Oferta dotacyjna. Szkoła podstawowa klasa 5

Szkoła podstawowa – klasa 5

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Matematyka – Matematyka z plusem

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
nr w wykazie MEN: 780/2/2018
liczba stron: 272

Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Wraz z każdym egzemplarzem podręcznika drukowanego uczniowi przekazywany jest także multipodręcznik. To cyfrowa wersja książki (kod dostępu udostępniany jest za pośrednictwem nauczycieli). Multipodręcznik pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia – wersja A (trzyzeszytowa)

Zapewniają najbardziej efektywną naukę przedmiotu i w pełni realizują podstawę programową.
Dla nauczycieli, którzy chcą korzystać ze sprawdzonych metod nauczania na najwyższym poziomie.

Liczby naturalne i ułamki zwykłe
Ćwiczenia. Liczby naturalne i ułamki zwykłe - wersja A
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 88
Geometria
Ćwiczenia. Geometria - wersja A
autor: M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
liczba stron: 88
Ułamki dziesiętne i liczby całkowite
Ćwiczenia. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite - wersja A
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 72

Ćwiczenia – wersja B (dwuzeszytowa)

Przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą utrzymać dotychczasowy poziom nauczania, korzystając z mniejszej liczby ćwiczeń.

Arytmetyka
Ćwiczenia. Arytmetyka - wersja B
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
liczba stron: 96
Geometria
Ćwiczenia. Geometria - wersja B
autor: M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki
liczba stron: 88

Ćwiczenia – wersja C (jednozeszytowa)

Polecane nauczycielom, którzy rzadziej korzystają z ćwiczeń.

Ćwiczenia

Ćwiczenia - wersja C
autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki
liczba stron: 128

Zbiór zadań

Obszerny zbiór zróżnicowanych zadań, który sprawdza się w pracy z uczniami słabszymi i uzdolnionymi.

Zbiór zadań
Zbiór zadań
autorzy: K. Zarzycka, P. Zarzycki
liczba stron: 128

Język polski – Między nami

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
nr w wykazie MEN: 867/2/2018
liczba stron: 390

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Książka dla ucznia klasy 5 z serii Między nami kontynuuje model kształcenia znany z klasy 4. Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Dobór ciekawych tekstów zachęca uczniów do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia – wersja A (dwuzeszytowa)

Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. W zeszycie znajdują się także elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.

Ćwiczenia. Część 1
Ćwiczenia. Część 1  - wersja A
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 144
Ćwiczenia. Część 2
Ćwiczenia. Część 2 - wersja A
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 144

Ćwiczenia – wersja B (jednozeszytowa)

Jednoczęściowy zeszyt zawiera przede wszystkim zadania sprawdzające. Służy pomocą w przygotowaniu się na przykład do sprawdzianów. Ćwiczenia odnoszą się tylko do wiedzy i umiejętności z podstawy programowej.

Ćwiczenia
Ćwiczenia - wersja B
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 128

Ćwiczenia – Nauka o języku

Ćwiczenia znajdujące się w zeszytach pomagają w rozwijaniu praktycznych umiejętności językowych, niezbędnych do prawidłowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

Nauka o języku. Część 1
Język polski 7. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1
autorzy: D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc
liczba stron: 96
Nauka o języku. Część 2
Język polski 7. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 2
autorzy: P. Borys, A. Halasz, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc
liczba stron: 96

Historia – Podróże w czasie

Podręcznik + multipodręcznik
Podręcznik + multipodręcznik
autor: T. Małkowski
nr w wykazie MEN: 829/2/2018
liczba stron: 224

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

Podręcznik jest pierwszą częścią chronologicznego kursu historii. Obejmuje materiał od prehistorii do XV wieku.

Książka wyróżnia się ciekawą, a jednocześnie rzeczową narracją autorską oraz doskonałym wyborem tekstów źródłowych. Podręcznik zawiera również rozbudowane infografiki, aktywizujące pytania i polecenia, czytelne mapy, ilustracje oraz biogramy.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń ma ten sam układ treści co podręcznik. W zeszycie znajdują się zadania do każdej lekcji, kształcące między innymi umiejętności czytania tekstów źródłowych i analizy map oraz pomagające utrwalić wiedzę o postaciach, wydarzeniach i datach.

Ćwiczenia
Ćwiczenia
autor: T. Małkowski
liczba stron:
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.