Szkolenia i wykłady

Szkolenia i wykłady

online

21.11.2023

17:00

Jak przygotować ciekawą lekcję przyrodniczą w terenie?
Podglądanie przyrody z Adamem Zbyrytem

Nie udało Ci się wziąć udziału w webinarze lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Współczesne dzieci nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez internetu. Zamiast z tym walczyć, lepiej przekuć w coś pozytywnego i wykorzystać nowoczesne technologie do nauki, a nawet spędzania czasu na świeżym powietrzu. A jak użyć ich do przeprowadzenia ciekawych lekcji
w terenie? Podczas spotkania przedstawiliśmy wartościowe i przydatne aplikacje, które pomagają lepiej poznawać świat wokół nas, na przykład identyfikując i opisując napotkane gatunki zwierząt, roślin czy grzybów.

Prowadzący

Adam Zbyryt

Biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych. Miłośnik emocjonalnego
i intelektualnego życia zwierząt. Zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Specjalizuje się w czynnej ochronie ptaków opartej na naukowych podstawach.
W każdy poniedziałek opowiada o przyrodzie w Radiu 357. Występuje w serialu przyrodniczym Podglądacze przyrody. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2021. Prowadzi profil na Facebooku „Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy”.

online
17.10.2023
17:00

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych  
Jak skutecznie motywować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki przyrody i biologii? 

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii
w zakresie motywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi).

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Z czego może wynikać obniżenie motywacji u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Skuteczne metody pracy i narzędzia, które sprzyjają podnoszeniu poziomu motywacji do wypełniania obowiązków szkolnych przez uczniów.
 • Komunikaty motywujące i budujące relacje z uczniem.  
Prowadząca

Agata Michalak

Pedagożka resocjalizacyjna i specjalna, terapeutka pedagogiczna. Pracuje jako nauczycielka współorganizująca kształcenie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z obszaru pedagogiki i edukacji włączającej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz metodyki pracy z uczniami ze SPE.

online
14.04.2023
17:00

Nauczyciel do zadań SPEcjalnych.
Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przyrody i biologii?

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Szkolenie poświęcone było uwzględnianiu w nauczaniu przyrody i biologii potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Omówione zostały karty pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) oraz metody i formy nauczania, które pozwalają na efektywne rozpoznawanie trudności uczniów z SPE i dostosowanie przebiegu lekcji.

Nie zabrakło również porad dotyczących efektywnego komunikowania się z rodzicami uczniów oraz dbania o swój dobrostan w pracy.

Cel ogólny szkolenia
Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przyrody i biologii w zakresie pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe
Realizowanie założeń edukacji włączającej na lekcjach przyrody i biologii z uwzględnieniem uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością fizyczną,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja głęboka, dysleksja,
  dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia),
 • nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem uwagi.
Prowadząca

Agata Michalak

Pedagożka resocjalizacyjna i specjalna, terapeutka pedagogiczna. Pracuje jako nauczycielka współorganizująca kształcenie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z obszaru pedagogiki i edukacji włączającej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz metodyki pracy z uczniami ze SPE.

online
10.05.2023
16:00

Ratunku, rozmnażanie! – czyli jak na przyrodzie rozmawiać o płci i ciąży

Nie udało Ci się wziąć udziału w szkoleniu lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Ebook – materiał z podręcznika To nasz świat. Przyroda

Jak prowadzić lekcje przyrody poświęcone różnicom między płciami, dojrzewaniu i ciąży? O czym mówić, a o czym nie? Jak rozbroić kłopotliwe tematy i sytuacje? O tym wszystkim opowiedzieli autorzy podręcznika To nasz świat. Przyroda. Podzielili się doświadczeniami z lekcji na żywo
i online (edukacja domowa), w szkole tradycyjnej i terapeutycznej. Omówili rozdziały podręcznika poświęcone dojrzewaniu i rozmnażaniu człowieka. Odpowiedzieli też na wasze pytania – bez czerwienienia się i owijania w bawełnę.

Prowadzący

Hanna Będkowska – nauczycielka biologii i przyrody

Z wykształcenia leśnik, z zamiłowania edukator. Entuzjastka zajęć poza murami szkoły oraz aktywizowania przedszkolaków, uczniów i studentów. Uczy przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz w szkole terapeutycznej. Prowadzi także warsztaty przyrodnicze dla dzieci
w edukacji domowej (Szkoła w Chmurze). Na jej lekcjach uczniowie obserwują, mierzą, liczą, porównują, doświadczają, eksperymentują, grają i dobrze się bawią. Współautorka przygotowanej dla MEiN rekomendacji programu i wyposażenia wzorcowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych. Autorka wielu publikacji – scenariuszy lekcji, artykułów, zeszytów edukacyjnych, książek.

