Klauzula informacyjna RODO dla członków klubów przedmiotowych GWO

Klauzula informacyjna RODO dla członków klubów przedmiotowych GWO

Klauzula informacyjna RODO dla członków klubów przedmiotowych GWO

Informujemy, że współadministratorami danych osobowych są: Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe sp. z o. o. sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (dalej: „GWO”) oraz Instytut
Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora (dalej: „IRE”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO w celach marketingowych, w tym w celu umożliwienia korzystania z benefitów
uczestnika Klubu oraz przesyłania informacji o produktach i ofertach współadministratorów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich
przetwarzanie, w tym korzystanie z benefitów Klubu. Dane będą przetwarzane do czasu
posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i
innych osób, których dane są przetwarzane. Dane mogą być profilowane w oparciu o kryteria
takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert i rabatów dostosowanych do
oczekiwań klientów. Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające
GWO lub IRE narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych
do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, uczestniczące w realizowaniu
umów lub świadczące usługi doradcze, a także organy publiczne uprawnione do uzyskania
danych na podstawie przepisów. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane
podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych
osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące
na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską.

Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia,
ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna,
pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE

wersja PDF do pobrania

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.