Zbiór tekstów źródłowych z ćwiczeniami. Klasa 5


Agatarchides, II wiek p.n.e. (niewolnicy w kopalni złota) – plik doc
Akt komendacji, XII wiek (umowa m. seniorem a wasalem) – plik doc
Akt umowy polsko-litewskiej w Krewie, 1385 rok – plik doc
Akt wypowiedzenia posłuszeństwa zakonowi, 1454 rok (Związek Pruski) – plik doc
Ammian Marcellinus, Dzieje, IV wiek n.e. (zwyczaje Hunów) – plik doc
Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie (Circus Maximus) – plik doc
Anonimowy autor turecki, Kronika, XV wiek (bitwa pod Warną) – plik doc
Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, II wiek n.e. (plany podbojów) – plik doc
Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, II wiek n.e. (wycieńczenie żołnierzy) – plik doc
Biblia, Księga Jozuego (rzeź mieszkańców Jerycha) – plik doc
Biblia, Księga Rodzaju (Abraham) – plik doc
Biblia, Księga Wyjścia (lud Izraela) – plik doc
Biblia, Psalm 137 (płacz po wygnaniu Izraelitów) – plik doc
Bulla papieża Jana XXII, 1319 rok (koronacja Łokietka) – plik doc
Czyny Franków i innych jerozolimczyków, XI-XII wiek (krzyżowcy w Jerozolimie) – plik doc
Dokument Konrada Mazowieckiego dla zakonu krzyżackiego, 1228 rok – plik doc
Dyplom założenia uniwersytetu krakowskiego, 1364 rok – plik doc
Dzieje Apostolskie, I wiek n.e. (cechy wspólnoty chrześcijan) – plik doc
Edykt mediolański, 313 rok – plik doc
Einhard, Życie Karola Wielkiego, IX wiek (umiejętności Karola Wielkiego) – plik doc
Einhard, Życie Karola Wielkiego, VIII wiek (władza majordomów) – plik doc
Ewangelia św. Mateusza, I wiek n.e. (jak traktować się nazwajem) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska (niewiasty dworskie) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (Bolesław, który nie śpi) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (dumna pieśń) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (konflikt Zbigniew – Bolesław Krzywousty) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (położenie Polski) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (powstanie ludowe) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (stosunek Chrobrego do poddanych) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (strojenie się) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (śmierć Chrobrego) – plik doc
Gall Anonim, Kronika polska, XII wiek (wypędzenie króla Bolesława) – plik doc
Giovanni Boccaccio, Dekameron, XIV wiek (zaraza morowa) – plik doc
Grzegorz VII, Dictatus papae, 1075 rok – plik doc
Grzegorz z Tours, Historia Franków, VI wiek (modlitwa Chlodwiga przed bitwą) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (bitwa pod Maratonem) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (bitwa pod Salaminą). – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (budowa piramidy Cheopsa) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (egipscy rolnicy) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (opinia Kserksesa o waleczności Greków) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (potęga Ateńczyków) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (specjalizacje lekarskie) – plik doc
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e. (wysyłanie osadników do Tery) – plik doc
Hilarion, [List do żony], I wiek p.n.e. – plik doc
Homer, Iliada, VIII wiek p.n.e. (walka Achillesa) – plik doc
Ibn Nubata, Kazania, X wiek (święta wojna muzułmanów) – plik doc
Ibrahim ibn Jakub, Relacja z podróży do Europy Środkowej, X wiek (kraj Meszko) – plik doc
Isokrates, Panegiryk, V-IV wiek p.n.e. (igrzyska olimpijskie) – plik doc
Jan Ostroróg, Traktat o naprawie Rzeczypospolitej, około 1475 roku – plik doc
Jan z Beka, Kronika (reguła stanu rycerskiego) – plik doc
Jan z Beka, Kronika biskupstwa utrechckiego, XIV wiek (cechy idealnego rycerza) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (cel pisania kroniki) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (chrystianizacja Litwy) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (konflikt zakon – Litwa – Polska) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (królowa Jadwiga) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (radości i smutki kronikarza) – plik doc
Jana Długosza Roczniki, XV wiek (zabicie króla Przemysła II) – plik doc
Janko z Czarnkowa, Kronika (K. Wielki - opiekun i obrońca) – plik doc
Janko z Czarnkowa, Kronika, XIV wiek (Ludwik Węgierski) – plik doc
Józef Flawiusz, Wojna żydowska, I wiek n.e. (przyczyny przewagi armii rzymskiej) – plik doc
Juwenalis, Satyry, I-II wiek n.e. (życie w Rzymie) – plik doc
Kadłubek, Kronika polska, XIII wiek (śmierć biskupa Stanisława) – plik doc
Kapitularz Karola Wielkiego, 811 rok (powinności chłopów) – plik doc
Koran, VII wiek (cechy Boga, prośby do Boga) – plik doc
Koran, VII wiek (wyższość mężczyzn nad kobietami) – plik doc