Piotr Kossobudzki-Kanar – nauczyciel biologii i chemii

Popularyzator nauki, z wykształcenia biolog molekularny. Uczy biologii i chemii w szkole podstawowej. Wcześniej był dziennikarzem naukowym piszącym m.in. do „Wiedzy i Życia”, „Przekroju” czy „National Geographic”.Tworzy wystawy interaktywne w centrach nauki – w tym
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie był wicedyrektorem ds. programu edukacyjnego. Jest współautorem przygotowanej dla MEiN rekomendacji programu i wyposażenia wzorcowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych. Autor scenariuszy programu edukacyjnego dla dzieci N*Gen, który jest emitowany dla wielomilionowej widowni, m.in. w Kenii, Nigerii i Ugandzie.

online
19.04.2023
17:00

Dlaczego szkolna nauka biologii jest nieefektywna?
Jak możemy to zmienić?

Nie udało Ci się wziąć udziału w webinarze lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zaprosiły nauczycieli biologii i przyrody na webinar Dlaczego szkolna nauka biologii jest nieefektywna? Jak możemy to zmienić?.

Mimo niezwykle rozbudowanego i szczegółowego programu nauczania biologii – fascynującej nauki, z którą stykamy się każdego dnia – wiedza na jej temat jest bardzo ograniczona. Doskonałym przykładem jest choćby istnienie ogromnej rzeszy ludzi przeczących ewolucji, wadze Puszczy Białowieskiej jako bezcennego ekosystemu czy roli kotów w środowisku.

Jak nauczać, by fake newsy nie miały gruntu do szerzenia się, by nie poddawano w wątpliwość istnienia katastrofy klimatycznej? Wiele osób po latach od zakończenia szkoły potrafi nazwać podstawowe składowe komórki, ale nie zna najpospolitszych gatunków, które nas otaczają.
Z czego to wynika i jak można to zmienić?

Prowadzący

Adam Zbyryt

Biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych. Miłośnik emocjonalnego
i intelektualnego życia zwierząt. Zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Specjalizuje się w czynnej ochronie ptaków opartej na naukowych podstawach.
W każdy poniedziałek opowiada o przyrodzie w Radiu 357. Występuje w serialu przyrodniczym Podglądacze przyrody. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2021. Prowadzi profil na Facebooku „Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy”.

Webinar zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.

logo_wojewodztwo_pomorskie
online
19.10.2022
16:00

Ewolucja świata roślin od jednokomórkowej sinicy do stumetrowej sekwoi 

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Życie istnieje dzięki organizmom autotroficznym – roślinom. Mimo że mijamy je na każdym kroku, rzadko zadajemy sobie pytania, dlaczego są tak zbudowane, jak do tego doszło, że są tak zróżnicowane, jak zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają atmosferę naszej planety. Na szkoleniu omówiliśmy ewolucję organizmów autotroficznych: od prokariotycznych sinic do najbardziej zaawansowanych roślin kwiatowych. Przedstawiliśmy też różnorodność, systematykę i przyczyny zróżnicowania roślin. Odpowiedzieliśmy przy tym na wiele pytań, np. czym są glony, dlaczego drzewa mają pień, a mszaki nie, jak pojawił się tlen i czym jest „reakcja życia”.

Prowadzący

dr hab. Piotr Rutkowski

Wykład poprowadził dr hab. Piotr Rutkowski z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG – wykładowca akademicki na kierunkach: biologia, chemia, bioinformatyka, przyroda oraz na uniwersytetach trzeciego wieku. Autor lub współautor ponad 60 artykułów naukowych oraz 4 książek z zakresu biologii i taksonomii storczyków. Współrealizator programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku (od 2006 r.). Kierownik studiów podyplomowych „Waloryzacja
i Ochrona Obiektów Przyrodniczych” prowadzonych na Wydziale Biologii w latach 2011–2021. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinach ochrona środowiska i biologia. Członek rady programowej Pomorskich Parków Krajobrazowych i kilku stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody. Mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci.

online
18.11.2022
16:00

Wprowadzenie do myślenia wizualnego i sketchnotingu dla nauczycieli przyrody

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Współczesnym światem rządzi obraz, a jeśli dodać do tego naturalną skłonność mózgu do myślenia obrazami, wniosek jest prosty – warto wykorzystać to w procesie tworzenia własnych zasobów wiedzy. Posługując się przy tworzeniu notatek rysunkami lub symbolami, łatwiej uchwycić ważniejsze wątki, uporządkować informacje, ułatwić zapamiętywanie i przywoływanie z pamięci zapisanych treści.

