosowanie przebiegu lekcji.

Nie zabrakło również porad dotyczących efektywnego komunikowania się z rodzicami uczniów oraz dbania o swój dobrostan w pracy.

Cel ogólny szkolenia
Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii w zakresie pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe
Realizowanie założeń edukacji włączającej na lekcjach przyrody i biologii z uwzględnieniem uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością fizyczną,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja głęboka, dysleksja,
  dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia),
 • nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem uwagi.
Prowadząca

Agata Michalak

Pedagożka resocjalizacyjna i specjalna, terapeutka pedagogiczna. Pracuje jako nauczycielka współorganizująca kształcenie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z obszaru pedagogiki i edukacji włączającej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz metodyki pracy z uczniami ze SPE.

online
10.05.2023
16:00

Ratunku, rozmnażanie! – czyli jak na przyrodzie rozmawiać o płci i ciąży

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Ebook – materiał z podręcznika To nasz świat. Przyroda

Jak prowadzić lekcje przyrody poświęcone różnicom między płciami, dojrzewaniu i ciąży? O czym mówić, a o czym nie? Jak rozbroić kłopotliwe tematy i sytuacje? O tym wszystkim opowiedzieli autorzy podręcznika To nasz świat. Przyroda. Podzielili się doświadczeniami z lekcji na żywo
i online (edukacja domowa), w szkole tradycyjnej i terapeutycznej. Omówili rozdziały podręcznika poświęcone dojrzewaniu i rozmnażaniu człowieka. Odpowiedzieli też na wasze pytania – bez czerwienienia się i owijania w bawełnę.

Prowadzący

Hanna Będkowska – nauczycielka biologii i przyrody

Z wykształcenia leśnik, z zamiłowania edukator. Entuzjastka zajęć poza murami szkoły oraz aktywizowania przedszkolaków, uczniów i studentów. Uczy przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz w szkole terapeutycznej. Prowadzi także warsztaty przyrodnicze dla dzieci
w edukacji domowej (Szkoła w Chmurze). Na jej lekcjach uczniowie obserwują, mierzą, liczą, porównują, doświadczają, eksperymentują, grają i dobrze się bawią. Współautorka przygotowanej dla MEiN rekomendacji programu i wyposażenia wzorcowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych. Autorka wielu publikacji – scenariuszy lekcji, artykułów, zeszytów edukacyjnych, książek.

Piotr Kossobudzki-Kanar – nauczyciel biologii i chemii

Popularyzator nauki, z wykształcenia biolog molekularny. Uczy biologii i chemii w szkole podstawowej. Wcześniej był dziennikarzem naukowym piszącym m.in. do „Wiedzy i Życia”, „Przekroju” czy „National Geographic”.Tworzy wystawy interaktywne w centrach nauki – w tym
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie był wicedyrektorem ds. programu edukacyjnego. Jest współautorem przygotowanej dla MEiN rekomendacji programu i wyposażenia wzorcowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych. Autor scenariuszy programu edukacyjnego dla dzieci N*Gen, który jest emitowany dla wielomilionowej widowni, m.in. w Kenii, Nigerii i Ugandzie.

online
19.04.2023
17:00

Dlaczego szkolna nauka biologii jest nieefektywna?
Jak możemy to zmienić?

Nie udało Ci się wziąć udziału w webinarze lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zaprosiły nauczycieli biologii i przyrody na webinar Dlaczego szkolna nauka biologii jest nieefektywna? Jak możemy to zmienić?.

Mimo niezwykle rozbudowanego i szczegółowego programu nauczania biologii – fascynującej nauki, z którą stykamy się każdego dnia – wiedza na jej temat jest bardzo ograniczona. Doskonałym przykładem jest choćby istnienie ogromnej rzeszy ludzi przeczących ewolucji, wadze Puszczy Białowieskiej jako bezcennego ekosystemu czy roli kotów w środowisku.

Jak nauczać, by fake newsy nie miały gruntu do szerzenia się, by nie poddawano w wątpliwość istnienia katastrofy klimatycznej? Wiele osób po latach od zakończenia szkoły potrafi nazwać podstawowe składowe komórki, ale nie zna najpospolitszych gatunków, które nas otaczają.
Z czego to wynika i jak można to zmienić?

Prowadzący

Adam Zbyryt

Biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych. Miłośnik emocjonalnego
i intelektualnego życia zwierząt. Zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Specjalizuje się w czynnej ochronie ptaków opartej na naukowych podstawach.
W każdy poniedziałek opowiada o przyrodzie w Radiu 357. Występuje w serialu przyrodniczym Podglądacze przyrody. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2021. Prowadzi profil na Facebooku „Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy”.

