14 listopada, 2023

O definicjach i definiowaniu
pojęć matematycznych

Definicje pojęć matematycznych uchodzą za jeden z przejawów matematycznej precyzji i jednoznaczności. Ponieważ doskonale znamy definicje pojęć, które występują w programie nauczania matematyki w szkole podstawowej, zdawać by się mogło, że nic nie jest w stanie nas w tej materii zaskoczyć – wszak „koń, jaki jest, każdy widzi”. A jednak…

W trakcie 70-minutowych zajęć przytoczymy i omówimy definicje wybranych pojęć matematycznych oraz pokażemy istotne różnice, które występują między nimi. Zwrócimy także uwagę na kilka problemów związanych ze sposobem formułowania definicji pojęć matematycznych.

Spotkanie poprowadzi Barbara Barańska – pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor licznych warsztatów oraz publikacji z zakresu dydaktyki matematyki, inicjator cyklicznych międzynarodowych konferencji Transgresje Matematyczne, a także członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Udział w spotkaniu jest płatny, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada o 16.00.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisz się teraz!

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.