Warto stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się. Jak możemy pomóc sobie i uczniom?  Poznajcie narzędzie „myślenia na papierze”, poznajcie sketchnoting!

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Myślenie wizualne (visual thinking) i sketchnoting – co to takiego?
 • Funkcje myślenia wizualnego.
 • Gdzie zachodzi uczenie się?
 • Narzędzia „myślenia na papierze”.
 • Przybornik kształtowania myślenia.
Prowadząca

Agata Baj

Pionierka w propagowaniu myślenia wizualnego (visual thinking) w edukacji. Autorka książki Myślografia wprowadzającej w świat myślenia wizualnego i sketchnotingu. Przeprowadziła setki godzin warsztatów i webinarów, ucząc podstaw sketchnotingu, „myślenia na papierze” oraz mapowania myśli w procesie uczenia się. Z wykształcenia pedagog: doradca personalny i zawodowy.

online
19.05.2022
16:00

U.M.I.E.M., czyli jak i kiedy uczy się mózg –
każdy nauczyciel powinien to wiedzieć!

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

U.M.I.E.M. – pod każdą z tych liter został ukryty proces niezbędny do skutecznej nauki. Uruchomienie każdego z nich w mózgu ucznia spowoduje, że nauka stanie się efektywna
i ułatwiona tak, jak tylko jest to możliwe. Jak tego można dokonać?

Podczas wykładu zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne sposoby, przydatne w codziennej pracy z uczniami.

Prowadzący

dr Wojciech Glac
Doktor neurobiologii, wykłada na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia
i Kryminologia. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od wielu lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki przyznawanej przez Serwis Nauka w Polsce PAP
i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

online
10.02.2022
18:00

Jak to jest zrobione? Mózg!

Nie udało Ci się wziąć udziału w wykładzie lub coś Ci umknęło w jego trakcie?
Nie szkodzi! Obejrzyj nagranie.

Lekcja o mózgu dla kogoś, kogo mózg daleki jest jeszcze od dojrzałości, wydaje się przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Ale tylko pozornie. Wykorzystując to, co mózg lubi najbardziej, czyli działanie, można pokazać mózg jako doskonałe centrum dowodzenia ciałem
z różnymi częściami odpowiedzialnymi za różne procesy: czuwanie i sen, koordynację pracy ciała, emocje, ruch, intelekt itd. Wykład to pokaz tego, jak można przeprowadzić lekcje o mózgu i jego funkcjach poprzez budowę papierowego modelu mózgu i jego komunikacji z ciałem. 

Prowadzący

dr Wojciech Glac
Wykład poprowadził Wojciech Glac – doktor neurobiologii, wykłada na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia i Kryminologia. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki przyznawanej przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

Wspieramy Ukrainę!

W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów – uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Żeby przygotować się na to pod względem organizacyjnym, ale też jak najlepiej pomóc dzieciom i młodzieży w aklimatyzacji w szkole, GWO zorganizowała cykl bezpłatnych szkoleń. Nagrania z nich udostępniamy na tej stronie.

online
22.03.2022
16:00

Uczeń – uchodźca z Ukrainy

Przyjęcie i pomoc w pierwszych dniach pobytu w szkole

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Uczeń – uchodźca z Ukrainy w świetle aktualnego prawa.
 • Postępowanie przy zapisywaniu do szkoły.
 • Pierwsza rozmowa i informacje dla rodziców/opiekunów – co warto przygotować.
 • Oddziały przygotowawcze oraz co z drugim językiem obcym.
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz wyrównawcze.
 • Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia, przykłady zadań.
 • Gdzie szukać pomocy, z kim współpracować – pomocne instytucje.
Prowadząca

Aleksandra Schild  
wicedyrektorka szkoły podstawowej odpowiedzialna za kształcenie uczniów imigrantów, nauczycielka języka polskiego jako obcego, uczestniczka konferencji dotyczących uczniów z doświadczeniem migracji.

