Oferta dotacyjna. Szkoła podstawowa klasa 6

Szkoła podstawowa – klasa 6

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Matematyka – Matematyka z plusem

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
nr w wykazie MEN: 780/3/2019
liczba stron: 268

Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Wraz z każdym egzemplarzem podręcznika drukowanego uczniowi przekazywany jest także multipodręcznik. To cyfrowa wersja książki (kod dostępu udostępniany jest za pośrednictwem nauczycieli). Multipodręcznik pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia – wersja A (trzyzeszytowa)

Zapewniają najbardziej efektywną naukę przedmiotu i w pełni realizują podstawę programową.
Dla nauczycieli, którzy chcą korzystać ze sprawdzonych metod nauczania na najwyższym poziomie.

Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1.
Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 64
Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2
Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 80
Geometria
Geometria
autorzy: M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
liczba stron: 64

Ćwiczenia – wersja B (dwuzeszytowa)

Przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą utrzymać dotychczasowy poziom nauczania, korzystając z mniejszej liczby ćwiczeń.

Arytmetyka i algebra
Arytmetyka i algebra
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 88
Geometria
Geometria
autorzy: M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
liczba stron: 64

Ćwiczenia – wersja C (jednozeszytowa)

Przeznaczone dla nauczycieli, którzy rzadziej korzystają z ćwiczeń.

Ćwiczenia

Ćwiczenia
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki
liczba stron: 96

Zbiór zadań

Obszerny zbiór zróżnicowanych zadań, który sprawdza się w pracy z uczniami słabszymi i uzdolnionymi.

Zbiór zadań
Zbiór zadań
autorzy: K. Zarzycka, P. Zarzycki
liczba stron: 120

Język polski 6. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
nr w wykazie MEN: 867/3/2019
liczba stron: 392

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Książka kontynuuje model kształcenia znany z klas 4 i 5 (którego ciąg dalszy ma miejsce w klasach 7 i 8). Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Dobór ciekawych tekstów zachęca uczniów do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfonu.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia – wersja A (dwuzeszytowa)

Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. W zeszycie znajdują się także elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości nowego podręcznika.

Ćwiczenia. Część 1
Ćwiczenia. Część 1  - wersja A
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 144
Ćwiczenia. Część 2
Ćwiczenia. Część 2 - wersja A
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 144

Ćwiczenia – wersja B (jednozeszytowa)

Jednoczęściowy zeszyt zawiera przede wszystkim zadania sprawdzające. Służy pomocą w przygotowaniu się na przykład do sprawdzianów. Ćwiczenia odnoszą się tylko do wiedzy i umiejętności z podstawy programowej.

Ćwiczenia
Ćwiczenia - wersja B
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 128

Ćwiczenia – Nauka o języku

Ćwiczenia znajdujące się w zeszytach pomagają w rozwijaniu praktycznych umiejętności językowych, niezbędnych do prawidłowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

Nauka o języku. Część 1
Język polski 6. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1
autorzy: P. Borys, A. Halasz
liczba stron: 96
Nauka o języku. Część 2
Język polski 6. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 2
autorzy: P. Borys, A. Halasz
liczba stron: 88

Historia 6. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autor: T. Małkowski
nr w wykazie MEN: 829/3/2019
liczba stron: 248

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Podręcznik jest częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5, a kończy w 8. Na klasę 6 przypada materiał od czasów wielkich odkryć geograficznych do Księstwa Warszawskiego.

Książka wyróżnia się wciągającą narracją autorską oraz doskonale dobranymi i opracowanymi tekstami źródłowymi. Są w nim też rozbudowane infografiki, czytelne mapy, ilustracje oraz biogramy.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia

Układ zeszytu ćwiczeń dla klasy 6, podobnie jak pozostałych zeszytów, odpowiada treściom zawartym w podręczniku. Jest to wygodne i korzystne z punktu widzenia efektywności nauki, bo pomaga na bieżąco ćwiczyć te umiejętności, które są ważne ze względu na tok lekcji.

Ćwiczenia
Ćwiczenia
autor: T. Małkowski
liczba stron: 96
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.