Dlaczego po angielsku?

Choć matematyka stanowi wspólny język dla całej wiedzy, niektórzy wolą poznawać królową nauk po angielsku. Dlatego przetłumaczyliśmy obszerne fragmenty podręczników M+ dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz dla klasy 1 i 2 szkoły średniej. Sprawdzą się nie tylko w oddziałach dwujęzycznych, ale także w zwykłych klasach jako źródło dodatkowych prac domowych, zadań konkursowych lub motywujących.

Mathematics 7, 8, I, II

Mathematics 7

część 1

część 2

Mathematics 8

część 1

część 2

Mathematics I

część 1
zakres podstawowy

część 2
zakres podstawowy

część 1
zakres rozszerzony

część 2
zakres rozszerzony

Mathematics II

część 1
zakres podstawowy

część 2
zakres podstawowy

część 1
zakres rozszerzony

część 2
zakres rozszerzony

Mathematics III

część 1
zakres podstawowy

część 2
zakres podstawowy

w przygotowaniu

część 1
zakres rozszerzony

część 2
zakres rozszerzony

w przygotowaniu

The Map of Mathematics

Najważniejsze zagadnienia matematyczne na jednej infografice do powieszenia np. w sali matematycznej. Autorem The Map of Mathematics jest Dominik Walliman, doktor fizyki z Uniwersytetu w Birmingham.

Filmy Matematyki na faktach

Matematyka na faktach. Filmowe wyprawy M+ to seria filmów o różnej tematyce, które rozbudzają uczniowską ciekawość, zachęcają do samodzielnego pogłębiania wiedzy, a przede wszystkim pozwalają lepiej zrozumieć matematykę.

Do czego i gdzie można
wykorzystać filmy?

Można je wykorzystać jako zadania domowe lub urozmaicenie lekcji albo formę uatrakcyjnienia zajęć na kółku matematycznym.

Kto może z nich korzystać?

Wszyscy nauczyciele korzystający z serii M+ mają do nich bezpłatny dostęp.

A Loaf of Bread

Liczby i działania (klasa 4 SP)

Candles

System zapisywania liczb (klasa 4 SP)

Fireworks

Figury geometryczne (klasa 4 SP)

Birthday Cake

Pola figur (klasa 4 SP)

Origin of Map Making

Figury na płaszczyźnie (klasa 5 SP)

Tomato Farming

Procenty (klasa 7 SP)

The Irrational Number of Pi

Długość okręgu. Pole koła (klasa 2 GIM)

Pyramids and the Golden Ratio

Ostrosłupy (klasa 2 GIM)

Pythagorean Theorem

Trójkąty prostokątne (klasa 2 GIM)

Geometry In Ancient World

Wielokąty i okręgi (klasa 2 GIM)

Mathematics of Cities

Statystyka (klasa 2 GIM)

Communal Farming

Liczby i działania (klasy 7 SP)

Honey Hunters

Figury geometryczne (klasy 7 SP)

Amber

Równania i nierówności (klasy 7 SP)

Coal And Oil

Symetrie (klasy 7 SP)

Burning calories

Liczby i działania (klasa 5 SP)

Exercise

Ułamki zwykłe (klasa 5 SP)

Healthy Eating

Ułamki dziesiętne (klasa 5 SP)

Salt crystals

Graniastosłupy (klasa 5 SP)