Webinar zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.

logo_wojewodztwo_pomorskie
online
19.10.2022
16:00

Ewolucja świata roślin od jednokomórkowej sinicy do stumetrowej sekwoi 

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Życie istnieje dzięki organizmom autotroficznym – roślinom. Mimo że mijamy je na każdym kroku, rzadko zadajemy sobie pytania, dlaczego są tak zbudowane, jak do tego doszło, że są tak zróżnicowane, jak zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają atmosferę naszej planety. Na szkoleniu omówiliśmy ewolucję organizmów autotroficznych: od prokariotycznych sinic do najbardziej zaawansowanych roślin kwiatowych. Przedstawiliśmy też różnorodność, systematykę i przyczyny zróżnicowania roślin. Odpowiedzieliśmy przy tym na wiele pytań, np. czym są glony, dlaczego drzewa mają pień, a mszaki nie, jak pojawił się tlen i czym jest „reakcja życia”.

Prowadzący

dr hab. Piotr Rutkowski

Wykład poprowadził dr hab. Piotr Rutkowski z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG – wykładowca akademicki na kierunkach: biologia, chemia, bioinformatyka, przyroda oraz na uniwersytetach trzeciego wieku. Autor lub współautor ponad 60 artykułów naukowych oraz 4 książek z zakresu biologii i taksonomii storczyków. Współrealizator programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku (od 2006 r.). Kierownik studiów podyplomowych „Waloryzacja
i Ochrona Obiektów Przyrodniczych” prowadzonych na Wydziale Biologii w latach 2011–2021. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinach ochrona środowiska i biologia. Członek rady programowej Pomorskich Parków Krajobrazowych i kilku stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody. Mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci.

online
18.11.2022
16:00

Wprowadzenie do myślenia wizualnego i sketchnotingu dla nauczycieli przyrody

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Współczesnym światem rządzi obraz, a jeśli dodać do tego naturalną skłonność mózgu do myślenia obrazami, wniosek jest prosty – warto wykorzystać to w procesie tworzenia własnych zasobów wiedzy. Posługując się przy tworzeniu notatek rysunkami lub symbolami, łatwiej uchwycić ważniejsze wątki, uporządkować informacje, ułatwić zapamiętywanie i przywoływanie z pamięci zapisanych treści.

Warto stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się. Jak możemy pomóc sobie i uczniom?  Poznajcie narzędzie „myślenia na papierze”, poznajcie sketchnoting!

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Myślenie wizualne (visual thinking) i sketchnoting – co to takiego?
 • Funkcje myślenia wizualnego.
 • Gdzie zachodzi uczenie się?
 • Narzędzia „myślenia na papierze”.
 • Przybornik kształtowania myślenia.
Prowadząca

Agata Baj

Pionierka w propagowaniu myślenia wizualnego (visual thinking) w edukacji. Autorka książki Myślografia wprowadzającej w świat myślenia wizualnego i sketchnotingu. Przeprowadziła setki godzin warsztatów i webinarów, ucząc podstaw sketchnotingu, „myślenia na papierze” oraz mapowania myśli w procesie uczenia się. Z wykształcenia pedagog: doradca personalny i zawodowy.

online
19.05.2022
16:00

U.M.I.E.M., czyli jak i kiedy uczy się mózg –
każdy nauczyciel powinien to wiedzieć!

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

U.M.I.E.M. – pod każdą z tych liter został ukryty proces niezbędny do skutecznej nauki. Uruchomienie każdego z nich w mózgu ucznia spowoduje, że nauka stanie się efektywna
i ułatwiona tak, jak tylko jest to możliwe. Jak tego można dokonać?

Podczas wykładu zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne sposoby, przydatne w codziennej pracy z uczniami.

Prowadzący

dr Wojciech Glac
Doktor neurobiologii, wykłada na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia
i Kryminologia. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od wielu lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki przyznawanej przez Serwis Nauka w Polsce PAP
i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

online
10.02.2022
18:00

Jak to jest zrobione? Mózg!

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Lekcja o mózgu dla kogoś, kogo mózg daleki jest jeszcze od dojrzałości, wydaje się przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Ale tylko pozornie. Wykorzystując to, co mózg lubi najbardziej, czyli działanie, można pokazać mózg jako doskonałe centrum dowodzenia ciałem
z różnymi częściami odpowiedzialnymi za różne procesy: czuwanie i sen, koordynację pracy ciała, emocje, ruch, intelekt itd. Wykład to pokaz tego, jak można przeprowadzić lekcje o mózgu i jego funkcjach poprzez budowę papierowego modelu mózgu i jego komunikacji z ciałem. 