online
30.03.2022
16:00

Adaptacja w klasie

Budowanie zespołu klasowego w duchu różnorodności

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Korzyści z pracy ze zróżnicowanymi zespołami: badania, liczby, fakty.
 • Komunikacja i rozmowa jako nowy standard pracy w zespole klasowym.
 • Różnice to potencjał. Odwrócone myślenie na rzecz SAT: szacunku, akceptacji i tolerancji.
 • Wszelką pracę nad światem zaczynamy od siebie. Proste ćwiczenia dla nauczyciela do przygotowania się do pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.
 • Propozycje ćwiczeń na godziny wychowawcze (w materiałach ze szkolenia).
 • Integracja nowych uczniów z zespołem klasowym.
Prowadząca

Hanna Wąż
trenerka mówienia i kompetencji miękkich od 25 lat współpracująca z sektorem edukacji. Ściśle związana z nurtami innowacji w edukacji, założycielka wielu projektów rozwojowych. Zapraszana jako ekspert na konferencje i szkolenia w całej Polsce.

online
07.04.2022
18:30

Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Wsparcie, motywacja, przydatne metody i techniki

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i relacje a piramida Maslowa w czasach różnorodności.
 • Waga bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w prawidłowym rozwoju.
 • Potrzeba bezpieczeństwa a konsekwencje jego braku.
 • Ważne substancje uaktywniające się, kiedy uczeń czuje się bezpiecznie oraz te, które hamują jego prawidłowy rozwój i prowadzą do niebezpiecznych zaburzeń.
 • Rola nauczyciela a bezpieczeństwo ucznia. Czynniki zwiększające bezpieczeństwo.
 • Rodzaje motywacji ze szczególnym uwzględnieniem motywacji lękowej.
 • Środowisko przyjazne uczniowi – bezpieczna przestrzeń i jak ją stworzyć.
 • Masz wiadomość – czyli apteczka na wszelkie problemy (metody i techniki).
Prowadząca

Marta Siwak
pomysłodawczyni i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie, z zamiłowania nauczycielka, terapeutka młodzieży. Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych, od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zapisy na szkolenie zostały zakończone.
Osoby, dla których zabraknie miejsca w wirtualnej sali, będą mogły obejrzeć nagranie szkolenia.
Nagranie zamieścimy na tej stronie 25 marca.

Chcesz być na bieżąco?

Z chęcią powiadomimy Cię o ciekawych wydarzeniach lub nowościach. Wypełnij Kartę nauczyciela, aby otrzymywać nasz newsletter.

online
9.12.2021
17:00

Jak rozgryźć uczniowski mózg?

Nieposłuszeństwo, negowanie autorytetów i bunt to najczęstsze postawy obserwowane wśród dorastającej młodzieży. Winą za te antyspołeczne zachowania obarczyć można nie w pełni wykształcony mózg, który podejmuje niedojrzałe decyzje i nie potrafi przewidzieć ich konsekwencji, nie radzi sobie z integrowaniem informacji i celowym planowaniem działań. Jak pracować z dojrzewającym uczniem, by przekuć jego emocjonalne huśtawki w edukacyjny sukces, opowiemy w trakcie wykładu.

Omawiane zagadnienia:
 • Mózg – fazy dojrzewania.
 • Edukacyjne i społeczne zagrożenia i szanse związane z niedojrzałością mózgu.
 • Różne etapy rozwoju mózgu – metody pracy z uczniem.
Prowadzący

Wojciech Glac
Doktor neurobiologii, wykłada na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia i Kryminologia. Popularyzator wiedzy o mózgu. Od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego.

online
14.12.2021
17:00

Nauczyciel, czyli kto? O zmieniającej się roli nauczyciela

Nienaruszalny autorytet, alfa i omega, podstawowe źródło wiedzy – tak pojmowana rola nauczyciela zdezaktualizowała się już dawno. Są obszary i umiejętności, w których uczniowie czują się lepiej niż ich nauczyciele. Czy w dobie internetu i powszechnego dostępu do informacji nauczyciel jest jeszcze potrzebny? Jaką funkcję może pełnić w przyszłości? To zagadnienia, które poruszymy w trakcie wykładu.
Omawiane zagadnienia:
 • Nauczyciel – wczoraj i dziś.
 • Ewolucja zawodu nauczyciela.
 • Współczesna dydaktyka – perspektywy i kierunki.
Prowadzący

Tomasz Szkudlarek
Profesor nauk humanistycznych, pedagog, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych – pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej.


