Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane między innymi w celu zrealizowania na Państwa rzecz usług, takich jak dostęp do konta w serwisie internetowym, realizacja zakupów w księgarni internetowej (sprzedaż i wysyłka zamówionych książek oraz materiałów edukacyjnych), dostęp do aplikacji wymagających dostępu do internetu. Na podstawie Państwa zgody, dane będą używane, aby przesyłać Państwu informacje o promocjach, produktach i ofertach GWO oraz jego partnerów. O wszystkich celach przetwarzania danych oraz podstawach prawnych przetwarzania danych dowiesz się z „Polityki prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - Serwis GWO.PL.

Odbiorcami Państwa danych mogą podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

O wszystkich Państwa uprawnieniach oraz obowiązkach GWO w związku z przetwarzaniem danych dowiedzą się Państwo z „Polityki prywatności”.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.