Podcasty – opowiadamy historię

Podcasty – najlepsze historie o historii

Najlepsze historie o historii. Do słuchania o każdej porze i w każdym miejscu. Dopasowane do najważniejszych lekcji w podręczniku. W przystępny sposób wyjaśniamy „jak” i „dlaczego”.

Szkoła podstawowa

Klasa 5

W najdawniejszej Polsce

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rozbicie dzielnicowe Polski

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Dążenie do jedności państwa

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Synowie Jagiełły

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Polska i Litwa w XV wieku

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 6

Nowe potęgi w Europie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Od monarchii konstytucyjnej
do republiki

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Czasy stanisławowskie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Konstytucja 3 maja

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Upadek Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 7

Odzyskanie niepodległości

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Wojna polsko-radziecka

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Polityka zagraniczna
II Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Japońska ekspansja

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Włochy i Hiszpania

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 8

Upadek PRL

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rozpad ZSRR

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Bliski Wschód na przełomie
XX i XXI w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Dzisiejszy świat

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Stalinizm w Polsce

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Szkoła średnia

Klasa 1

Grecja – kolebka cywilizacji europejskiej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rzym – od monarchii do cesarstwa

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Cesarstwo Bizantyńskie – „nowy Rzym”

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Państwo Karola Wielkiego

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Feudalizm w Europie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Ekspansja turecka w Europie. Upadek Cesarstwa Bizantyńskiego

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kultura średniowiecznej Europy

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka w XIV w

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Państwo Kazimierza Wielkiego

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Unie Polski w XIV i XV w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Wojny z zakonem krzyżackim
w XV w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Monarchia stanowa w Polsce

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kultura średniowiecznej Polski

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 2

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Gospodarka i społ. państwa polsko-
-litewskiego w XVI i na pocz. XVII w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Powstanie monarchii parlamentarnej w Anglii

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją
i Turcją

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rewolucja przemysłowa w XVIII w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

I rozbiór Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kultura oświecenia w czasach stanisławowskich

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Insurekcja kościuszkowska
i III rozbiór Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

System napoleoński w Europie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Legiony Polskie we Włoszech

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Księstwo Warszawskie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Upadek Napoleona

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 3

Ziemie dawnej Rzeczpospolitej
w latach 1815–1830

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kultura na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w I poł. XIX w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Wojna krymska

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kolonializm w drugiej połowie
XIX w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II poł. XIX w.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kształtowanie się płn.-zach.
i płd. granicy Polski

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Walka o wschodnią granicę Polski

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Kształtowanie się ustroju
II Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Przewrót majowy 1926 r.
i rządy sanacji

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Nauka i kultura
II Rzeczpospolitej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

w przygotowaniu

Nazizm. Niemcy Hitlera

Komunizm w ZSRS

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

w przygotowaniu

Odrodzenie się Polski w 1918 r.

Polska polityka zagraniczna

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Gospodarka i społeczeństwo
II Rzeczpospolitej

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Klasa 4

Wybuch II wojny światowej
i kampania polska 1939 r.

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Holokaust

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Konferencje Wielkiej Trójki

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Polska i Polacy pod okupacją niemiecką

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rząd RP na uchodźstwie i Polskie Siły Zbrojne

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Konflikty na Bliskim Wschodzie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Ku wspólnej Europie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Polska po zakończeniu II wojny światowej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rewolucja Solidarności (1980-1981)

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Jesień Narodów i rozpad ZSRS

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Współczesne konflikty zbrojne
i zagrożenia dla świata

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Konflikty na Bliskim Wschodzie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Ku wspólnej Europie

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Polska po zakończeniu II wojny światowej

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Rewolucja Solidarności (1980-1981)

podcast w przygotowaniu

karta pracy ucznia – plik docx
klucz odpowiedzi – plik docx

Zobacz również

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.