Czy znasz rośliny drzewiaste rosnące w polskich lasach?
online
8.10.2021
16:00−17:00

Założeniem przedmiotu „przyroda” w klasie 4 jest poznanie przez ucznia jego otoczenia. Jednak często zdarza się, że musi nauczyć się rozpoznawania gatunków, których nie ma szans zaobserwować za oknem – ucznia z Gdańska otacza inna przyroda niż ucznia z Zakopanego. Dlatego postanowiliśmy stworzyć materiały, które będą wsparciem w codziennej pracy nauczyciela i ucznia.

 • Rośliny drzewiaste: drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza.
 • Sposoby obserwacji i wykorzystywania przez ucznia środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy z uwzględnieniem regionalizacji.
 • Materiał edukacyjny, który pomoże nauczycielom przyrody w realizacji podstawy programowej.

Hanna Będkowska

Z wykształcenia leśniczka, z zamiłowania nauczycielka przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz tutorka nauczycieli w Szkole Edukacji PAFW i UW. Autorka wielu artykułów, książek oraz zeszytów edukacyjnych. Współautorka rekomendacji dla MEN programu i wyposażenia nowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych.

Zaproszenie do współpracy!

Masz ciekawy pomysł na szkolenie z zakresu przyrody? Chętnie się z nim zapoznamy. Zapraszamy do przesyłania ofert pod adresem e-mail mszczepanski@gwo.pl.

Oferta powinna zawierać:

 • krótki opis pomysłu z uwzględnieniem dotyczącego go przedmiotu i poziomu edukacyjnego,
 • dane autora: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualną informację o dotychczas przygotowanych szkoleniach.

Zaproszenie do współpracy!

Masz ciekawy pomysł na szkolenie z zakresu przyrody? Chętnie się z nim zapoznamy. Zapraszamy do przesyłania ofert pod adresem e-mail mszczepanski@gwo.pl.

Oferta powinna zawierać:

 • krótki opis pomysłu z uwzględnieniem dotyczącego go przedmiotu i poziomu edukacyjnego,
 • dane autora: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualną informację o dotychczas przygotowanych szkoleniach.

Jak rozgryźć uczniowski mózg?
online
8.10.2021
16:00−17:00

Założeniem przedmiotu „przyroda” w klasie 4 jest poznanie przez ucznia jego otoczenia. Jednak często zdarza się, że musi nauczyć się rozpoznawania gatunków, których nie ma szans zaobserwować za oknem – ucznia z Gdańska otacza inna przyroda niż ucznia z Zakopanego. Dlatego postanowiliśmy stworzyć materiały, które będą wsparciem w codziennej pracy nauczyciela i ucznia.

 • Rośliny drzewiaste: drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza.
 • Sposoby obserwacji i wykorzystywania przez ucznia środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy z uwzględnieniem regionalizacji.
 • Materiał edukacyjny, który pomoże nauczycielom przyrody w realizacji podstawy programowej.

Hanna Będkowska

Z wykształcenia leśniczka, z zamiłowania nauczycielka przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz tutorka nauczycieli w Szkole Edukacji PAFW i UW. Autorka wielu artykułów, książek oraz zeszytów edukacyjnych. Współautorka rekomendacji dla MEN programu i wyposażenia nowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych.

Dobrzy nauczyciele patrzą pod nogi, a nie w gwiazdy
online
22.09.2021
08:00-16:00

Jeśli edukacja ma być efektywna, powinna opierać się na obiektywnych faktach, a nie na osobistych osądach, teoriach i przyzwyczajeniach. To stwierdzenie Davida Hargreavesa wywołało burzę w brytyjskiej edukacji w latach 90. ubiegłego wieku. To właśnie proces, formy i skutki zastosowania w praktyce edukacji opartej na dowodach będą głównym tematem wykładu.

 • Przyszłość edukacji – plotki.
 • Prognozowanie – argumenty przeciwko.
 • Edukacja oparta na dowodach.

Aleksander Pawlicki

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników Był sobie człowiek, współautor podręcznika do WOS w liceum. Trener prowadzący zajęcia m.in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Historii Polski, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ery Ewaluacji, Centrum Wolontariatu oraz Grupy PWN.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.