Korneliusz Nepos, I wiek p.n.e. (położenie kobiet rzymskich i greckich) – plik doc
Kronika wielkopolska, XIII wiek (Bolesław Łysy Rogatka) – plik doc
Kronika wielkopolska, XIII wiek (Przemysł I) – plik doc
Legenda o życiu św. Jadwigi, XIII wiek (asceza) – plik doc
List Karola Wielkiego do Leona III, 796 rok (zadania władcy i papieża) – plik doc
List papieża Innocentego III, XIII wiek (postępowanie krzyżowców) – plik doc
Liwiusz, Długosz, J.M. Roberts (korzyści z poznania historii) – plik doc
Liwiusz, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (nt. legendy o założeniu Rzymu) – plik doc
Liwiusz, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (zalety i wady Hannibala) – plik doc
Lukian, Anacharsys (zachowanie młodzieńców) – plik doc
Lukian, Anacharsys, II wiek n.e. (zapasy młodzieńców) – plik doc
Marco Polo, Opisanie świata, XIII wiek (Mongołowie) – plik doc
Mowa papieża Urbana II na synodzie w Clermont, 1095 rok – plik doc
Napis w Pompejach, I wiek n.e. (lista zakupów) – plik doc
Oktawian August, Autobiografia, I wiek n.e. (zasługi i zakres władzy) – plik doc
Paweł Włodkowic, O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, 1415 rok – plik doc
Pliniusz Młodszy, Listy, I-II wiek n.e. (wybuch Wezuwiusza, Pompeje) – plik doc
Pliniusz Starszy, Historia naturalna, I wiek n.e. (instrukcja wyrobu karty papirusowej) – plik doc
Pliniusz Starszy, Historia naturalna, I wiek n.e. (wysokość słupa wody w Nilu) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (ateńskie dzieła sztuki) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (budowle publiczne w Atenach) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (Cezar) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (niesprawiedliwość społeczna w Italii) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (ocena noworodków w Sparcie) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (ostracyzm) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (prawa i obowiązki Spartan) – plik doc
Plutarch, I-II wiek n.e. (wychowanie chłopców w Sparcie) – plik doc
Polibiusz, Dzieje, II wiek p.n.e. (bitwa pod Zamą) – plik doc
Pomponiusz Mela, O położeniu świata, I wiek n.e. (Grecja) – plik doc
Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, VI wiek (postępowanie Justyniana) – plik doc
Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, VI wiek (bazylika) – plik doc
Reguła św. Benedykta z Nursji, VI wiek – plik doc
Relacja papieża Grzegorza VII, 1077 r. (ukorzenie w Canossie) – plik doc
Rozejm boży, XI–XIII wiek – plik doc
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, I wiek n.e. (mieszkanie w sąsiedztwie term) – plik doc
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, I wiek n.e. (przedstawienie w amfiteatrze) – plik doc
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, I wiek n.e. (traktowanie niewolników) – plik doc
Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie (królowa Jadwiga) – plik doc
Strabon, Geografia, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (Aleksandria) – plik doc
Strabon, Geografia, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (Pole Marsowe) – plik doc
Strabon, Geografia, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (zalety Italii) – plik doc
Strabon, Geografia, I wiek p.n.e.-I wiek n.e. (życie w Rzymie) – plik doc
Swetoniusz, Żywoty cezarów, Boski Juliusz, I-II wiek n.e. – plik doc
Św. Hieronim, Listy, 409 rok (najazd Germanów) – plik doc
Świętego Wojciecha żywot pierwszy, X wiek (wyprawa do Prusów) – plik doc
Tacyt, Germania, I-II wiek n.e. (cechy Germanów) – plik doc
Tacyt, Roczniki, I-II wiek n.e. (motywy Oktawiana Augusta) – plik doc
Tacyt, Roczniki, I-II wiek n.e. (prześladowanie chrześcijan) – plik doc
Thietmar z Merseburga, Kronika, XI wiek (bitwa pod Cedynią) – plik doc
Thietmar z Merseburga, Kronika, XI wiek (Otton III w Gnieźnie) – plik doc
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, XV wiek (renesansowy sposób myślenia) – plik doc
Tukidydes, Wojna peloponeska, V wiek p.n.e. (ustrój Aten) – plik doc
Tukidydes, Wojna peloponeska, V wiek p.n.e. (zalety Ateńczyków) – plik doc
Tzw. Księga Umarłych, XIII wiek p.n.e. – plik doc
Uchwały synodu w Łęczycy, 1285 rok (wymóg znajomości j. polskiego przez duchownych) – plik doc
Upomnienia pisarza Amonmesa, XIV wiek p.n.e. (dyscyplinowanie uczniów) – plik doc
Wergiliusz, Eneida, I wiek p.n.e. (zadania Rzymian) – plik doc
Widukind z Korbei, Dzieje saskie, X wiek (koronacja Ottona I) – plik doc
Wilhelm z Lorris, Jan z Meung, Powieść o Róży, XIII wiek (wady kobiet) – plik doc
Wincenty z Kielc, Żywot większy św. Stanisława, XIII wiek – plik doc
Wyrok sądu papieskiego, 1339 rok (konflikt z Krzyżakami) – plik doc
Życie szkolne [czytanka sumeryjska], XX wiek p.n.e. – plik doc
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.