Zbiór tekstów źródłowych z ćwiczeniami. Klasa 6


Akt konfederacji warszawskiej, 1573 rok – plik doc
Akt unii lubelskiej, 1569 rok (Polska i Litwa) – plik doc
Akt unii lubelskiej, 1569 rok – plik doc
Akt ustanowienia Anglii republiką, 1649 rok – plik doc
Andrzej Krzycki, List do legata papieskiego..., 1525 rok (hołd pruski) – plik doc
Antonio Pigafetta, Podróż Magellana, XVI wiek (warunki na statku) – plik doc
Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia (o koniu, gradzie i bólu zębów) – plik doc
Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny, 1748 rok (o koniu, myszy, gradzie i bólu zębów) – plik doc
Bernardo Vannozzi, Relacja..., 1596 rok (założenie Zamościa) – plik doc
Deklaracja mocarstw rozbiorowych, 1772 rok (uzasadnienie rozbiorów) – plik doc
Deklaracja niepodległości kolonii angielskich w Ameryce Północnej, 1776 rok – plik doc
Deklaracja praw człowieka i obywatela, 1789 rok – plik doc
Deklaracja praw, 1689 rok (ochrona państwa przed absolutyzmem) – plik doc
Deklaracja stanu trzeciego, 1789 rok (Zgromadzenie Narodowe) – plik doc
Dekret berliński, 1806 rok (blokada Wysp Brytyjskich) – plik doc
Dekret o podejrzanych, 1793 rok – plik doc
Diariusz medyczny z wyprawy wiedeńskiej..., 1683 rok (odsiecz wiedeńska) – plik doc
Do króla Wilhelma I, 1870 rok (Niemcy cesarstwem) – plik doc
Edykt wormacki, 1521 rok (Marcin Luter) – plik doc
Erazm z Rotterdamu, List do Decjusza, 1523 rok (powinszowanie Polakom) – plik doc
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (postać Boga) – plik doc
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, 1511 rok (kpina z teologów) – plik doc
Erazm z Rotterdamu, Wstęp do Nowego Testamentu, 1516 rok (rozpowszechnienie Biblii) – plik doc
Ernest Varamund, Prawdziwa i prosta relacja..., 1573 rok (Noc św. Bartłomieja) – plik doc
Ewald von Hertzberg, List do króla, 1791 rok (Konstytucja 3 maja) – plik doc
Franciszek Rabelais, Gargantua i Pantagruel, XVI wiek (postęp nauki w odrodzeniu) – plik doc
Fulwiusz Ruggieri, Opis Polski, 1565 rok (sytuacja chłopów) – plik doc
Giannozzo Manetti, O godności i wspaniałości człowieka, XV wiek – plik doc
Giovanni Mucante, Diariusze..., XVI wiek (Zygmunt III Waza) – plik doc
Guillaume le Vasseur de Beauplan, Opis Ukrainy, 1650 rok – plik doc
Henryk Sztaden, O Moskwie Iwana Groźnego. Zapiski Niemca opricznika, 1578 rok – plik doc
Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, XVI wiek (zalecenia dla jezuitów) – plik doc
Immanuel Kant, Co to jest oświecenie, 1784 rok – plik doc
Jakub Bossuet, Polityka wywiedziona z Pisma Świętego, XVII wiek (władca absolutny - Francja) – plik doc
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, XVII wiek (Czarniecki, wyspa Als) – plik doc
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, XVII wiek (zachowanie na sejmie) – plik doc
Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki (zwycięstwo pod Wiedniem) – plik doc
Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki, 1683 rok (zwycięstwo pod Wiedniem) – plik doc
Jan Krasiński, Polska, czyli opisanie..., 1574 rok (przebieg sejmu elekcyjnego) – plik doc
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów..., XVIII wiek (zrywanie sejmu) – plik doc
