Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

8 marca 2012 roku

Szanowni Państwo,

Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki, której członkiem jest nasza firma, przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk. Kodeks ten zobowiązuje wydawców edukacyjnych do zachowania najwyższych standardów w ramach prowadzonej przez nich współpracy z nauczycielami i jednostkami oświatowymi.

Wydawcy zobowiązują się do wspierania wolnego wyboru podręczników przez nauczycieli i równego dostępu dla wszystkich wydawców opartego na praktykach uczciwej konkurencji.

Kodeks Dobrych Praktyk zabrania konkurowania przez wydawców w sposób pozamerytoryczny, w szczególności oferowania za wybór podręczników korzyści nie związanych ze wsparciem merytorycznym, w tym oddawania jednostkom oświatowym sprzętu elektronicznego w leasing, dzierżawę lub inny rodzaj posiadania zależnego.

Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się do informowania nauczycieli o prowadzonych szkoleniach merytorycznych, a także do niestosowania negatywnej reklamy w stosunku do innych wydawców.

Kodeks Dobrych Praktyk podpisały następujące wydawnictwa: Nowa Era, WSiP, Pearson Central Europe, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Macmillan Polska, Langenscheidt Polska, Oxford University Press, Zamkor, Wydawnictwo Szkolne PWN, Cambridge University Press.

Sygnatariusze tego dokumentu mają nadzieję, że pozostali wydawcy edukacyjni również zastosują się do Kodeksu i będą w przyszłości stosować praktyki uczciwej konkurencji.

Pozdrawiam

Małgorzata Dobrowolska
Właścicielka firmy
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Pobierz Kodeks Dobrych Praktyk

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.