Prowadzący

dr Wojciech Glac
Wykład poprowadził Wojciech Glac – doktor neurobiologii, wykłada na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia i Kryminologia. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki przyznawanej przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

Wspieramy Ukrainę!

W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów – uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Żeby przygotować się na to pod względem organizacyjnym, ale też jak najlepiej pomóc dzieciom i młodzieży w aklimatyzacji w szkole, GWO zorganizowała cykl bezpłatnych szkoleń. Nagrania z nich udostępniamy na tej stronie.

online
22.03.2022
16:00

Uczeń – uchodźca z Ukrainy

Przyjęcie i pomoc w pierwszych dniach pobytu w szkole

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Uczeń – uchodźca z Ukrainy w świetle aktualnego prawa.
 • Postępowanie przy zapisywaniu do szkoły.
 • Pierwsza rozmowa i informacje dla rodziców/opiekunów – co warto przygotować.
 • Oddziały przygotowawcze oraz co z drugim językiem obcym.
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz wyrównawcze.
 • Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia, przykłady zadań.
 • Gdzie szukać pomocy, z kim współpracować – pomocne instytucje.
Prowadząca

Aleksandra Schild  
wicedyrektorka szkoły podstawowej odpowiedzialna za kształcenie uczniów imigrantów, nauczycielka języka polskiego jako obcego, uczestniczka konferencji dotyczących uczniów z doświadczeniem migracji.

online
30.03.2022
16:00

Adaptacja w klasie

Budowanie zespołu klasowego w duchu różnorodności

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Korzyści z pracy ze zróżnicowanymi zespołami: badania, liczby, fakty.
 • Komunikacja i rozmowa jako nowy standard pracy w zespole klasowym.
 • Różnice to potencjał. Odwrócone myślenie na rzecz SAT: szacunku, akceptacji i tolerancji.
 • Wszelką pracę nad światem zaczynamy od siebie. Proste ćwiczenia dla nauczyciela do przygotowania się do pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.
 • Propozycje ćwiczeń na godziny wychowawcze (w materiałach ze szkolenia).
 • Integracja nowych uczniów z zespołem klasowym.
Prowadząca

Hanna Wąż
trenerka mówienia i kompetencji miękkich od 25 lat współpracująca z sektorem edukacji. Ściśle związana z nurtami innowacji w edukacji, założycielka wielu projektów rozwojowych. Zapraszana jako ekspert na konferencje i szkolenia w całej Polsce.

online
07.04.2022
18:30

Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Wsparcie, motywacja, przydatne metody i techniki

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i relacje a piramida Maslowa w czasach różnorodności.
 • Waga bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w prawidłowym rozwoju.
 • Potrzeba bezpieczeństwa a konsekwencje jego braku.
 • Ważne substancje uaktywniające się, kiedy uczeń czuje się bezpiecznie oraz te, które hamują jego prawidłowy rozwój i prowadzą do niebezpiecznych zaburzeń.
 • Rola nauczyciela a bezpieczeństwo ucznia. Czynniki zwiększające bezpieczeństwo.
 • Rodzaje motywacji ze szczególnym uwzględnieniem motywacji lękowej.
 • Środowisko przyjazne uczniowi – bezpieczna przestrzeń i jak ją stworzyć.
 • Masz wiadomość – czyli apteczka na wszelkie problemy (metody i techniki).
Prowadząca

Marta Siwak
pomysłodawczyni i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie, z zamiłowania nauczycielka, terapeutka młodzieży. Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych, od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Chcesz być na bieżąco?

Z chęcią powiadomimy Cię o ciekawych wydarzeniach lub nowościach. Wypełnij Kartę nauczyciela, aby otrzymywać nasz newsletter.

Zaproszenie do współpracy!

Masz ciekawy pomysł na szkolenie z zakresu przyrody? Chętnie się z nim zapoznamy. Zapraszamy do przesyłania ofert pod adresem e-mail mszczepanski@gwo.pl.

Oferta powinna zawierać:

 • krótki opis pomysłu z uwzględnieniem dotyczącego go przedmiotu i poziomu edukacyjnego,
 • dane autora: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualną informację o dotychczas przygotowanych szkoleniach.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.