Julian Ursyn Niemcewicz, 1 poł. XIX wieku (konfederacja targowicka) – plik doc
Juliusz Ruggieri, Relacja o stanie Polski, 1568 rok (Jarmark Dominikański) – plik doc
Kara Mustafa, Odezwa do mieszkańców Wiednia, 1683 rok (zostańcie muzułmanami) – plik doc
Kodeks Hammurabiego, XVIII wiek p.n.e. (moc króla) – plik doc
Kodeks Hammurabiego, XVIII wiek p.n.e. (oko za oko) – plik doc
Kodeks Napoleona, 1804 rok (małżeństwo, rodzice, dzieci) – plik doc
Kompetytorów..., 1573 rok (cechy kandydatów na króla Polski) – plik doc
Konstytucja Nihil novi, 1505 rok – plik doc
Krzysztof Kolumb, Dziennik podróży (prezenty dla tubylców) – plik doc
Krzysztof Kolumb, Dziennik podróży, 1493 rok (opinia o tubylcach) – plik doc
List papieża do Zygmunta Augusta, 1556 rok (przeciwko tolerancji religijnej) – plik doc
List starca Filoteusza do wielkiego księcia Wasyla III, około 1515 roku – plik doc
Lodovico Guicciardini, Opis Niderlandów. Antwerpia, 1568 rok – plik doc
Marcin Kromer, 1577 rok (funkcjonowanie sejmów) – plik doc
Marcin Kromer, 1577 rok (usposobienie Polaków) – plik doc
Memoriał Jeana de Bonnac do Ludwika XIV, 1711 rok (Piotr Wielki) – plik doc
Michel de Montaigne, XVI wiek (procesja wielkopostna w Rzymie) – plik doc
Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, XVI wiek (rodzina) – plik doc
Mowa Jakuba I w parlamencie, XVII wiek (władca absolutny – Anglia) – plik doc
Norman Davies, Boże igrzysko, XX wiek (Konstytucja 3 maja) – plik doc
Odezwa J. Wybickiego i J.H. Dąbrowskiego do rodaków, 1806 rok (cytowanie Napoleona) – plik doc
Odpowiedź Napoleona deputowanym, 1812 rok – plik doc
Odwołanie edyktu nantejskiego przez Ludwika XIV, 1685 rok – plik doc
Oświadczenie sir Francisa Bernarda..., połowa XVIII wieku (kolonie brytyjskie) – plik doc
Program powitania Napoleona w Warszawie, 1806 rok – plik doc
Przysięga Tadeusza Kościuszki, 1794 rok – plik doc
Raport generała Westermanna dla Konwentu, 1794 rok (powstanie w Wandei) – plik doc
Reinhold Heidenstein, Dzieje Polski…, XVI wiek (król Batory o sobie) – plik doc
Relacja ambasadora francuskiego, 1732 rok (zarzuty wobec Polaków) – plik doc
Szymon Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, 1627 rok (szlachta) – plik doc
Tajna instrukcja Katarzyny II, 1763 rok (Poniatowski kandydatem na króla Polski) – plik doc
Testament polityczny Fryderyka II, 1752 rok (tolerancja religijna) – plik doc
Tezy Marcina Lutra, 1517 rok – plik doc
Tomasz More, Utopia, 1516 rok (odbieranie ziemi chłopom) – plik doc
Ulrich von Werdum, Relacja..., XVII wiek (samozadowolenie Polaków) – plik doc
Ustawa rządowa, 1791 rok (Konstytucja 3 maja) – plik doc
Wespazjan Kochowski, Roczniki (szwedzkie natarcie) – plik doc
Wespazjan Kochowski, XVII wiek (potop szwedzki – atak na Jasną Górę) – plik doc
Wespazjan Kochowski, XVII wiek (potop szwedzki – pierwsze uderzenie) – plik doc
Wolter, Traktat o tolerancji, 1763 rok (po egzekucji hugenota) – plik doc
Wyrok Świętej Inkwizycji na Giordana Bruna, 1600 rok – plik doc
Wyrzeczenie się poglądów przez Galileusza, 1633 rok – plik doc
Wystąpienie Chmielnickiego, 1649 rok – plik doc
Wystąpienie posła moskiewskiego..., 1619 rok (zarzuty wobec polskich żołnierzy) – plik doc
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.