Stworzenie Systemu do Treningu Inteligentnych Klasyfikatorów Obrazu (STIKO)

Stworzenie Systemu do Treningu Inteligentnych Klasyfikatorów Obrazu (STIKO) na potrzeby Aplikacji Inteligentnego Lektora (AIL) wspierającej naukę czytania i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Celem przedmiotowego projektu jest zaprojektowanie, zaimplementowanie, przetestowanie z włączeniem użytkowników
końcowych oprogramowania STIKO do wytwarzania klasyfikatorów obrazów i jego zintegrowanie z bieżącym procesem
technologicznym Wnioskodawcy. Oprogramowanie to powinno pozwalać na tworzenie wydajnych IKO o wysokiej skuteczności
rozpoznawania obrazów dla określonych wydawnictw bez wymogu posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu
rozpoznawania obrazów.

Termin realizacji projektu: 2.04.2018 – 30.06.2019
Wartość projektu: 460 020.00 PLN
Wartość dofinansowania: 317 900.00 PLN

Osoba do kontaktu: Aleksandra Złota, azlota@gwo.pl

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.