Oferta dotacyjna. Klasa 8

Szkoła podstawowa – klasa 8

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Podręcznik i multipodręcznik

Matematyka z plusem

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
nr w wykazie MEN: 780/5/2018
liczba stron: 288

Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.
 

Wraz z każdym egzemplarzem podręcznika drukowanego uczniowi przekazywany jest także multipodręcznik. To cyfrowa wersja książki (kod dostępu udostępniany jest za pośrednictwem nauczycieli). Multipodręcznik pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

cena dotacyjna dla szkół:
 

25,10 zł

 

Ćwiczenia

Zawierają zadania, które można wykorzystać do urozmaicenia lekcji i pokazywania uczniom zagadnień w innym ujęciu.

autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
liczba stron: 68
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł

Ćwiczenia podstawowe

Książka pomaga uczniom opanować podstawowe umiejętności i nadrobić możliwe braki w wiedzy, a nauczycielom ułatwia wyrównanie poziomu klasy.

autor: J. Lech
liczba stron: 122
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł

Zbiór zadań

Obszerny zbiór zróżnicowanych zadań, który sprawdza się w pracy z uczniami słabszymi i uzdolnionymi.

autorzy: M. Braun, J. Lech, M. Pisarski
liczba stron: 248
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
14,50 zł

Szkoła podstawowa – klasa 8

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Podręcznik i multipodręcznik

Między nami

autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska
nr w wykazie MEN: 867/5/2018
liczba stron: 387
 
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.
 

Seria Między nami w starszych klasach szkoły podstawowej wyróżnia się starannym doborem ciekawych tekstów literackich, pomysłowymi poleceniami i urozmaiconymi zadaniami, które pomagają uczniom przygotować się do egzaminu. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfonu. Ważną częścią podręcznika obok treści literackich i kulturowych są zagadnienia z nauki o języku.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

cena dotacyjna dla szkół:
 

24,95 zł

 

Ćwiczenia – wersja A (dwuzeszytowa)

Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia
wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. Pomaga w przygotowaniach do egzaminu.
W zeszycie znajdują się elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.

Ćwiczenia. Część 1
autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska
liczba stron: 144
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł
Ćwiczenia. Część 2
autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska
liczba stron: 144
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł

Ćwiczenia – wersja B (jednozeszytowa)

Jednoczęściowy zeszyt zawiera przede wszystkim zadania sprawdzające. Służy pomocą w przygotowaniu się
na przykład do sprawdzianów. Ćwiczenia odnoszą się tylko do wiedzy i umiejętności z podstawy programowej.

Ćwiczenia
autorzy: A. Łuczak, A. Murdzek
liczba stron: 136
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł

Ćwiczenia – Nauka o języku

Ćwiczenia rozwijają praktyczne umiejętności językowe. Mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika.

Nauka o języku. Część 1
autorzy: D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc
liczba stron: 100
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł
Nauka o języku. Część 2
autorzy: D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc
liczba stron: 96
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł

Szkoła podstawowa – klasa 8

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Podręcznik i multipodręcznik

Podróże w czasie

autor: T. Małkowski

Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową dla klas 4–8 obowiązującą od września 2017 roku.

 

Podręcznik jest ostatnią częścią chronologicznego kursu historii, który zaczyna się w klasie 5. Na klasę 8 przypada materiał od wybuchu II wojny światowej do współczesności. Książka wyróżnia się wciągającą narracją autorską oraz doskonale dobranymi i opracowanymi tekstami źródłowymi. Są w niej też rozbudowane infografiki, czytelne mapy, ilustracje oraz biogramy.

Multipodręcznik to cyfrowa wersja podręcznika drukowanego. Pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika drukowanego lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

cena dotacyjna dla szkół:
 

23 zł

 

Ćwiczenia

Zadania w zeszycie pomagają uczniom lepiej zrozumieć historię. Wymagają uważnej lektury narracji podręcznikowej
i tekstów źródłowych oraz wnikliwego analizowania mapy. Dzięki temu wyrabiają w uczniach nawyk uważnego czytania,
zwracania uwagi na szczegóły i krytycznej analizy przytoczonych informacji.

Ćwiczenia
autor: T. Małkowski
 
 
 

Szkoła podstawowa – klasa 8

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.
Podane poniżej ceny są cenami brutto i obowiązują przy zamówieniu minimum 5 egzemplarzy wybranej publikacji.

Podręcznik i multipodręcznik

Fizyka z plusem

autorzy: K. Horodecki, A. Ludwikowski
 
Podręcznik jest dostosowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku.
 

Wraz z każdym egzemplarzem podręcznika drukowanego uczniowi przekazywany jest także multipodręcznik. To cyfrowa wersja książki (kod dostępu udostępniany jest za pośrednictwem nauczycieli). Multipodręcznik pozwala wyświetlać na ekranie całe strony z podręcznika lub ich fragmenty. To, co ważne, można powiększać lub podkreślać.

cena dotacyjna dla szkół:
 

22 zł

 

Ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń pomaga dobrze zrozumieć i utrwalić materiał omówiony w podręczniku. Do każdego tematu
z podręcznika przewidziano jedno ćwiczenie do wykonania w trakcie lekcji oraz zestaw zadań będących propozycją
pracy domowej. Zeszyt zawiera także opisy doświadczeń, które można wykorzystać na dodatkowej lekcji lub polecić
uczniom do zrobienia w domu. Każdy dział kończy się zestawem zadań powtórkowych.

Ćwiczenia
autorzy: K. Horodecki, A. Ludwikowski
 
 
 
cena dotacyjna dla szkół:
 
6,18 zł
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Polityka wykorzystania plików Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.